Company of Heroes 2 – 2018 Aralık Yaması

USF- AMERİKA

ARMOUR COMPANY

Assault Engineers

 • Ekip büyüklüğü 4 -> 5

Elite Vehicle Crews

 • Artık pasif yetenek.
 • Araç mürettebatları otomatik olarak 2 adet Thampson yarı makineli tüfeğe sahip oluyor.
 • Araç ve mürettebat deneyim kazanımı +%15
 • Mürettebat Tamir yeteneği hızı 0.5 artarak 2.1 oldu.

M10 Tank Destroyer

 • Yakıt maliyeti 90 -> 80
 • Flanking Speed yeteneği artık Vet 2 istemiyor.

Sherman 105mm Dozer

Dozerin daha iyi anti-piyade özelliklerine sahip olurken tam canlı piyadelere tek atma oranını düşürmek adına için büyük değişiklikler yapıldı.

 • Alan hasarının menzili 5.6 -> 6
 • Alan hasarı 1/0.35/0.05 -> 1/0.35/0.175
 • Alan hasarı uzaklığı 1.125/2.25/3.375 -> 0.425/1/5
 • Artık %50 sekme(mühimmatın zırhı delmeden patlaması) hasarı veriyor.
 • Menzil 40 -> 35
 • Makismum scatter 4.8 -> 2.5
 • Vet 2: +160 can, -%15 doldurma süresi, +%20 dönüş hızı.
 • Vet 3: +%35 silah dönüş hızı, -%10 doldurma süresi, +%30 ivme.

Not: Alan hasarının menzili merminin düştüğü yerden ne kadar uzağa hasar verebileceğini belirtir. Alan hasarının uzaklığı ise merminin vereceği hasarın düştüğü yerden ne kadar uzakta değişeceğini belirtir. Yani alan hasarı x/y/z, alan hasarı uzaklığı k/l/m değerlerindeyken merminin düştüğü yere en fazla k birim uzaklığındaki düşmanlar x hasarı alırken k-l birim arasında bulunan düşmanlar y hasarını alır.

Not 2: Scatter, atışın hedef alınan birliğin ne kadar uzağına düşebileceğini belirleyen bir değişkendir, düşük olması daha iyidir.

240mm Artillery

 • Atılan mermi sayısı 5 -> 7
 • Mermiler arasında geçen süre 12 -> 8
 • Piyadeye tek atma bonusu kaldırıldı.
 • Alan hasarı 1/0.15/0.05 -> 1/0.2/0.15

MECHANIZED COMPANY

Önceki Yetenek Kiti
Reserve Armor
WC-51

M3 Halftrack
Raid
M21 Mortar Halftrack

Yenilenmiş Yetenek Kiti
Reserve Armor
Mechanized Groups
Cavalry Riflemen
M21 Mortar Halftrack
Combined Arms
Mechanized Group

 • WC-51 ve M3 tek yeteneğin altında birleştirildi ve Rifle Command(T0) binasından çağrılabiliyor.
 • M3 için Platoon(T1) veya Company(T2) Command Post binalarından birinin tamamen açılması ya da iki subayın da sahada olması gerekmekte. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi USF teknoloji değişikliklerinde bulabilirsiniz.

WC-51

 • MG nişan alma süresi azaltıldı.
 • Ağır MG yükseltme medeli 60 -> 45
 • Vet için gerekli deneyim puanları 360/720/1440 -> 300/600/1200
 • Artık bölge ele geçirebiliyor.
 • Mark Target ve 155mm Artillery Barrage yeteneklerinin menzili 50 -> 60

