Europa Universalis IV’te Pegu, Siam ve Shan İçerikleri

Europa Universalis IV geliştirici günlüklerinde bu hafta Pegu, Siam ve Shan içerikleri tanıtılıyor.

Günaydın! Bugünkü geliştirici günlüğünde Pegu’ya odaklanacağız. Ayrıca bu günlük Güneydoğu Asya anakarasındaki Lan Na, Sukhothai, Shan devletleri, Burmalı uluslar ve dağ kabileleri gibi çeşitli ülkeleri de içerecek.

111.png
Güneydoğu Asya güncellemesiyle birlikte Mon hegemonyasını yeniden kurun.

Pegu oyunun başlangıç tarihindeki tek bağımsız Mon krallığı. Ayrıca 1700’lerdeki kısa bir düzelme döneminin ardından var olan son Mon ülkesi olacak. Mon halkı ve kültürü bir zamanlar Myanmar ve Tayland bölgelerinde baskın güçtü. Ancak Tay’ların göçleri, Sukhothai, Lan Na, ve Ayutthaya gibi krallıkların kurulması ve sonrasında Pagan ve Ava gibi Bamar krallıklarının yükselişi Mon’ları günümüzde Aşağı Burma olarak bildiğimiz bölgeye çekilmeye zorladı. 1444’te Pegu ülkesi Binnya Ran tarfından yönetiliyordu. O ve onun halefleri (ünlü kraliçe Shin Sawbu da dahil) Pegu’nun barış ve refah içindeki altın çağına liderlik edeceklerdi.

222.png
Binnya Ran ve varisi Binnya Waru’nun hükümdar yetenekleri ciddi miktarda arttırıldı. Artık yetenekleri sırasıyla 3/5/4 ve 4/2/3. Bu da Pegu’yu oyun başında daha güçlü bir rakip haline getiriyor.

Pegu görev ağacından bazı önemli noktalar:

  • Saghuin’in Yeniden İnşaası görevi Pegu ve Martaban’da 20 gelişmişlik istiyor. Ödül olarak Pegu’daki ticaret merkezi bir üst seviyeye çıkarken Martaban’ın adı da Sahuin olarak değişiyor ve kalıcı bir şekilde geliştirme masrafında azalma bonusu elde ediyor.
  • Bu daldaki diğer görevler Burma ve Malakka ticaret bölgelerinde hakimiyet kazanmaya odaklanıyor. Ödül olarak da donanma geleneği ve merkantilizm veriyor.
  • Burmalılara Direnmek görevi sizden Taungu ve Prome’yi vasal hakine getirmenizi, ayrıca Ava’dan da daha büyük bir orduya sahip olmanızı istiyor. Ödül olarak Ava’da kalıcı hak iddiası ve Lan Na’ya karşı boyun eğdirme savaş sebebi veriyor.
  • Hariphunchai’yi Yeniden Yarat görevi üstteki boyun eğdirme savaş sebebini Lan Na’ya karşı kullanmamız gereken görev. Chiang Mai bölgesinin tamamına doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olmanızı istiyor. Eğer bu görevi Lan Na’yı vasal haline getirerek tamamlarsanız onların baskın kültürü Mon olarak değişecek ve ismi de günümüzdeki Lamphun’u merkez alan bölgedeki kadim Mon krallığı olan Hariphunchai olacak. Ayrıca Ayutthaya ülkesine karşı da boyun eğdirme savaş sebebi alacaksınız.
  • Yukarıdaki görevle çok benzeyen Dvaravati’yi Yeniden Fethet görevi de Ayutthaya’yı fethetmenizi veya vasal haline getirmenizi istiyor. Eğer bu görevi Ayutthaya’yı vasal haline getirerek tamamlarsanız onların da baskın kültürü Mon olacak ve ismi kadim Mon dilini konuşan eski bir medeniyet olan Dvaravati olarak değişecek. Bu görevin sonunda kalıcı bir şekilde elde edeceğiniz %25 kültür dönüştürme maliyeti azalması da bu daldaki bir sonraki görev için size yardımcı olacak.
  • Mon’ların Yeniden Yerleşimi görevi Mon kültürünü en az 30 farklı toprağa yayarak bölgede kadim Mon hegemonyasını yeniden kurmanızı istiyor. Ödül olarak 50 prestij ve önümüzdeki 50 yıl için %10 teknoloji ucuzlaması kazanacaksınız.
  • Bu görev ağacının sonu oyuna güncellemeyle birlikte dahil olabilecek ve henüz duyurulmamış yeni içeriklere ait bazı gizli kodları içerdiği için size bahsedemeyeceğim.
  • Final görevi ise -Altın Topraklar- ödül olarak önceki geliştirici günlüklerinde bahsettiğimiz Chakravarti reformunu benimsemenizi, ülkenizi imparatorluk seviyesine çıkarmanızı ve her monark puandan 100’er tane almanızı sağlayan seçenekler sunuyor. Ayrıca ülkeniz Mandala sistemi yerine bir ulus devlete geçtiği için ismi Ramannadesa olarak değişiyor.

