Europa Universalis IV – Hindistan’da Kurulabilen Yeni Ülkeler

EU4’te bu hafta Hindistan’daki yeni kurulabilir ülkeler ve eski kurulabilir ülkelere olan değişikliklerden bahsediliyor.

Herkese merhaba, bugün 1.26 Mughals yamasıyla gelen yeni kurulabilir ülkeleri ve bu ülkelerin ulusal idealarını göstereceğim.

Dev Clash izleyenler Delhi’nin artık kurulabilir olduğunu görmüştür. Bir zamanlar Hindistan’ın neredeyse hepsini kontrolü altına alan bu görkemli imparatorluk, Timur’un gelmesiyle beraber zayıflamıştı. Şu an ülkenin başında olan Sayyid hanedanlığının şehri tutması zor gözüküyor çünkü hem komşuları Jaunpur hem de kendi vassalları Bahlul Lodi tahtı kendileri için istiyor. 1.26 ile Delhi’yi kurmak sadece özel görev ağacına değil, aynı zamanda yeni ulusal idealarına da erişebilmenizi sağlıyor.

Delhi İdeaları

Tradition: Cavalry Combat Ability +%15
Tradition: Diplomatic Reputation +1

 1. Yearly Army Tradition +0.50
 2. National Unrest -1
 3. Core-Creation Cost -%10
 4. Production Efficiency +%10
 5. Number of States +5
 6. Domestic Trade Power +%10
 7. Yearly Legitimacy +1

Ambition: Max Promoted Cultures +1

DLH_ideas = {
start = {
cavalry_power = 0.15
diplomatic_reputation = 1
}

bonus = {
num_accepted_cultures = 1
}

trigger = {
tag = DLH
}
free = yes

dlh_afghan_nobility = {
army_tradition = 0.5
}
dlh_suppress_rebellion = {
global_unrest = -1
}
dlh_expansionism = {
core_creation = -0.1
}
dlh_textile_innovation = {
production_efficiency = 0.1
}
dlh_reconquest = {
max_states = 5
}
dlh_grand_trunk = {
global_own_trade_power = 0.1
}
dlh_throne_of_india = {
legitimacy = 1
}
}

Delhi’yi kurmak istemeyen Panjabi oyuncuları artık Sihizm’e geçtikten sonra Punjab’ı kurabilirler. Bu da Sih İmparatorluğu’nun kuruluşuna odaklanan yeni Hintli görev ağacının Sih dalını açacak.

Daha önceki günlüklerde de gösterdiğimiz gibi Nepal birkaç küçük ülkeye bölünmüş ve kurulabilir bir ülke olmuştu. Nepal militarist idealarını korurken bu küçük ülkeler kendi idealarına sahip.

Nepal Prenslikleri İdeaları

Tradition: Morale of Armies +%10
Tradition: Manpower Recovery Speed +%10

 1. Construction Cost -%10
 2. Merchants +1
 3. Tolerance of the True Faith +1
 4. Yearly Prestige +1
 5. Fort Defense +%15
 6. Stability Cost Modifier -%10
 7. Monthly Autonomy Change -%10

Ambition: Infantry Combat Ability +%10

nepalese_minor_ideas = {
start = {
land_morale = 0.10
manpower_recovery_speed = 0.1
}

bonus = {
infantry_power = 0.1
}

trigger = {
OR = {
primary_culture = pahari
primary_culture = nepali
}
}
free = yes

nep_construct_temples = {
build_cost = -0.1
}
nep_kashmiri_traders = {
merchants = 1
}
nep_new_festivals = {
tolerance_own = 1
}
nep_kavindra = {
prestige = 1
}
nep_seize_mountain_passes = {
defensiveness = 0.15
}
nep_judicial_reforms = {
stability_cost_modifier = -0.1
}
nep_end_division_of_domains = {
global_autonomy = -0.05
}
}

Hindistan’ın doğusuna gidersek, Orissa’nın vassal sürüsüne karşı koymayı cesaret edip yıkabilenler Orissa’yı kurabilecek. Orissa’yı kurunca onun özel görevlerine erişebilirsiniz ama bölgedeki tek seçeneğiz bu değil. Gonds ve Garjats’ı birleştirmeyi başaran Orta Hint ülkeleri Nagpur Krallığı’nı kurabilecek. Tarihsel olarak Gond krallıklarından biri tarafından kurulan ülke daha sonra Bhonsle Marathalarının yönetimine girip 18. yüzyıldaki en büyük Hint ülkelerinden biri olmuştu. Tüm yeni kurulabilir ülkeler gibi Nagpur’un da kendi özel ulusal ideaları var.