Cavalry Riflemen

 • 280 MP, 5 kişilik ekip. Assault Engineer’da bulunan M3 Greasegun ve 0.97 received accuracy ile gelir.
 • 2 Silah slotu bulunur.
 • 70 Mühimmat ile 2 adet Thamspon verilebilir, tek silah slotu yer kaplar.
 • 1 CP’te açılır.
 • Yetenekler: M23 Rifle Smoke Grenades, AT Satchels, Covering Fire
  • M23 Rifle Smoke Grenades: Subay ve Rear Echelon sisiyle aynı. El bombası geliştirmesi ile açılır.
  • AT Satchels: Penal AT Satchel ile aynı.
  • Covering Fire: İsabeti %90 düşürür ancak hedef alınan düşman birimin isabet oranı(%55) ve hareket hızı yetenek süresi(11 saniye) boyunca düşer. Birliği hareket ettirmek yeteneği durdurur ve etkiyi ortadan kaldırır. 25 Mühimmat.
 • 7 Pop yer kaplar.
 • Vet 1: Tüm yeteneklerin bekleme süresini %25 azaltır.
 • Vet 2: -%20 Nişan alma süresi, -%23 Received Accuracy.
 • Vet 3: +%25 Sis Menzili, -%15 Received Accuracy, +%30 İsabet.

Not: Received Accuracy birimin vurulma oranı gibi bir özellik. Geniş bir hedefi vurmak küçük bir hedefi vurmaktan daha kolaydır bu yüzden geniş hedefin RA değeri daha yüksektir diye örneklendirebilirim. Oyunda piyadelerin boyutu aynı olduğundan sadece sayısal olarak bu değeri bilebiliriz.

M4A3 76mm Sherman

 • Pop 14 -> 12
 • Maliyet 380/135 -> 380/125
 • Artık normal ve HVAP(Yüksek ivmeli zırh delici) cephane arasında geçiş yapabiliyor.
 • HVAP delme gücü 220/180/165, standart delme gücü 140/130/120.
 • HVAP isabet oranı ,standart isabet oranı 0.05/0.0375/0.025.
 • HVAP doldurma süresi 6.1, standart doldurma süresi 4.1/4.5.
 • Hız 6.4 -> 6.5
 • Artık Sovyet shermanlar USF shermanlar ile aynı yeteneklere sahip.
 • Vet 3: +%20 doldurma hızı bonusu +%25 delme gücü ile değiştirildi.

UKF – Britanya

 • Sappers ve Recovery Sappers birimleri artık AT Infantry Sectionsların kullandığı HEAT anti tank bombasına sahipler. Bu değişiklikle İngilizlerin erken araç-zırhlı oyunlara karşı direncini arttırmayı planladık.

BRITISH ARTILLERY

Sexton

 • Alan hasarı 1/0.25/0.1 -> 1/0.5/0.2
 • Alan hasarı uzaklığı 1.5/3/4.5 -> 1.25/2.5/6
 • Menzil 135 -> 160
 • Supercharge Victor Creeping Barrage yeteneği artık standart bombardıman ile bekleme süresi paylaşmıyor. (İki yetenek artık birbirinden bağımsız olarak kullanılabilirler.)
 • Standart bombardıman bekleme süresi 90 -> 110

Valentine

 • Ana silahın hasarı 80 -> 120
 • Pop 12 -> 7
 • Silah doldurma süresi 5.6/6 -> 5
 • CP gereksinimi 6 -> 5
 • Observtion yeteneği birimin görüş mesafesini %50 arttırırken artık sisin içindeki birimleri taramıyor. Yetenek aktifken ana silah kullanım dışı kalır.
 • Vet için gerekli deneyim puanları 1820/3640/7280 -> 1020/2040/4080
 • Concentrated Sexton Barrage yeteneğinin maliyeti 15 -> 35.
 • Sexton Creeping Barrage yeteneği artık Vet 1 istemiyor.
 • Vet 1 artık görüş mesafesini 7 artırıyor.
 • Perimeter Overwatch
 • Dost sektörlerdeki düşman birimlerine her 8 saniyede bir havan topu atışı yapar.
 • Her 16. atışta bir dost sektördeki düşmanlara 25 lib. top atışı yapar.

