Crusader Kings II – Iron Century’deki Müslüman Hükümdarlar

Crusader Kings II: Iron Century geliştirici günlüklerinde bu yazıda yeni başlangıç tarihindeki Müslüman hükümdarlara dair bilgiler veriliyor.

Başka bir günlüğe hoş geldiniz. Bugün Iron Century başlangıç tarihindeki bazı Müslüman hükümdarlara bakacağız. Dün de olduğu gibi göreceğiniz bazı karakterlerin özellikleri şu anda rastgele oluşturulmuş durumda.

Clipboard01.jpg
Müslüman dünyasına bir bakış.

İhşîdîler hanedanlığından el-İhşîd (Türkçede Muhammed bin Toğaç diye geçer): Başlangıç tarihimizde el-İhşîd yakın zamanda Mısır valisi oldu. 938 yılından sonra kendisine el-İhşîd denilmeye başlansa da hanedanlığı İhşîdîler olduğu için ve daha çok bu isimle bilindiği için el-İhşîd diyelim dedik. Kendisi başlangıçta Mısır’ı ve Suriye’nin büyük bölümünü elinde tutan, etrafında haraçgüzarları olan Sünni bir sultandır. Batısında Fâtımîler ve Doğusunda Cennabi Karmatîler vardır. El-İhşîd ve hanedanlığı birçok açıdan başlangıçtaki en güçlü ülkelerden biridir ve önemli bir rol oynayacaktır.

Tarihsel olarak baktığımızda İhşîdîler Mısır’ı 35 yıl boyunca kontrol etmiş daha sonra Fâtımîler tarafından işgal edilmiştir.

Clipboard02.jpg

Abbasilerden Halife Radî: Oyundaki ilk iki başlangıç tarihinde (769 ve 897) Abbasiler oldukça güçlü olsa da 936 yılında neredeyse tamamen dağılmış, zayıf düşmüş durumdalar. Hala Bağdat ve etrafında boy gösteren Abbasilerin etrafı düşmanlarla dolu. Radî çoğu kişi tarafından gerçek halifelerin en sonuncusu olarak görülür ancak o bile sadece 31 yaşına kadar (940 yılı) hüküm sürebilmiştir.

Clipboard03.jpg

Hamdani hanedanlığından el-Hasen: Hem el-Hasen hem de kardeşi Ali Abbasi Halifeliğinin kuzeyindeki el-Cezire bölgesinde topraklara sahiptir. İkisi de Şii olan kardeşlerden Ali, kardeşinin vasalı olarak batıdaki toprakları yönetiyor. Tarihsel olarak el-Hasen Abbasi Halifeliği’nin siyasetinde önemli bir yer edinmiştir, kardeşi ise Kilikya’daki Avâsım’dan gelen Bizans saldırılarına karşı koymada büyük rol oynamıştır. Daha sonra el-Hasen Nâsırüddevle unvanını, Ali ise Seyfüddevle unvanını almıştır.

Clipboard04.jpg

Büveyhî hanedanlığı: Büveyhî hanedanlığına mensup 3 Şii kardeş ile oynayabilirsiniz. Ali Fars Satraplığı’nı, Hasan Cibal Satraplığı’nı kontrol ediyorken Ahmet kardeşi Ali’nin altında bazı topraklarda hüküm sürüyor.

Ali, son Zerdüşti hükümdar olarak bilinen Ziyarî hanedanlığından Mardavic’in altında valilik ve komutanlık yapmıştır. Hükümdarının ondan kurtulmak istediğini öğrendiğinde kendi askerlerini toplayıp Fars Satraplığı’nı kurmuştur. Mardavic kendi köle askerleri tarafından öldürüldükten sonra Büveyhî hanedanlığı asker sayısını arttırmış ve hem doğuya hem de kuzeye doğru genişlemeye başlamıştır. Ahmet daha sonra Abbasi Halifeliği’nin lideri olacak, Büveyhîlerin yüz yıl boyunca Selçuklular gelene kadar halifeliği kontrol etmelerini sağlayacaktır.

Clipboard05.jpg

Clipboard06.jpg

Ziyarî hanedanlığından Vuşmgîr: Vuşmgîr, son Zerdüşti hükümdar Mardavic’in Sünni kardeşidir. İslam’ı benimsemiş ve halkına da yaymıştır. Başlangıcımızda kardeşinin kısa süren hükmünden kalan toprakları kontrol ediyor. Çeşitli Zerdüşti vasalları vardır, etrafı ise daha büyük Müslüman ülkelerle çevrilidir. İsterseniz kardeşinizin mirasını devam ettirip Müslümanların Zerdüşti topraklarına yaptığı saldırıları durdurmaya çalışabilirsiniz.

Clipboard07.jpg

Emevi hanedanlığından Halife Abdurrahman (III. Abdurrahman olarak da bilinir): Bağdat’taki zayıflamış Abbasi Halifeliği’nin uzağında, İberya yarımadasında, Abdurrahman kendi halifeliğini kurdu. Kurtuba merkezli halifelik Ifriqiya bölgesinde Fâtımîlere, kuzeyde Fransa ve León’a meydan okumaya hazır. Kendisi 100 yıl boyunca hüküm süren Kurtuba Halifeliği’ni kurmuştur, daha sonra halifelik bölününce ortaya çıkan Tayfa devletler Reconquista sırasında önemli rol oynamıştır.

Clipboard08.jpg

Umarım bu karakterleri ilginç bulmuşsunuzdur. Yarın yeni başlangıç tarihindeki bazı Pagan hükümdarlara göz atacağız.

Yazar: Cem Kaya

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Europa Universalis IV'te 1.30 ve Emperor Diğer Yenilikler #eu4 https://t.co/NUzl0VpVXp
Imperator'da Cumhuriyet Değişiklikleri #imperator https://t.co/aznEyvNYJO

Strategyturk Flickr