Nagpur İdeaları

Tradition: Morale of Armies +%15
Tradition: Agressive Expansion Impact -%15

 1. National Unrest -2
 2. Land Leader Maneuver +1
 3. Construction Cost -%10
 4. Yearly Army Tradition +0.50
 5. Shock Damage +%10
 6. Production Efficiency +%10
 7. Unjustified Demands -%25

Ambition: Leaders without Upkeep +1

NAG_ideas = {
start = {
ae_impact = -0.15
land_morale = 0.15
}
bonus = {
free_leader_pool = 1
}
trigger = {
tag = NAG
}
free = yes

nag_unite_gonds_and_garjats = {
global_unrest = -2
}
nag_harsh_terrain = {
leader_land_manuever = 1
}
nag_send_for_artisans = {
build_cost = -0.1
}
nag_invite_maratha_warriors = {
army_tradition = 0.5
}
nag_light_cav = {
shock_damage = 0.1
}
nag_cultivating_the_forest = {
production_efficiency = 0.1
}
nag_no_cb_best_cb = {
unjustified_demands = 0.25
}
}

Güney Hintliler artık Deccan (Haydarabad) Nizamlığı’nı kurabilecekler. Tarihsel olarak Babür yönetiminde valilik yapan Nizamlar, Deccan Platosunun büyük bölümünü içeren bağımsız bir ülke kurmuştu. Deccan’ı kurmak özel ulusal idealar dışında Bahmani görev ağacına da erişim sağlayacaktır.

Deccan İdeaları

Tradition: Morale of Armies +%10
Tradition: Administrative Efficiency +%5

 1. Max Promoted Cultures +1
 2. Administrative Free Policies +1
 3. Global Trade Power +%10
 4. Land Force Limit Modifier +%20
 5. Discipline +%5
 6. Diplomatic Reputation +1
 7. Goods Produced Modifier +%10

Ambition: Infantry Combat Ability +%10

DEC_ideas = {
start = {
administrative_efficiency = 0.05
land_morale = 0.1
}

bonus = {
infantry_power = 0.1
}

trigger = {
tag = DEC
}
free = yes

dakani_language = {
#Copied from BAH
}
dec_diwan_funding = {
free_adm_policy = 1
}
dec_foreign_trade_privileges = {
global_trade_power = 0.1
}
dec_empower_paigah = {
land_forcelimit_modifier = 0.2
}
dec_modernize_the_sarf_e_khas = {
discipline = 0.05
}
dec_jewels_of_the_nizams = {
diplomatic_reputation = 1
}
dec_encourage_industries = {
global_trade_goods_size_modifier = 0.1
}
}

eu4_80.jpg

1756’dan alınan bu ekran görüntüsü Nagpur ve Deccan’ın dışında kurulabilen başka bir ülkeyi gösteriyor, Maratha İmparatorluğu’nu. Maratha 1.25’te zaten idealara sahipti ama 1.26 ile bunları geliştirip yeniden düzenledik.

Maratha İdeaları

Tradition: National Manpower Modifier +%10
Tradition: Manpower Recovery Speed +%15

 1. Cavalry Combat Ability +%15
 2. Fort Defense +%20
 3. Infantry Cost -%20
 4. Core-Creation Cost -%15
 5. Reform Progress Growth +%15
 6. Goods Produced Modifier +%10
 7. Ship Costs -%10

Ambition: Stability Cost Modifier -%10

MAR_ideas = {
start = {
manpower_recovery_speed = 0.15
global_manpower_modifier = 0.10
}

bonus = {
stability_cost_modifier = -0.1
}

trigger = {
OR = {
tag = MAR   #Marathas
tag = BDA   #Baroda
AND = {
TAG = GWA
primary_culture = marathi
} #Sindhias of Gwalior
}
}
free = yes

tradition_of_military_service = {
cavalry_power = 0.15
}
forts_of_maharashtra = {
defensiveness = 0.20
}
peasant_soldiers = {
infantry_cost = -0.2
}
office_of_the_peshwa = {
core_creation = -0.15
}
encourage_ties_with_brahmin_financial_families = {
reform_progress_growth = 0.15
}
reform_the_bureaucracy = {
global_trade_goods_size_modifier = 0.1
}
expand_maratha_navy = {
global_ship_cost = -0.1
}
}

Mewar’ın yeni görev ağacını takip ederek 5130 yılında süper güç olma yolunda ilerleyen Rajputana’yı kurabilirsiniz. Mewar da yeni ulusal idealar aldı. Eklenen Rajput ideaları ile Rajput Alaylarınız daha güçlü olacak.