TACTICAL SUPPORT

Önceki Yetenek Kiti
Air Resupply Operation
Recovery Sappers
Command Vehicle
Artillery Cover
Forward Observation Post

Yenilenmiş Yetenek Kiti
Air Resupply Operation
Recovery Sappers
Command Vehicle
Forward Observation Post
Churchill Crocodile

Air Resupply Operation

 • Maliyet 150 Mühimmat -> 100 MP, 75 Mühimmat
 • Vickers ağır makineli tüfeği Amerikan M1 81mm havan topuyla değiştirildi.
 • Artillery Cover
 • Yetenek Forward Observation Posts binasına aktarıldı.
 • Maliyet 250 -> 180

Churchill Crocodile

Ana silah hasarı 80 -> 160
Artık sis cephanesi kullanabilir. Comet/Cromwell sisi ile aynı şekilde işliyor.

Recovery Sapper Squad

 • Artık 2 yerine 1 ekip çıkıyor.
 • CP gereksinimi 4 -> 1
 • Maliyet 450 -> 230
 • 15 mühimmata sis bombası kullanabilir.
 • Tamir hızı 1.6 -> 1.85

Forward Observation Post

 • Forward HQ Yetenekleri
  • Artık üs bölgesinde kullanılamıyorlar.
  • Tüm yetenekler diğer Forward HQ’lar ile birlikte bekleme süresi paylaşıyor. (Bir Forward HQ’dan yetenek kullanıldığında bütün Forward HQ yetenekleri beklemeye girer.)
 • Forward Observation HQ
  • Maliyet 300/40 -> 250/30
  • Dönüştürülen binalar artık yakındaki birimlere takviye(reinforce) sağlayabiliyor.
  • Dönüştürülen bina sayısı artık 1’e limitli değil.
 • Forward Assembly Conversion
  • Maliyet 100 MP 10 Yakıt.
  • İlk yardım istasyonunu kilitler.

SOVYETLER

 • Sovyet M4A3 76mm Sherman tankları yukarıdaki Sherman değişikliklerinin aynısını görerek aynı birime dönüştürüldü.
NKVD RIFLE DISRUPTION TACTICS

Önceki Yetenek Kiti
Radio Intercept
Recon Overflight
Rapid Conscription
Fear Propaganda
IL-2 Strafing Loiter

Yenilenmiş Yetenek Kiti
Radio Intercept
KV-8
Commissar Squad
Scorched Earth Policy
Anti-Tank Overwatch

Yeni Birim: Commissar Squad

 • 5 kişilik ekip; tabancalı bir subay, Penal SVT tüfeği taşıyan 3 Guards Riflemen ve bir saha doktorundan oluşur. 0.87 Received Accuracy değerine sahiptir.
 • Destek silahlarını(makineli tüfek, havan vs.) alamazlar ve üzerilerinde Merge yeteneği kullanılamaz.
 • CP gereksinimi -> 2
 • Stand Your Ground Yeteneği: Hedeflenen dost birliğin received accuracy değeri %30, aldığı hasar %10 azalır ancak hareket hızı düşer. Yetenek süresi(20 saniye) boyunca veya birime geri çekilme emri verilene kadar bu etki devam eder. 30 saniye bekleme süresi.
 • Fight to the Death Yeteneği: Hedeflenen dost birliğin isabetini %20 artırırken nişan alma süresini 0.5 saniye azaltır. Ancak received accuracy değeri %20 artar. Stand Your Ground ile bekleme süresi paylaşır. 30 saniye bekleme süresi.
 • Propaganda Barrage Yeteneği: 45 Mühimmat karşılığında hedeflenen bölgeye propaganda kağıdıyla dolu 4 atış yapılır.
 • Medical Kits Yeteneği: Çatışma dışındayken 30 saniye boyunca 20 metre etrafındaki birimlerin eksik canlarını doldurur. Bu yeteneğin kullanılması için saha doktoru birimin hayatta olmasına gerek yoktur.
 • RGD-33 Grenade: Guard birliklerinin kullandığı el bombasıyla aynı.
 • Vet 1: Birliğe 1 birim Guards Rifleman daha eklenir.
 • Vet 2: +%40 İsabet, Propaganda, Stand Your Ground ve Fight to the Death yeteneklerinin menzili 5 artar.
 • Vet 3: -29% Nişan alma süresi, – 23% Received Accuracy.

