Crusader Kings II’de Yeni Seçimli Veraset Yasaları

Crusader Kings II geliştirici günlüklerinde bu hafta oyundaki yeni seçimli veraset yasalarından bahsediliyor.

Herkese merhabalar, arkanıza iyice yaslanın bu günlük biraz uzun olacak.

Eski seçimli veraset sisteminin vakti doldu ve yerini alacak bir varis seçildi.

Burgonya dükü olan kuzeniniz imparatorluğun varisi olarak zeki ve çekici oğlunuz yerine “sarhoş” Steve’i mi tercih ediyor? Bizim de oyunlarımızda sıkça yaşadığımız problemlerden birisi buydu, ana sorunlardan birisi hangi karakterin neden hangi karakteri tercih ettiğinin açık olmamasıydı – dolayısıyla hangi elektörlerin ne şekilde etkilenebileceğini ve oylarının elde edilebileceğini görmek mümkün değildi.

Seçimli veraset sisteminde değişiklikler yapmaya karar verdikten sonra hedef almak istediğimiz sorunlardan birisi buydu, artık oyunculara hangi ismin hangi isme oy verdiği bilgisinin yerine daha geniş bir arayüz ile elektörlerin seçimlerinde neleri değerlendirerek bu kararı verdiklerini görebilmenizi sağlayacağız.

Succession_Laws0.jpg

Elektörlerin neye göre nasıl karar verdiğini gördükten sonra yapayzekanın bu kararları alma aşamasında değerlendirmeye aldığı alt faktörleri etkilemenin daha kolay olmasını sağlamak istedik. Bunu gerçeğe dönüştürmek için katı bir şekilde belli koşul gözetimlerinin yerine belli kurallara bağlı kalarak bu kararın alınmasını sağladık.

Bu değişiklik sadece seçimli veraset sisteminin tamamen modlanabilir olmasını sağlamıyor, aynı zamanda elektörlerin seçimlerde değerlendirmeye almasını istediğiniz kendi kurallarınızı oluşturabilmenizi sağlıyor. Örneğin sadece en yüksek statlara sahip kişinin tercih edilmesini istediğiniz teknokratik bir cumhuriyet mi oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa sadece sarhoşların ve hedonistlerin elektör olabildiği bir ülke mi?

Bu alt kod değişikliklerinin yanı sıra elektif veraset yasalarının tarzında bazı değişikliklerimiz mevcut, artık the Conclave eklentisine sahip olanlar favor mekaniğini kullanarak bu seçimlerde oy isteyebiliyor.

Yenilenmiş Elektif Yasaları

Elektif veraset yasalarında yaptığımız değişiklikler elektif yasalarının ardındaki kodlara ana oyun tarafından erişilebilmesini sağladı (Feodal Elektif, Elektif Gavelkind, Tanistry). Bu yasaların işleyiş biçimi ve varisin nasıl belirlendiği konusunda herhangi bir büyük değişiklik yok ancak yapayzekanın nasıl karar verdiği daha çok spesifik etkenlere dayanıyor. Artık elektörlerin bir varis adayını ne kadar sevdiği daha etkili, tahttaki hak iddiası ne kadar güçlü, kendisine ne kadar güveniyorlar gibi şeyleri daha fazla değerlendiriyorlar. Yaş, ünvanlar, karakter özellikleri, kültür, din, hanedan bağları gibi özellikler yapayzeka tarafından eskisine oranla daha önemli görülüyor ve tüm bunları elektörler arayüzünden siz de inceleyebiliyorsunuz. Bunların her birinin toplamı bir seçim puanına dönüştürülüyor ve yapayzeka kendisi için en yüksek puana sahip adaya oyunu veriyor. Farklı elektörler farklı kişiliklere vb. özelliklere sahip olacakları için, herkes seçtikleri adaylarda farklı özellikler arıyor.

Succession_Laws1.jpg

Bu arayüzde elektörlerin tam listesiyle birlikte kime oy verdiklerini, niye o kişiye oy verdiklerini ve hükümdarın seçtiği adaya neden oy vermediklerini görebiliyorsunuz.

Succession_Laws2.jpg

İhtiyarlar Heyeti

Tanistry’e benzer bir biçimde Eldership veraset biçimi ünvanlarınızın hanedan dışına çıkmasını engelliyor, bu veraset biçiminde sadece sizin hanenizden olan karakterlere oy verilebilir. Bu veraset biçiminde hanenizin en yaşlı ve bilgili 6 üyesi oy verme hakkına sahip, her “ihtiyarın” hükümdarın hareketlerini tasvip edip etmediğine göre 3 farklı duruş sergileme şansı var: mutsuz, mutlu ve hayran.

Bu veraset biçiminde ailenizdeki “büyüklerinizin” sizin hakkında iyi görüşe sahip olduğundan emin olmanız gerekiyor, bunu sağlamak için onlara konseyde istedikleri konumları verebilir, onlardan gelen bazı talepleri yerine getirebilirsiniz.