Rajputana İdeaları

Tradition: Morale of Armies +%10
Tradition: Military Free Policies +1

 1. Core-Creation Cost -%10
 2. National Manpower Modifier +%15
 3. Cavalry Combat Ability +%15, Movement Speed +%10
 4. Land Fire Damage +%10
 5. Tolerance of the True Faith +2
 6. Artillery Cost -%15
 7. Yearly Legitimacy +1

Ambition: Discipline +%5

Mewar İdeaları

Tradition: Infantry Cost -%20
Tradition: Infantry Combat Ability -%10

 1. Yearly Army Tradition Decay -%1
 2. Yearly Prestige +%1
 3. Fort Defense +%15
 4. Development Cost -%10
 5. National Manpower Modifier +%15
 6. Land Fire Damage +%10
 7. Discipline +%5

Ambition: Monthly War Exhaustion -0.03

RJP_ideas = {
start = {
free_mil_policy = 1
land_morale = 0.1
}

bonus = {
discipline = 0.05
}

trigger = {
tag = RJP
}
free = yes

rjp_imperial_legacy = {
core_creation = -0.1
}
rjp_land_of_petty_princes = {
global_manpower_modifier = 0.15
}
marwari_horses = {
cavalry_power = 0.15
movement_speed = 0.1
}
rjp_purbia_legacy = {
fire_damage = 0.1
}
rjp_protectors_of_the_dharma = {
tolerance_own = 2
}
rjp_expanded_artillery_arm = {
artillery_cost = -0.15
}
rjp_monumental_architecture = {
legitimacy = 1
}
}

MER_ideas = {
start = {
infantry_power = 0.1
infantry_cost = -0.2
}
bonus = {
war_exhaustion = -0.03
}
trigger = {
tag = MER
}
free = yes

mer_rajput_heartland = {
army_tradition_decay = -0.01
}
mer_victory_tower = {
prestige = 1
}
mer_kumbhalgarh = {
defensiveness = 0.15
}
mer_city_of_lakes = {
development_cost = -0.1
}
mer_recall_purbias = {
global_manpower_modifier = 0.15
}
mer_firearm_drilling = {
fire_damage = 0.1
}
mer_reorganized_rajput_regiments = {
discipline = 0.05
}
}

Bharat veya Hindustan’ı kurmak 1444’teki hiçbir ülke için kolay olmayacak. Tüm Hindistan altkıtası üzerinde hak ilan etmeden önce gerçekten de Hindistan’ın hükümdarı olmanız gerekecek. Bu ülkeleri kurmak oldukça zorlaşmış olsa da yeni bir görev ağacını paylaşıyorlar ve kendilerine ait ulusal idealara sahipler.

Bharat İdeaları

Tradition: Stability Cost Modifier -%10
Tradition: State Maintenance -%15

 1. Cavalry Combat Ability +%15
 2. Max Promoted Cultures +2
 3. Technology Cost -%5
 4. Discipline +%5
 5. Tolerance of the True Faith +2
 6. Administrative Efficiency +%5
 7. Artillery Combat Ability +%10

Ambition: Year of Separatism -5

Hindustan İdeaları

Tradition: National Manpower Modifier +%20
Tradition: Number of States +5

 1. Infantry Combat Ability +%15
 2. Advisor Costs -%10
 3. Year of Separatism -5
 4. Yearly Legitimacy +1
 5. Land Fire Damage +%10
 6. Missionary Strength +%2
 7. Development Cost -%10

Ambition: Discipline +%5

BHA_ideas = {
start = {
stability_cost_modifier = -0.1
state_maintenance_modifier = -0.15
}
bonus = {
years_of_nationalism = -5
}

trigger = {
tag = BHA
}
free = yes

bha_modernized_war_elephants = {
cavalry_power = 0.15
}
bha_united_india = {
num_accepted_cultures = 2
}
bha_sanskrit_golden_age = {
technology_cost = -0.05
}
bha_indian_army = {
discipline = 0.05
}
bha_ganga = {
tolerance_own = 2
}
bha_brahmin_administration = {
administrative_efficiency = 0.05
}
bha_rocketry = {
artillery_power = 0.1
}
}

HIN_ideas = {
start = {
max_states = 5
global_manpower_modifier = 0.2
}
bonus = {
discipline = 0.05
}
trigger = {
tag = HIN
}
free = yes

hin_sepahi = {
infantry_power = 0.15
}
hin_persianate_court = {
advisor_cost = -0.1
}
hin_indian_empire = {
years_of_nationalism = -5
}
hin_peacock_throne = {
legitimacy = 1
}
hin_gunpowder_empire = {
fire_damage = 0.1
}
hin_sufism = {
global_missionary_strength = 0.02
}
hin_industrialization = {
development_cost = -0.1
}
}

Bugünlük bu kadar! Gelecek hafta MP takımları ve yeni Hint kuşatma ekranı hakkında konuşacağız.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Europa Universalis IV'te 64-bit'in Avantajları #eu4 #europauniversalis4 https://t.co/AouEx0caa9
Imperator: Rome'da Göç ve Oyunun Başlangıcında Cermanya #imperator #rome https://t.co/kJtZm45FaD

Strategyturk Flickr