Pegu için bu güncellemede görev ağacının yanı sıra birazdan konuşacağımız birkaç yeni olay da alıyor.

333.png

444.png
Pegu hakkında konuştuğumuza göre “The Sailor Mon” başarımının sanıldığından daha kolay olduğunu söyleyebiliriz: Tüm Tay ve Burmalı kültüründeki ülkelere, ayrıca Kamboçyalı kültür grubundaki ülkelere “Corvée System” isminde bir 3. seviye reform ekledik. Bu reform Ulusal İnsan Gücünüzü %10 arttırırken inşaat masraflarını da %10 azaltıyor. Ayrıca liman ve kışlalar inşa edilir edilmez anında 200 denizci ve 1000 insan gücü veriyor.

Ayrıca bu da Pegu ile alakalı:

555.png
Siam ticaret bölgesi yollarını yeniden değerlendirmek istediğimi daha önceden belirtmiştim. Şimdi oraya geliyoruz. Artık hem Kanton hem de Burma ticaret bölgeleri Siam’a akıyor. Ayrıca Burma ticaret bölgesi Aşağı Burma topraklarının geliştirilmesiyle daha da güçlü bir hal aldı. Pegu artık Burma ticaret bölgesine daha kolay sahip olabilirken Siam ticaret bölgesindeki bölgesindeki oyuncular da Çin ve Burma ticaretlerini kendi bölgelerine yönlendirebilecek.

Sırada Lan Na var:

666.png
Güneydoğu Asya güncellemesinde Lan Na ülkesi Chiang Mai, Sukhothai ve Ayutthaya topraklarını alarak Siam kurmasını hedefleyen küçük bir görev ağacı elde ediyor.

Bir Milyon Pirinç Tarlası görevi tıpkı Khmer’deki gibi tahıl üreten topraklarda %10 geliştirme maliyeti ucuzlaması veren Gelişmiş Sulama ayrıcalığına erişebilmenizi sağlıyor. Tapınağı Koru görevi küçük ama ilginç olan Zümrüt Buda isimli bir mekaniğe gönderme yapıyor:

777.png
Zümrüt Buda oyunun başında Lan Na’nın başkenti olan Chiang Mai toprağındaki kalıcı bir bonus olarak yer alıyor. Bu bonus size aylık +0.1 Karma veriyor. Ancak tapınağı belli bir ücret karşılığında yenileyerek bu bonusu aylık -0.1 Karma olarak değiştirebilmenize olanak sağlayan bir karar da bulunuyor. Masrafını karşılayabildiğiniz sürece istediğiniz kadar bu özelliği değiştirebilirsiniz. Tarihsel olarak Zümrüt Buda birkaç kez el değiştirdi. Lan Xang ve son olarak Ayutthaya tarafından ele geçirildi. Oyunda doğu dinlerine mensup ülkeler Zümrüt Buda’nın mevcut bulunduğu toprağı işgal ederek onu ele geçirebilirler. Buda’nın kontrolünü kaybetmek 20 prestij ve 10 meşruiyet kaybına da yol açacaktır. Bu yüzden bu kutsal emaneti korumaya önem vermek istersiniz sanıyorum. Bu mekanik Budist oyunculara Karma’larını kontrol etmek için yeni bir yol sağlarken Buda’nın kontrolüne sahip olmak için de rekabet ortamı oluşturacaktır.

