Civilization VI: Rise and Fall’da İskoçya ve Robert Bruce

NEW_2KGMKT_Scotland_Leader.jpg

İskoçya aristokrasisinden gelen Robert, İskoçya’nın 13. yüzyılda İngiltere’yle giriştiği bağımsızlık savaşında ülkesine yaptığı liderlikle bilinir. Robert başarıyla İskoçya tahtını ele geçirmeyi başardı ve halkını İngiltere’ye karşı zafere taşıdı.

Her ne kadar hayatının ilk yarısına dair çok az şey bilinse de, Robert’in ülkenin soylu sınıfından geldiği bilinir. 1290 senesinde kraliçenin ölümüyle birlikte İskoçya fetret dönemine girdi. İngiltere Kralı 1. Edward’dan İskoçya’ya hükümdar seçmesi istendiğinde Kral Edward Robert’in büyükbabası yerine John Balliol’u seçecekti ve bu durum Bruce’ların tepkisine sebep olacaktı.

Bruce’lar yeni kral John’u tanımayıp kendilerine kral olarak İngiliz Kralını görmeyi yeğledi. Bu kararları İskoç halkıyla da aralarının açılmasına sebep oldu. 1296 senesinde İskoçya’nın Fransa ile müttefik olması sonrası İngiltere İskoçya topraklarına girip Kral John’u tahttan indirdi. Tam olarak bu esnada Robert ilk defa babasının sözünden çıkıp İngiltere’den yana yeralmaktansa isyancı halktan taraf olmayı seçti. 1298 senesindeki Falkirk Muharebesinde aralarında William Wallace’ın da bulunduğu İskoç ordusunun uğradığı yenilgiyi gördükten sonra bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar veren Robert, William Wallace’ın ölümü sonrası İskoçya’nın Koruyucusu ünvanını devraldı.

İskoç tahtının geleceği konusunda birtakım antlaşmalar ve başarısız müzakereler sonrasında 1306 senesinde Robert bir önceki İskoç Kralı John’un yeğeni olan John Comyn ile görüşt. Comyn’in tahtta hatrı sayılır bir hak iddiası bulunuyordu ve Robert’in rakiplerindendi. Bu görüşmenin ayrıntıları günümüzde dahi tartışma konusudur ancak bilinen şey görüşme esnasında ikilinin kavgaya giriştiği ve Comyn’in Robert tarafından öldürüldüğüdür. Birkaç ay sonra Robert halk tarafından İskoçya Kralı ilan edilmiştir.

Kral olarak İskoçya’yı sadece İngiltere Kralı 1. Edward’a karşı değil, aynı zamanda oğlu 2. Edward’a karşı da savunmaya çalışan Robert, 1314’teki Bannockburn muharebesinde – kimi kaynaklara göre bu muharebede İngilizlerin sayısı İskoçların üç katıdır – İngilizleri ezici bir yenilgiye uğratmayı başardı, Robert sadece burada zafer almakla kalmadı aynı zamanda savaşı İngiltere topraklarına taşıdı.

1324 senesinde Papa Robert’i meşru İskoçya Kralı olarak tanıdığında İskoçya ile İngiltere arasındaki çatışmalar büyük oranda sona ermişti. 1327 senesinde yapılan Edinburgh-Northampton antlaşması ile “Birinci İskoç Bağımsızlık Savaşı” da sona ermiş oldu.

Her ne kadar ülkesinin bağımsız olduğunu görmeyi başarsa da, Robert kısa bir süre sonra 1329 senesinde henüz 54 yaşındayken hayatını kaybetti. Ülkesi büyük iç karışıklar içerisinde olsa da Robert bu iç karışıklıkları bastırarak ülkeyi İngiliz tehditinden korumayı başarmıştı.

scotland_highlander.jpg

Özel Birim: Highlander

Korkulan ve saygı duyulan İskoçya Highlanderları bazı tarihçilere göre Vikinglerin İskoçya’ya bulaşmama sebebidir. 16. yüzyıldan itibaren ok yerine tüfek kullanmaya başlamış olan bu askerler seneler 1700’ü gösterdiğinde kimi zaman isyancılara, kimi zaman suçlulara, kimi zamansa aralarında savaşan klanlara karşı sürekli savaş içerisinde bulunmuştur. Kral 1. George ülkesindeki barışı sağlamak adına “Black Watch” isminde bir ordu kurmuştur. Civilization VI’de Ranger biriminin yerini alan bu önemli keşif birimi tepelik ve ormanlık arazilerde savaş bonusuna sahip.

scotland_golfcourse.jpg

Özel Bina: Golf Sahası

Golf sporunun asıl kökeni bilinmemektedir, ancak modern golfun kökeninin 15. yüzyıl İskoçya’sı olduğu söylenir. Golfe dair en eski kayıtlardan birisi 2. James’in 6 Mart 1457’de özel bir yasa çıkararak futbol ve golfu yasaklaması üzerinedir. Bu yasaklamanın sebebi bu sporların topladığı ilgiyle halkı okçuluktan uzaklaştırmasıydı.

Bir zamanların yasaklanan sporu olan golf Civilization VI’da İskoçya’ya çeşitli bonuslar sağlıyor. Golf sahası eğer şehir merkezine komşu yapılırsa ekstradan Amenity, Gold ve Culture sağlıyor. Entertainment Complex’in yanına yapılırsa ekstradan Culture kazandırıyor. Oyunun son dönemlerinde Tourism ve Housing bonusları veren bu saha tahmin edebileceğiniz gibi çöl arazilere inşa edilemiyor.

Özel Lider Yeteneği: Bannockburn

Bannockburn muharebesi İskoçların bağımsızlık savaşının dönüm noktasıydı. İngilizlerin İskoçlara oranla en az %50 oranında daha fazla askere sahip olduğu düşünülen bu muharebede İngilizler yenilgiye uğramış, muharebenin sonunda İskoçyalılar İngiliz topraklarına yağmalar düzenlemeye başlamıştır. Robert Bruce oyun içerisinde Defensive Tactics Civic’ini açtıktan sonra özgürleştirme savaşı açabilir, bu savaş esnasında ekstra üretim ve hareket puanı elde edersiniz.

Özel Uygarlık Yeteneği: İskoç Aydınlanması

18. ve 19. yüzyıllar İskoçya için önemli bilimsel ve entellektüel gelişmeler içermektedir. Bilimde, matematikte ve edebiyatta yapılan atılımlardan Adam Smith’in Wealth of Nations isimli yapıtına kadar, İskoçya’nın bu özelliği mutlu şehirlerde ekstradan Science ve Production üretilmesini sağlar, Campus başına fazladan Great Scientist, Industrial Zone başına ise fazladan Great Engineer puanı elde ederler.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Imperator: Rome'da Savaş Mekanikleri #imperator #rome https://t.co/aQ5a9sgK23
Stratejist #3: Strateji Dünyasında Geçtiğimiz Hafta #stratejist https://t.co/imd23QIRd8

Strategyturk Flickr