Europa Universalis IV’te İran ve Horasan Geliştirmeleri

Europa Universalis IV geliştirici günlüklerinde bu hafta Trin Tragula İran ve Horasan bölgesinde yapılan değişiklikleri ve yeni ticaret ürünlerini tanıtıyor.

Herkese merhabalar, bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz.

Bu hafta sizlere 1.23 yamasında Ceyhun nehriyle Fırat nehri arasında kalan bölgelerde yaptığımız değişikiklerden bahsedeceğim. Yazının sonunda aynı zamanda ticaret ürünlerinde yaptığımız bazı değişiklikleri sıralayacağım.

Şahruh Önderliğinde Timur İmparatorluğu

Semerkant’taki üssünden harekete geçen Timur, zamanında Hindistan’dan Anadolu’ya uzanan büyük bir imparatorluk kurdu. Timur her ne kadar 1405 yılında hayatını kaybetmiş olsa da, Europa Universalis’in zaman aralığında bu bölgede hala Timur’un izlerini görebilmek mümkün. Hindistan’ın kuzeyinde çok sayıda devlet olmasının sebebi Timur’un Delhi Sultanlığını bozguna uğratmasıdır, Osmanlılara ve Altın Orda’ya yaptığı saldırılar bu bölgelerde de haritanın oyunun başlangıç tarihindeki şekli almasına önayak oldu.

Timur’un ölümü sonrasında imparatorluğu bir iç savaşa girdi. Bu iç savaştan Şahruh üstün çıktı. Şahruh’un hükümdarlığı süresince ülke belli bir istikrarı yakaladı, sanata önem gösterildi, altyapı çalışmaları yapıldı. Belki de en önemlisi Şahruh kendi otoritesine karşı çıkan her türlü isyanı ustaca bastırmasını bildi ve babasından devraldığı imparatorluğu sağlam bir şekilde yönetti.

Europa Universalis IV’ün başlangıcında Şahruh çok yaşlı, hatta hasta. Ülke yönetimini büyük oranda karısı Gevher Şad’a bıraktı. Merkezden uzak bölgeleri ise çocuklarına ve torunlarına yönetmeleri için paylaştırdı.

Bu torunlardan birisi, Acem valisi olan Muhammed bin Baysonqor şimdiden başkaldırı sayılabilecek bazı eylemlere girişmiş durumda. Tarihte Şahruh, bu torununa ders vermek için seferde hayatını kaybetti, Şahruh’un hayatını kaybetmesiyle birlikte imparatorluk genelinde onlarca yıl sürecek bir iç savaş başladı.

1gAdNA.jpg
Tüm bu atmosferi daha iyi yansıtabilmek adına hamlelerini yapmak için Şahruh’un ölmesini bekleyen şehzadelerin topraklarını Timur’dan ayırdık. Şahruh yönetiminde Timur halen Herat merkezli olmak üzere oynanabilir bir ülke ve valilerinin büyük bir kısmına vassal olarak sahip bir şekilde oyuna başlıyor. Başlangıçta bu vassalların bağımsızlık isteğini Şahruh kontrol altında tutabilir, ancak Şahruh’un ölmesiyle birlikte barış zamanı sona erecek ve bu şehzadeler isyan edip imparatorluğu ele geçirmeye çalışacaklar.

Timur İmparatorluğu artık oyunun başlangıcında İmparatorluk seviyesinde oyuna başlıyor, Bunla birlikte Şahruh ve Uluğ Bey’in statları, tarihteki becerilerini daha iyi yansıtabilmek için yüksetildi. Şehzadeler tarafından yönetilen bu ülkelerin hepsi kendi özel ulusal fikirlere sahip ve bu ülkeler belli şartları yerine getirmeleri durumunda Timur’un imparatorluğunu devralabiliyorlar. Bu esnada aynı zamanda Timur idealarında da bu ideaları imparatorluk reform edildikten sonra daha fazla seçilebilir kılmak üzere bazı değişiklikler yaptık.

Yeni Kararlar

 • Claim Timur’s Legacy – Timurid hükümdarlara sahip ülkeler Timurid Empire’ı kurabilir, bunu yapmaları durumunda Timur’un fethettikleri topraklarda kalıcı claim elde ederler, ülke İmparatorluk seviyesine çıkar, yeni idealar elde edilir.
 • Enthrone Timurid Prince – Oyunun başlangıç döneminde bu bölgedeki herhangi bir bağımsız ülkeyle ülkenizi yönetmesi için bir şehzade çağırabilirsiniz, böylelikle üstteki kararı da yapabilir duruma gelirsiniz.

Batı İran

vpB4Zv.jpg
Şahruh’un torunu Muhammed bin Baysonqor bir süre önce Acem valisi haline getirildi, bu valilik imparatorluğun 1444’teki ‘merkeze en uzak kalan’ parçalarından bir tanesi.