Yeni Yetenek: Scorched Earth Policy

 • Combat Engineers tarafından ele geçirilmiş bölgelere 35 Mühimmat karşılığında konur.
 • CP gereksinimi -> 3
 • Mayın detektörleri ile tespit edilebilir, bölge ele geçirilince yok olur.
 • Tetiklendiği an patlar.
 • Bölgenin verdiği kaynağı 120 saniye boyunca sıfırlar.
 • Bölge 90 saniye boyunca ele geçirilemez.
 • VP(Yıldız) bölgelerine yerleştirilemez.

KV-8

 • Can değeri 800 -> 960
 • Alev makinesinin menzili 25 -> 30
 • 45mm topun delme gücü 50/50/50 -> 140/80/60
 • 45mm topun alan hasarının menzili 2.5 -> 0.5
 • 45mm topun alan hasarı uzaklığı 0.625/0.9375/1.25 -> 0.15/0.2/0.25
 • Capture Point yeteneği Inspire yeteneği ile değiştirildi. 25 mühimmat karşılığında 30m etrafındaki piyadeler daha hızlı hareket ederken nişan alma süresinde %20 azalma kazanıyorlar.

Yeni Yetenek: Anti-Tank Overwatch

 • 200 Mühimmat
 • CP gereksinimi -> 12
 • Alanın büyüklüğü 50 birim.
 • 45 Saniye boyunca aktif.
 • Mermi başına hasar 120 ancak alan hasarı düşük.
 • Sadece araçları hedef alır.
 • Mermilerin düşüş sıklığı hedeflenen araç görüş ve yetenek alanı içinde durdukça artar.

URBAN DEFENSE TACTICS

Önceki Yetenek Kiti
Forward HQ
M-42 ATG
Booby Traps
Armored Vehicle Detection
Incendiary Barrage

Yenilenmiş Yetenek Kiti
Forward HQ
Shock Troops
M-42 ATG
Booby Traps
KV-2

Shock Troops

 • Maliyet 390 -> 360
 • PPsH-41 orta menzildeki isabeti
 • PPsH-41 nişan alma hızı arttı
 • PPsH-41 yeniden nişan alma hızı arttı
 • PPsH-41 ateş sıklığı arttırıldı.
 • Orta->Uzak menzil geçişi mesafesi 16->17
 • El ve sis bombası artık bekleme süresi paylaşmıyor.

45mm Anti-Tank Gun

 • Artık zırh delici ve şarapnel cephane arasında geçiş yapabilir.
 • Şarapnelin menzili -> 50
 • Silahın ateş etme genişliği(sarı koni) 30 -> 40
 • Dönme hızı 100 -> 135
 • Silahın hedefi takip etme hızı 12 -> 20
 • Zırh delici merminin delme gücü 140/80/60 -> 140/100/80
 • Ambush Camouflage yeteneği kullanılabilir şekilde geliyor. Kamuflajdan çıkarak yapılan ilk atış +%20 isabet, +%20 delme gücü ve -%25 doldurma süresi kazandırıyor. Kamuflaj etkinken %50 hareket hızı düşüşü alıyor.
 • Tracking yeteneği kaldırıldı. Artık Vet 1 45mm ATG ile vurulan araçlar 10 saniye boyunca savaş sisinin içinde bile görünür hale geliyor.

Forward Headquarters

 • CP gereksinimi -> 1
 • FHQ Aura artık 30 saniye süren aktif bir yetenek. 90 saniye bekleme süresine sahip ve ücretsiz.
  Komuta binası seçme yeteneği yerine artık Field Camp binası inşa edilebilecek.