20180824080508_1.jpg

Size “hayran” olan ihtiyar neredeyse her zaman sizin belirlediğiniz varisi destekliyor, neredeyse hiçbir talepte bulunmuyor ve zaman zaman sizi daha iyi bir insana dönüştürecek bazı nasihatler sunabiliyor.

20180824080639_1.jpg

Mutlu ihtiyarlar haneniz içerisinde iyi ve yetenekli adaylar arasından varis belirlemeye çalışırken, genellikle daha yaşlı ve daha yüksek stewardship seviyesine sahip karakterleri seçmeye meyilliler. Arada bir sizden çeşitli talepleri olabilir, sevdikleri bir aile üyesine toprak vermenizi isteyebilirler ancak genel olarak başa çıkması kolay insanlardır.

Öte yandan mutsuz olanlarla başa çıkmak biraz daha zor. Kasti olarak kötü karakterleri tercih etmelerinin yanı sıra kimi zaman sevdikleri aile üyelerine sizin elinizde tuttuğunuz topraklara dair hak iddiası verebilir, sizin yönetme hakkınızı sorgulayacak işlere girebilirler.

20180824080819_1.jpg

Holy Fury ile Baltık ve Afrika ülkeleri oyunun başlangıcında İhtiyar Heyeti veraset biçimiyle oyuna başlıyor, buna ek olarak diğer paganlar dinlerini reform ederken doğru doktrini seçmeleri durumunda bu veraset biçimine geçiş yapabiliyorlar.

Seçmen Prensler

Kutsal Roma İmparatorluğundaki feodal elektif veraset biçiminin yerini almak üzere kodlanan bu yeni tür elektör sayısını maksimum 7 olmak üzere kısıtlıyor ve tarihteki bazı elektör devletlere bu konumu edinmede öncelik tanıyor. Örneğin Mainz, Köln, Trier, Bohemya, Franconia, Saksonya ve Brandenburg. Eğer elektör ünvanı mevcut değilse veya İmparator tarafından elde tutuluyorsa bir diğer dük o elektörün yerine geçiyor, bu esnada yönetici imparatorun aynı dindeki de jure vassalları öncelikli.

20180824081547_1.jpg

Seçmen Prensler veraset biçimindeki elektörler adayların dinine öncelik veriyor, düşük piety’e sahip karakterlerden kaçınıyor. İmparatorlukta Papal Investiture yasası aktifken teokratik Katolik elektörlerin oy gücü seküler elektörlere oranla 2 kat daha yüksek.

Kutsal Roma İmparatorluğunun hükümdarları veraset yasalarını değiştirmekte özgür olsa da, imparatorluğun vassalları seçimli veraset için fraksiyon kurma/katılma işlerini eskisine oranla daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve bu yönetim biçiminden uzaklaşmak eskisine oranla daha zor.

Seçimli İmparatorluk

Ve son olarak Bizans (ve Roma) İmparatorluğu için tamamen yeni bir seçimli veraset biçimine sahibiz, bu yeni türün ilgili devletlerin politik çehresini daha iyi yansıtacağını düşünüyoruz. Bu veraset biçimi bu ülkelerin erişebileceği yegane veraset biçimi, bu veraset biçimiyle bağlantılı bazı ekstra özellikler var bunlardan aşağıda bahsetmeye çalışacağım:

20180824081910_1.jpg

Varisler: Bu veraset türünde adaylar İmparatorun çocukları ve yakın aile üyelerinden(eşin akrabaları dahil), tahtta hak iddiası olan karakterlerden, mevcut mareşalden ve imparatorun komutasındaki komutanlardan oluşuyor. Sakatlığı olan karakterler varis olamıyorlar. Bu durum tarihte Bizans’taki askeriyenin gücünü ve etkili komutanların imparator olabilmesini oyunda sağlıyor.

İmparatorluk Sarayı: İmparator, tüm konsey üyeleri ve tüm komutanları elektör olabilir. Bizans merkezi bir güç, dolayısıyla İmparatorun hanedanının devamını sağlamak için vassallarını değil saray üyelerini mutlu tutması daha önemli.