Şahruh’un hasta olduğuna dair yayılan söylentiler, bu şehzadenin yetkilerini ve otoritesini bölgede zaman içerisinde ona verilen sorumluluk ve görevlerin çok daha fazlasına genişletmesiyle sonuçlandı. Birçok Fars şehri bir zaman sonra Şahruh yerine direkt olarak Muhammad bin Baysonqor’a vergi göndermeye başladı. Batı topraklarında Karakoyunlular tüm bu gelişmeleri pürdikkat takip ediyor ve herhangi bir zayıflık görmeleri durumunda saldırmaktan çekinmeyecekler.

Hazar Denizine doğru çok sayıda bağımsız yeni devlet mevcut, bu devletler her ne kadar Timur etkisi altında kalsalar da, imparatorluğun Herat ve Semerkant şehirlerine odaklanması sebebiyle büyük oranda bağımsız durumdalar.

Oynanabilir Yeni Ülkeler:

 • Ajam – Bağımsız.
  • Muhammad bin Baysonqor Batı İran topraklarının büyük bir kısmını yönetiyor, aynı zamanda Zagros dağlarındaki Timur vassal ülkeleri üzerinde de söz sahibi. Merkeze oldukça uzak kalan toprakları yöneten bu şehzade, diğer şehzadelere oranla belki de en hırslısı.
 • Mazandaran – Bağımsız (Tabarestan’ın yerine)
  • Şii Maraşiler Mazandaran topraklarında kalan Amol ve Sari kalelerini yönetiyorlar.
 • Biapas – Bağımsız.
  • Sunni şeyhlik Eshaqvand hanedanı tarafından yönetiliyor.
 • Gilan – Bağımsız.
  • Tarihte Ardabil’deki Safevilerle birlikte Eshaqvandlara karşı savaşan bu Şii ülkesi, 16. yüzyıla kadar otonomisini korumayı başardı.

Fars ve Güney Irak

Lnq3Qj.jpg
İran bölgesinin en zengin kısımlarından birisi olan Fars toprakları çok sayıda bölegden oluşuyor, bu topraklarda bölgedeki azalmakta olan Timur etkisini yansıtmak adına çok sayıda yeni oynanabilir ülke mevcut.

Fars ülkesi Shiraz başkentli olarak Şahruh’un torunlarından Abdallah bin Ibrahim tarafından yönetiliyor. Ancak Abdallah henüz 12 yaşında ve  ülkenin yönetimi büyük oranda Fars bölgesinden önde gelen birinin elinde.

Batıda ise Bağdat şehri çok kısa bir süre önce Karakoyunluların eline geçti. Bu esnada Huveyze bölgesinde Musasha ülkesi bağımsızlığını korumaya devam ediyor, tıpkı Safevi tarikatı gibi Mushasha da bölgedeki farklı mezhepler için bir liderlik sunuyor.

Oynanabilir Yeni Ülkeler:

 • Mushasha – Bağımsız.
  • Kendisini Hz. Ali’nin varisi ve Mehdi olarak gören Muhammad ibn Falah yönetiminde Şii teokratik monarşi. Mushashalar Ardabil’deki Safevi tarikatıyla çeşitli benzerlikler gösteriyor.
 • Fars – Timur Vassalı.
  • Irak’taki Timur vassal devleti. Bu devleti yöneten şehzade henüz yönetecek yaşta değil ancak bu bölge İran’ın hem kültürel hem de ekonomik merkezlerinden birisi.
 • Luristan – Acem Vassalı.
  • Korshidi hanedanı tarafından yönetilen Lur vassal devleti, tıpkı güneydeki Ardalan gibi Korshidi’ler de Timur’un Acem valisine bağlı.

Horasan & Maveraünnehir

r2b9E7.jpg
Maveraünnehir ve Semerkant, Timur’un asıl başkenti, uzun bir süredir Şahruh’un oğlu Uluğ Bey’in kontrolü altında, Uluğ Bey şüphesiz ki 1444’teki Timur şehzadeleri arasında en tecrübelisi ve en iyi konumda olanı.

Şah Ruh Doğu İran topraklarında imparatorluğun merkezi topraklarını yönetiyor. Onun yönetiminde olan şehirler onyıllar boyunca onun koruması altında kaldı. Herat buradaki Timur hanedanlığının başkenti ve hem akademik olarak hem de kültürel olarak gelişim gösteren bir şehir.

Bu bölgeyi 1.23’te daha iyi yansıtabilmek adına bazı yeni şehirler oluşturduk, Afganistan ile Beluci topraklarının arasına Quetta geçidinin önemini arttıracak bir şekilde wastelandlar ekledik.

Timur rönesansının etkisini gösterebilmek adına aynı zamanda doğu İran’ı ekonomik olarak güçlendirdik.