Sırada Sukhothai var:

888.png
Sukhothai de Lan Na gibi Siam kurabilmek için gereken bölgeleri almasını hedefleyen küçük bir görev ağacına sahip (böylece daha büyük bir görev ağacına erişim sağlayabilir). Ancak Sukhothai için eklenenler bundan ibaret değil:

999.png
1444’te Sukhothai hükümdarı olan Trailok, bir zamanlar bağımsız olan krallığa vali olarak atanmış bir Ayutthaya prensidir. Trailok Ayutthaya kralı olma yolunda ilerliyor ve artık bu olaylar aracılığıyla oyuna aktarılmış durumda. Ayutthaya hükümdar olarak Trailok’u başa geçirdiğinde az önce bahsettiğim olay devreye girer ve Ayutthaya ülkesi Sukhothai topraklarını miras olarak devralır. Ancak Sukhothai’de oyuncu bulunuyorsa bu olay daha farklı bir şekilde işler. Oyuncu Ayutthaya’ya katılmayıp vasal olarak kalmayı tercih edebilir. Ya da (bu mekanik olarak en iyi seçenek) Ayutthaya’yı vasal haline getirip ülkenin batı kısmındaki toprakların kontrolünü ele geçirebilir.

Şimdi Shan devletlerine bakalım:

101010.png
Bir meslektaşım Shan görevlerinden “Sihirli Görev Asası” olarak bahsediyor. Sadece 2 görevden oluşmasına rağmen öyle bir yumruk atıyorlar ki inanılmaz şekilde genişleyebiliyorsunuz. İlk görev Shan kültüründeki tüm ülkelerle ya müttefik olmanızı ya da onları vasal haline getirmenizi istiyor. Ayrıca Shan kültüründeki ülkeler toplamda 15 veya daha fazla toprağa sahip olmalı ve siz Shan kültüründeki ülkeler içinde en büyük orduya sahip olmalısınız. Bu görevi tamamladığınızda diğer tüm Shan devletlerini anında ülkenize entegre edip sahip olmadığınız Shan kültüründeki topraklarda da kalıcı hak iddiası elde edersiniz. Bununla birlikte Shan ülkesini kurup Ava’ya karşı boyun eğdirme savaş sebebi kazanırsınız. Bütün bunlar 1527’de Ava’yı yenmek için Mong Yang’ın önderliğinde toplanan Shan Devletleri Federasyonu’nun oluşumunu temsil ediyor. Shan Hakimiyeti görevi Ava’yı vasal haline getirmenizi veya fethetmenizi istiyor. Ödül olarak da tüm Burma topraklarında kalıcı hak iddiası veriyor. Ayrıca bu görevi Ava’yı vasal haline getirerek tamamlarsanız baskın kültürleri Shan olarak değişiyor ve sizin hanenizden bir prens Ava’ya hükümdar olarak geçiyor. Shan devletleri daha büyük bir görev ağacına erişmek için Siam kurabilirler.

111111.png
Taungu görev ağacı artık Ava ve Prome tarafından da erişilebilir olduğu için biraz daha elden geçirildi. Ancak hala bu görev ağacına erişmek için Dharma eklentisine sahip olmanız gerekiyor.

Bu ağaçtaki Chakravarti görevine birkaç önemli ödül daha eklendi. Artık size önceki geliştirici günlüklerinde bahsettiğimiz Chakravarti hükümet reformuna geçme seçeneği sunuyor. Ayrıca ülkenizin ismini de Burma olarak değiştiriyor.

Pekala, bu gün için son bir şey kaldı. Umarım zorlu bir mücadeleye hazırsınızdır:

121212.png
Rhade, Jarai ve Koho’nun dağ kabileleri oyuna Devletsiz Toplum reformuyla başlar. Bu onlara yönetim kapasitelerini %99 oranında düşürecek bir eksi vererek genişlemelerini neredeyse imkansız hale getiriyor. Fakat bununla kalmıyor. Bu dağ kabileleri feodalizmi dahi benimsememiş olup Ming’in haraçgüzarlığı altında da değiller. Tek artıları yüksek moral ve savunma gücüne sahip olmaları. Eğer hiçbir şeyden korkmuyorsanız ve zorluktan hoşlanıyorsanız bu ülkeleri denemenizi öneririm. Devletsiz Toplum reformundan kurtulan ülkeler her zaman Köylü Cumhuriyeti’ne dönüşür.

Bugünlük bizden bu kadar! Gelecek hafta muhtemelen son Güneydoğu Asya içerik günlüğü olacak. Bu yüzden henüz açıklamadığım içerikleri elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu Lan Xang’ın yanı sıra Sunda ve Ternate gibi denizcilikle uğraşan ülkeleri de kapsıyor. Tekrar görüşene kadar iyi haftalar!

Yazar: Umut Öksüz

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Stellaris'te Necroidler ve Mishar Cabal #stellaris https://t.co/uVqr3b81RF
Hearts of Iron IV'te Türkiye Odak Ağacı #hoi4 https://t.co/UcONXW5zND

Strategyturk Arşiv