Field Camp

 • Maliyet -> 200 MP, 25 Yakıt
 • 3 Saha doktoruyla gelir ve dost topraklarda birimlere takviye sağlayabilir.
 • 640 Can ve 10 Zırh değerine sahip.
 • FHQ Aura kullanabilir.

Booby Trap

Daha geniş bir alanda daha çok hasar verirken, tam canlı ekiplere tek atmaması için düzenlendi.

 • Artık sadece Combat Engineers tarafından yerleştirilebilir.
 • CP gereksinimi 6 -> 4
 • Maliyeri 100 -> 45
 • Hasar 250 -> 80
 • Alan hasarı uzaklığı 1.5/3/4.5 -> 0.25/3/6

KV-2

 • Pop 19 -> 21
 • Arka zırh değeri 180 -> 120
 • Delme gücü 200/180/160 -> 170/150/140
 • Sekme hasarı %50 yapıldı
 • Siege modunun silah doldurma bonusu 0.5 -> 0.75
 • Alan hasarının menzili 5 -> 6
 • Alan hasarı uzaklığı 1.25/2.5/3.75 -> 0.25/1.1/6
 • Vet 3 ile gelen hız bonusu +160 can değeri ile değiştirildi.
 • 152mm silahın doldurma hızı 10/12 -> 9
 • 152mm silah atışları artık araziyle çarpışmıyor
 • Siege modunu aktif/deaktif etmek artık received accuracy değerini arttırmıyor ve görüşü sıfırlamıyor.
 • Capture Point yeteneği Inspire yeteneği ile değiştirildi. 25 mühimmat karşılığında 30m etrafındaki piyadeler daha hızlı hareket ederken nişan alma süresinde %20 azalma kazanıyorlar.

OKW – OBERKOMMANDO

ELITE ARMOUR

Önceki Yetenek Kiti
Signal Relay
Emergency Repairs
Panzer Commander
Heat Rounds
Sturmtiger

Yenilenmiş Yetenek Kiti
221
Emergency Repairs
Panzer Commander
Heat Rounds
Sturmtiger

Panzer Commander

 • CP gereksinimi 8 -> 5
 • Görüş mesafesi bonusu 6 -> 10
 • Artık %10 isabet bonusu sağlıyor.
 • Coordinated Barrage yeteneğinin başlama süresi 5 -> 0
 • Coordinated Barrage maliyeti 120 -> 80
 • Coordinated Barrage menzili 35 -> 45

Emergency Repair

 • Maliyet 50 -> 35
 • Tamir değeri 100 -> 300
 • Artık aktifken mühimmat gelirinin düşürmüyor.

Sturmtiger

 • Üstündeki makineli tüfek artık düşmanlara otomatik olarak sıkmaya başlamayacak.
 • Alan hasarının çapı 8 -> 14
 • Alan hasarı uzaklığı 0.25/1.5/8 -> 1/3.75/8
 • Alan hasarı 1/1/0.3 -> 1/0.25/0.075
 • Patlamanın 18 metre etrafındaki tüm piyadeler supressed olur. Bu durumdan kurtulmaya 8 saniye ardından başlarlar.
 • Roket çarptığı binaları anında yok ediyor.
 • Artık silah dolumu yaparken hareketsiz kalmıyor, hareket hızı %60 düşüyor.
 • Vet 5 dolum sırasındaki hızını 1.88 yerine 3.76 arttırıyor.
 • Vet için gereken deneyim puanları 1795/3590/7180/8975/11668 -> 1400/2800/5600/7400/8900
 • NaHW bombasının menzili 15 -> 25
 • Artık King Tiger ile aynı anda sahada olamaz.