Yeni Oynanabilir Ülkeler:

 • Sistan – Timur Vassalı.
  • Timur’un fetihlerinden öncesine dayanan bu vassal devlet Mihrabanid hanesi tarafından yönetiliyor.
 • Transoxiana – Timur Vassalı.
  • Uluğ Bey tarafından yönetilen, Semerkant merkezli devlet şüphesiz ki 1444’teki Timur şehzade ülkeleri arasındaki en güçlüsü, ancak Orta Asya bölgesine yakın olması kuzeyden tehdit gelebileceği anlamına geliyor.
 • Afghanistan – Timur Vassalı.
  • Timur şehzadesi Karatshar bin Soyurgatmish tarafından yönetilen, Kabul merkezli vassal ülke, daha önceden de bulunan bir ülke olsa da artık 1444 itibariyle oynayabileceksiniz.
 • Khorasan – Timur Vassalı.
  • Timur şehzadesi Babur bin Baysunkur tarafından yönetilen, Astarabad merkezli vassal ülke, daha öncedne de bulunan bir ülke olsa da artık 1444 itibariyle oynayabileceksiniz.

Yeni Ticaret Ürünleri

Yıllar boyunca amacımız Europa Universalis dünyasını daha ayrıntılı kılmak oldu. Bu ayrıntı seviyesini arttırmak için oyuna 5 yeni ticaret ürünü ekledik. Bunların yanı sıra çok sayıda bölge bazlı modifierlar ve bazı ticaret ürünlerine has spesifik üretim merkezleri mevcut.

 • Gems (Değerli Taş) Q7da7g.png
  • Yerel Bonus: Local Tax Modifier +15% (Bölgesel vergi geliri +%15)
  • Stratejik Bonus: Yearly Inflation Reduction +5 (Yıllık enflasyon düşüşü +5)
  • Bu ticaret ürünü genel olarak tüm değerli taşları içeriyor, bu değerl taşlar arasında inci, yeşim, kehribar gibi taşlar mevcut.
  • Dünyadaki en meşhur taş merkezlerinden birisi Golconda’daki elmas madenleriydi. Bu sebeple Golconda bölgesinde artık özel bir bonus mevcut.
 • Paper (Kağıt) 5QOgQd.png
  • Yerel Bonus: State Maintenance -10% (Eyalet bakım maliyeti -%10)
  • Stratejik Bonus: Administrative Technology Cost -5% (İdari teknoloji maliyeti -%5)
  • Kağıt her türlü muhasebe ve yönetim işlemleri için bir ihtiyaç, bu nadir ticaret ürünü 1444’te Asya ve Avrupa’da bulunabilir.
  • Kağıt bonusu olan bir bölge mevcut değil ancak oyunun gidişatına göre bazı bölgelerde bonuslar elde edebilirsiniz.
 • Glass (Cam) XXz0XD.png
  • Yerel Bonus: Local Production Efficiency +10% (Bölgesel üretim etkinliği +%10)
  • Stratejik Bonus: Diplomatic Technology Cost -5% (Diplomatik teknoloji maliyeti -%5)
  • Cam yapımı 1444’te halen emekleme halindeydi ve dünyada büyük bir çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere çok az bölgede cam mevcut, Avrupa’nın yanı sıra Anadolu ve Hindistan’da da bazı bölgelerde cam mevcut, zaman içerisinde camın ticaret ürünü olarak değeri sadece lüks bir ürün olarak değil, aynı zamanda optik geliştirmeleri sebebiyle de artıyor.
  • Venedik’teki cam üretimini yansıtabilmek adına Murano Glass endüstri bonusu adadaki cam üretimini güçlendiren bir bonus olarak Venedik bölgesine eklendi.
 • Incense (Tütsü) bGorGj.png
  • Yerel Bonus: Trade Value Modifier +10% (Ticaret değeri etkisi +%10)
  • Stratejik Bonus: Tolerance of the True Faith 0.5 (Doğru inanca hoşgörü +0.5)
  • Bu ticaret ürünü yakıldığında duman ve güzel koku yayan çeşitli ürünleri kapsıyor. Genellikle Arabistan, Doğu Afrika ve Asya’da bulunuyor.
 • Livestock (Besi Hayvanı) dGVPGn.png
  • Yerel Bonus: Supply Limit Modifier +50% (Bölgesel erzak limiti +%50)
  • Stratejik Bonus: Cavalry Cost -10% (Süvari maliyeti -%10)
  • Oyunda daha önceleri Grain (tahıl) ve Wool (yün) ticaret ürününe sahip birçok bölge artık Livestock’a sahip.

Bu haftalık benden bu kadar, önümüzdeki hafta günlüğü DDRJake yazacak.

Yazar: Strategyturk

Sadece #strateji

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Strategyturk Ekran Görüntüsü Yarışması #strategyturk https://t.co/NM39vppFkL https://t.co/eTHuwpW96O
Anno 1800'de Yatırımcılar #anno1800 https://t.co/BK9UENDKIS https://t.co/4pn9Q45VYC

Strategyturk Flickr