Değişken Oy Gücü: Seçimli İmparatorluk veraset biçiminin ilginçleştiği yer burası. Bu veraset biçimi değişken oy gücüne sahip, karakterlerin sahip oldukları oy gücü saraydaki konumlarına ve özelliklerine göre değişiyor. İmparatorun oy gücü 200 gücünde başlıyor ve iyi diplomasi ve savaşçıllık özellikleriyle yükseltilebiliyor, bu gücü yükselterek sarayın çoğunluğu karşı çıksa bile imparatorun sahip olduğu oy gücüyle istediği kişiyi kendisinden sonra tahta geçirmesi mümkün. Aynı şekilde eğer İmparator Born in Purple özelliğine sahip değilse, sakatsa veya bir hastalığı varsa, sarayda önemli konumlara şakşakçıları getirmişse oy gücü düşüyor. Diğer elektörlerin değişken kendilerine has bir oy gücü var ve bu oy gücü büyük oranda prestijden, seviyelerinden ve özelliklerinden etkileniyor. Dolayısıyla konseye yetenekli kişileri atar, yetenekli kişilere komutanlık verirseniz bu durum oğlunuzun veraset için daha yüksek oy gücüne sahip kişilerle rekabet etmesi gerekeceği anlamına geliyor. Son olarak bazı ufak ünvanlar karakterin oy gücünü etkileyebiliyor, dolayısıyla Caesar veya Sebastrokrator ünvanlarını kime verdiğinize dikkat edin.

20180824082114_1.jpg

Kahramanlar ve Şakşakçılar: Belisarius varis belirlediğiniz oğlunuz için tehlike mi oluşturuyor? Her zaman onun komutanlığını alabilirsiniz bu da onun komutan olmadığı için aday olamayacağı anlamına gelir, sorununuz çözülmüş olur. Ancak bu veraset biçiminde yetenekli bir komutanın veya konsey üyesinin ünvanını almanız imparatorun oy gücünü düşürüyor. Kovduğunuz adam ne kadar yetenekliyse kaybedeceğiniz puan o kadar yüksek. Bu durum bariz bir şekilde daha iyi farklı adaylar varken imparatorun kastî bir biçimde kötü bir komutan atamasında da gerçekleşiyor, saray sizin özellikle bu atamaları yaptığınızı farkedecek ve bu durum oy gücünüzü düşürecek. Buna ek olarak bu veraset biçiminde imparatorlar başka aday kalmadıkça toprak sahibi olmayan kişilere komutanlık veremiyor, eğer yüksek martial’e sahip generalin ordunuzu komuta etmesini istiyorsanız önce ona bir ünvan bulmalısınız.

Prestij ve Yaş: Bu veraset biçimi feodal elektif değil, bu da imparatorluğun sizin aile ilişkilerinizi pek umursamadığı anlamına geliyor, onun yerine tahta çıkacak yetenekli ve prestijli bir lider istiyorlar. Bizans İmparatorluğu için bu durum elektörlerin yüksek entrikalı karakterleri tercih ettiği anlamına gelirken, Roma İmparatorluğu için yüksek diplomasi puanı önem taşıyor. Her iki imparatorlukta da elektörler yüksek prestije ve güçlü ünvana sahip her zaman işlerini iyi yapan kişileri tercih edecekler. Bu durumla baş etmek için çocuğunuzu iyi eğittiğinizden emin olmalısınız, ardından ona çeşitli onursal ünvanlar vererek göz önüne çıkartabilirsiniz. Varisiniz olmasını istediğiniz çocuk henüz bebekken belki de kardeşinizi veya amcanızı varis göstermeniz başınıza bir şey gelme ihtimaline karşın daha isabetli olabilir.

20180824082155_1.jpg

Hak İddiası Düellosu

Tüm bu yeni seçimli veraset biçimleriyle ilişkili olmak üzere oyuna yeni bir düello türü ekledik, bunu Elective Gavelkind sonrası topraklarınızı bütün halde tutmak için kullanabilirsiniz. Bu düelloyu War odağında olmasanız bile veya Warrior Lodge’a üye olmasanız bile yapabiliyorsunuz. Tribal yönetim biçiminde hak iddiasına sahip olduğunuz bir ünvanı elinde tutan bir karakteri düelloya davet edebiliyorsunuz, bunu yaptığınızda kaybederseniz hak iddianız yokoluyor ve karşınızda size karşı iyi duygular besleyen bir karakter yoksa genellikle o düellodan sağ çıkamıyorsunuz. Eğer kazanırsanız hak iddianız olan ünvanları o ünvanlara bağlı vassallarla birlikte elde ediyorsunuz.

Eğer düelloda karşılaştığınız kişi sizin hanenizde yapayzeka kontrolünde bir karakterse kaybetmeniz durumunda oyun size 2 seçenek sunuyor: kaderinizi kabul edebilirsiniz veya düelloyu kazanan karaktere geçiş yapabilir, önceki karakterinizi yenmiş karakterle oyuna devam edebilirsiniz.

Succession_Laws3.jpg

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Imperator: Rome'da Jenerik Görev Ağaçları #imperator https://t.co/Ag8iERLl2o https://t.co/36YXt9BIJ8
Stratejist - CK3'te Savaş Mekanikleri ve Age of Empires IV'e Dair Her Şey (16 Kasım 2019) https://t.co/3N5Stcp9pI https://t.co/dgiVt1dnCy

Strategyturk Flickr