221/223

 • İlk SWS kamyonu sahaya geldiğinde ana merkezden çağrılabilir.
 • Maliyet: 240 MP, 20 Yakıt.
 • 240 Can, 4 Zırh
 • 100 MP ve 10 Yakıt ile 223’e yükseltilerek can değeri 320, zırh değeri 9 yapılabilir.
 • Medical Kit: 15 mühimmat karşılığında işaretlenen yere bir adet ilk yardım kiti bırakır.
 • Resource Lockdown: Aktif edildiğinde 223 bulunduğu sektörün kaynak getirisini artırır.
 • Signal Relay: Pasif yetenek. 223’ün etrafındaki 85 metre çaplı alanda bulunan tüm zırhlı araçlar otomatik mini haritada gözükür. 223’ün sabit kalması gerekmez.
 • Etrafındaki birimlerden tecrübe kazanabiliyor.
 • Vet 1: Panzer Tactician(Sis) yeteneği açılır. +%10 İsabet, -%11 Received Accuracy
 • Vet 2: +30% Görüş mesafesi, +30% İsabet
 • Vet 3: +%20 İvme, +%20 Dönüş hızı, +%20 Hız, +20 Can
 • Vet 4: Resource Lockdown yeteneği aktifken alınan hasar %25 azalır.
 • Vet 5: 221/3 Riegel Anti Tank mayınları döşeyebilir.

OVERWATCH

Önceki Yetenek Kiti
Forward Receivers
Early Warning Flares
Goliath
For the Fatherland
Sector Assault

Yenilenmiş Yetenek Kiti
Early Warning Systems
Jaeger Light Infantry
For the Fatherland
LeFH
Sector Assault

Forward Receivers, Early Warning, Goliath

 • Bu üç yetenek Early Warning Systems yeteneği altında birleştirildi.

Jaeger Light Infantry

 • CP gereksinimi 1
 • 1 SWS kamyon kurulduktan sonra 45 Mühimmat ile keskin nişancı tüfeği alınabilir.
 • Maliyet 300 MP -> 250
 • Reinforce maliyeti 37 -> 31
 • Reinforce süresi 7.5 -> 6
 • Artık Salvage yeteneği var.
 • Vet için gerekli deneyim puanları 660/1320/2240/3520/4400 -> 520/1040/2080/3120/3970
 • Camouflage aktif olarak geliyor.
 • Kamuflajdan çıkarken artık ilk vuruş bonusu olarak 5 saniye +%50 isabet kazanıyor.
 • Keskin nişancı tüfeğinin yellow(sarı) green(yeşil) korumadaki birimlere karşı isabet oranı 0.5 -> 0.9
 • Keskin nişancı tüfeğinin garnizondaki birimlere karşı isabet oranı 0.5 -> 0.9
 • Booby Traps yeteneği Sovyetlerin yukarıda bahsedilen Booby Traps ile aynı hale getirildi.

Sector Assault

 • Scatter 80 -> 12

LeFH

 • Vet 1-3 arası artık Wehrmacht ile aynı değerlere sahip.
 • Vet 4: Counter Barrage yeteneği sırasında silah doldurma süresini %60 azaltıyor.
 • Vet 5: Direct Fire yeteneği açılır. 50 metre menzilde bulunan herhangi bir hedefe isabet oranı yüksek ve araçlara %25 daha fazla hasar veren bir atış yapılır. Vurulan araç belli bir süre yavaşlar.

OST – WEHRMACHT

234 Puma – Mobile Defense Doctrine

 • Puma artık Leichte Mechanized Kompanie(T2) üzerinden çağrılıyor.
 • Maliyet 270 MP, 70 Yakıt.

DEFENSIVE DOCTRINE

Önceki Yetenek Kiti
Trenches
Tank Traps
Pak 43
Hulldown
Sector Artillery

Yenilenmiş Yetenek Kiti
Osttruppen
Defensive Fortifications
StuG E
Pak 43
Sector Artillery

Tank Traps

 • Defensive Fortifications yeteneğine eklendi.
 • Defensive Fortifications
 • Piyadeler siperler, kum torbası ve jilet tel inşa edebilir. Pioneerlar siper inşa edebilir.
 • Concrete Bunker binası inşa edilebilir.
 • Pioneerlar tamir ve makineli tüfek sığınakları inşa edebilir.
 • Makineli tüfek sığınakları 2 pop yer kaplar.
 • Tek bir Pioneer ekibi tarafından 35 saniyede inşa edilebilir.
 • İki sığınak çeşidi de 380 MP maliyete sahiptir.
 • 960 Can, 35 Zırh değeri vardır.

StuG E

 • Can değeri 480 -> 560
 • Alan hasarı uzaklığı x/x/3 -> x/x/4
 • Mermi hızı 28 -> 45
 • Vet 2 silah doldurma bonusu +%10 -> +%15
 • Alan hasarı x/x/0.15 -> x/x/0.2
 • Alan hasarı uzaklığı 1.5/2.5/4 -> 0.5/1.75/4

Pak 43

 • Yeni yetenek – Scuttle Pak 43: Ekip Pak43 silahını deaktif ettikten 20 saniye sonra Pak 43 yok olur ve sahibine 150 MP ve 15 yakıt geri döner. Yetenek aktif edildikten sonra geri alınamaz.

GERMAN INFANTRY

Önceki Yetenek Kiti
Artillery Officer
Tactical Movement
Relief Infantry
Light Artillery Barrage
Fragmentation Bombs

Yenilenmiş Yetenek Kiti
250 Halftrack
Stormtroopers
Veteran Squad Leaders
Assault and Hold
Fragmentation Bombs

Yeni Yetenek: Veteran Squad Leaders

 • CP gereksinimi -> 2
 • Pioneer ekipleri 30 Mühimmata 5 kişilik ekibe yükseltilir.
 • Grenadier ekipleri 60 Mühimmata 5 kişilik ekibe yükseltilir. Bu yükseltme lmg-42 yükseltmesini kitlerken ilk yardım çantasını bedava yapar. Ayrıca ekibin 1 üyesinde G43 tüfeği bulunur.
 • Panzergrenadier 30 Mühimmat ile Support Package yükseltmesi alara 3 yeni yetenek kazanabilir.
  • Rudimentary Repair: Panzergrenadier ekibi tamir yeteneği kazanır.(Pineer tamir hızı 1.6, PG tamir hızı -> 1.1)
  • Combined Arms: Pasif yetenek. Ekip bir aracın yakınındaysa -%10 received accuracy ve +%20 hareket hızı kazanır.
  • Mark Infantry: Hedeflenen düşman ekibi +%30 received accuracy alırken panzergrenadier ekibi de +%15 received accuracy alır. Etki, iki birimden birisi geri çekilene kadar devam eder

Stormtroopers

Stormtrooper ekibi büyük bir yenilemeden geçerek bu doktrine eklendi.

 • StG paketi kaldırıldı.
 • Bundle Grenade kaldırıldı.
 • Haritanın her yerinde MP40 yükseltmesini açabilirler. Tactical Assault yeteneğini açar ve ücret gerekmeden 15 saniyede gelir.
 • MP40 mesafeye göre saniye başı hasar değeri 0/15/35(mesafe) 18.69/7.14/0.1(hasar). (Karşılaştırma için)Yeni Shock Troop PPsH’in saniye başı hasar değerleri 14.21/4.78/0.11
 • Panzerschreck yükseltme bedeli 75 -> 60
 • G43 paketi artık 3 adet G43 tüfeği sağlıyor, Maliyet 45 -> 60. Tactical Assault yeteneğini ve Panzerschreck yükseltmesini kilitler.
 • Bölgeyi tarafsız hale getirme hızı %33 arttı.
 • Kamufle olma yeteneği komando birimleriyle aynı hale getirildi.
 • Incendiary Grenade: Volksgrenadier yanıcı bombasının aynısı anca kaynak cachelerine ekstra hasar veriyor.
 • Smoke Grenade: Sis bombası.
 • Booby Trap yerleştirebiliyor.
 • Vet 1 ile açılan ilk yardım paketleri yerine çatışma dışında otomatik can doldurma geldi.

Assault and Hold

 • Tüm piyadelerin isabetini 45 saniye boyunca %25 artırır.
 • Tüm piyade birimleri 60 saniye boyunca 2 kat daha hızlı bölge ele geçirir.
 • 70 Mühimmat.

250 Half-track

 • 210 MP, 20 Yakıt.
 • 251 Half-track ile aynı silaha sahip gelir ve etraftaki birimlerden deneyim kazanır.
 • Dig-In: Half-track hareketsiz hale gelir ve hasarı %50 azalır. Makineli tüfeğin menzili 10 artar ve supression uygulamaya başlar.
 • Vet 1: Etrafındaki piyadelere takviye yapabilir. +%10 İsabet, -%11 Received Accuracy
 • Vet 2: +%30 İsabet, +%20 Ateş etme uzunluğu
 • Vet 3: +%20 İvme, +%20 Dönüş Hızı, +%20 Hız, +20 Can.

USF Teknoloji ve Birim Değişiklikleri

 • USF oyuna artık 15 değil 20 Yakıt değeri ile başlamakta.
 • El bombası yükseltmesi Yakıt maliyeti 25 -> 15

Platoon Command Post(T1)

 • Lieutenant 200 MP ve 35 Yakıta çağrılabilir. 50 kalibre M2HB ağır makineli tüfek ekibinin kilidi açılır.
 • Lieutenant sahaya gelince 2. seviyeye yükseltilerek M20 ve M5 Stuart birimlerinin kilidi açılabilir.
 • 2. Seviyeye yükseltme süresi -> 70 saniye.
 • 2. Seviyeye yükseltme tamamlandığında 1/4 CP kazanılır.

Lieutenant

 • BAR silahı kaldırıldı.
 • 50 Mühimmat karşılığında Bazooka yükseltmesine ulaşabilir.

Company Command Post(T2)

 • Captain 200 MP ve 35 Yakıta çağrılabilir. 57mm Anti Tank ekibinin kilidi açılır.
 • Captain sahaya gelince 2. seviyeye yükseltilerek Pack Howitzer ve M15A1 AA Half-track birimlerinin kilidi açılabilir.
 • 2. Seviyeye yükseltme süresi -> 70 saniye.
 • 2. Seviyeye yükseltme tamamlandığında 1/4 CP kazanılır.

Captain

 • Bazooka silahı kaldırıldı.
 • 60 Mühimmat karşılığında BAR yükseltmesine ulaşabilir.
 • Her iki binanın da 2. seviyeye yükseltme bedeli 50 MP ve 20 Yakıt.

Battalion Command Post(T3)

 • Major, binalardan biri 2. seviyeye ulaştığında veya iki subay da(Lieutenant ve Captain) sahaya çağrıldıktan sonra çağrılabilir.
 • Maliyet 240/120 -> 190/120

M20

 • MP Maliyeti 340 -> 240
 • Uzaklığa göre isabet oranı 0.75/0.475/0.2 -> 0.55/0.45/0.25
 • Vet başına artan isabet +%10/+%15/+%15
 • Vet için gerekli deneyim puanları 500/1000/2000 -> 880/1760/3520
 • Vet 3 mayın döşeme zamanını 12 saniyeden 7’ye düşürüyor.
 • Vet 3 görünmez birimleri tespit etme menzilini 10 artırarak 35’e çıkartıyor.

Airborne Doctrine

 • 50 kalibre M2HB ağır makineli tüfek maliyeti 260 MP > 125 MP + 50 Mühimmat
 • 57mm Anti Tank Silahı maliyeti 270 MP > 125 MP + 60 Mühimmat
 • 57mm Anti Tank Silahı CP gereksinimi 4 -> 3

Pathfinder

 • CP gereksinimi 1 -> 0

Yazar: Mertcan Elçi

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Humankind'da Yeni Bir Serüven #humankind https://t.co/v0AyOE7s85
Hearts of Iron IV'te Tatilden Dönüş #hoi4 #heartsofiron4 https://t.co/Y42PJs53dw

Strategyturk Flickr