Hearts of Iron IV’te Cumhuriyetçi İspanya Odak Ağacı

Hearts of Iron IV geliştirici günlüklerinde bu hafta Cumhuriyetçi İspanya’nın odak ağacı tanıtılıyor.

Herkese merhabalar, önümüzdeki eklentiye dair kaleme aldığımız bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz. Bu günlükte sizlere Cumhuriyetçi İspanya’dan bahsediyor olacağız.

Geçtiğimiz hafta Milliyetçi İspanya’dan bahsetmeden evvel İspanya’ya yönelik genel tasarım felsefemizden bahsetmiştik – bu sebeple bugün direkt olarak konuya giriyoruz.

Zorunlu Uyarı: Bu günlükte göreceğiniz her şey halen çalışma halindedir.

rep_spain.jpg

Cumhuriyetçi İspanya’nın başlangıç durumu tahmin edebileceğiniz üzere Milliyetçi İspanya ile aynı. Oyuna 4 ulusal etkiye sahip bir biçimde başlıyorlar, bunlar Karlistlerin nüfuzunu, askeriyenin sadakatsizliğini, politik gerilimi ve her geçen gün artmakta olan grevleri yansıtma amacı taşıyor. Bu husus hakkında ayrıntılı bilgi için geçtiğimiz haftanın geliştirici günlüğünü inceleyebilirsiniz.

Dev_Diary_initial_spirits.png

Cumhuriyetçi İspanya da başlangıçta aynı 2 seçeneğe sahip, tabii bu sefer Büyük İspanya yerine Halkçı Cephe’yi seçiyoruz.

Dev_Diary_initial_choice.png

Halkçı Cephe büyük oranda Faşizme karşı duruşları yönünden bir araya gelmiş birbirine çok da bağlı olmayan politik partilerin oluşturduğu bir ittifaktı. Halkçı Cephe’nin formülü ilk olarak 1930’larda Stalin tarafından oluşturuldu ve Faşizmin yükselişine karşı Komünizmin tek başına vereceği bir yanıttan daha fazlasının ortaya çıkarılmasını amaçlıyordu. Bu durum Komünist partilerin daha az radikal Sosyalist partilerle ve hatta Faşizm ile mücadele edebilmek için burjuva partileriyle ortaklaşa hareket edebilmelerine olanak tanıdı.

İspanya’da Halkçı Cephe Milliyetçi Cephe olarak da bilinen Faşist/Gelenekçi CEDA (İspanya Otonom Haklar Konfederasyonu)  karşıtı bir yapıda, liberal, sosyalist ve komünist partilerden oluşuyordu. Bu partilerden önde gelenler (özellikle bu günlük için) İspanya Komünist Partisi, Marksist Birlik İşçi Partisi ve Cumhuriyetçi Sol Partiydi. Koalisyon bölgesel milliyetçiler ve Anarko-Sendikalist CNT/FAI tarafından da destekleniyordu. CEDA’nın sahip olduğu tüm kaynak üstünlüğüne karşın bu koalisyon başarılı oldu ve Halkçı Cephe 1936 seçimlerini kazandı.

Ancak bu zafer uzun sürmedi. Cumhuriyetçilerin beklemediği şey başarısız geçen seçim kampanyasının ardından CEDA tüm bütçesini askeriyeye aktararak bir isyan planladığıydı. Sonraki aylarda her iki tarafın da hareketleri neticesinde politik gerilim yükseldi. Milliyetçiler için olduğu gibi bu durumu oyuna kararlar ve görevlerle yansıtıyoruz. İki örnek arasındaki ana fark tamamen perspektif. Tüm garnizonlar başlangıçta Cumhuriyetçi tarafında olduğu için Milliyetçiler herhangi bir noktada Cumhuriyetçilerin kontrolünü ele almaya çalışmadıkça kontrol kararlarını kullanamayacaksınız. O noktadan sonra bu bölgelerdeki kontrolü geri alma şansınız olacak.

Dev_Diary_pre_civil_war_decisions.png

Cumhuriyetçileri Milliyetçilerden ayıran bir diğer unsur odaklarının tabiatı. Milliyetçiler için iç savaş öncesi odakların tamamlanması toplam 210 gün sürüyor, bu da oyuncunun ara vermeden odakları alırsa en erken tarihte başlaması durumunda bile iç savaş başlamadan evvel odakları bitirebileceği anlamına geliyor. Bu durum Cumhuriyetçiler için geçerli değil. Cumhuriyetçilerin iç savaş öncesi odakları rakiplerine oranla 2 kat daha uzun sürüyor, dolayısıyla eğer iç savaş öncesinde bunları tamamlamak istiyorsanız iç savaşı ileri tarihe ötelemeniz gerekiyor (20 Ocak 1937), bu da iç savaşı olabildiğince erken başlatmanın Milliyetçiler için daha avantajlı olduğu anlamına geliyor keza bunu yaparlarsa Cumhuriyetçiler o zamana kadar sadece 2 odak tamamlayabilmiş olacak. Cumhuriyetçi odakların etkisi ilerledikçe daha da güçlendiği için bu durum Milliyetçilere nazaran Cumhuriyetçilerin daha zayıf yakalanması anlamına gelecek.

Dev_Diary_initial_path.png

 • Guardia de Asalto yani Sivil Muhafızların desteğini güvence altına almak iç savaş başladığında az sayıda eğitimli veya çok sayıda eğitimsiz birlik verecek. Hangisini seçerseniz Milliyetçi tarafı geriye kalan seçeneğin sahibi olacak.
 • Train the Union Youth odağı iç savaşın başlangıcında çeşitli bonusların yanı sıra size 5 eğitimli birlik veriyor.
 • Enlarge the Weapon Caches odağı Asturias Madenci Ayaklanmasından farklı noktalarda saklanmış mühimmatları ifade ediyor. Bu odak Milliyetçilerin iç savaş başlangıcını tarihsel sayılabilecek zaman diliminde yapması durumunda Cumhuriyetçilerin yetiştiremeyeceği ilk odak olacak. Normal şartlarda iç savaş başladığında ekipmanlar %50 – %50 bölüştürülürken bu odağı tamamlamanız durumunda %80 – %20 şeklinde bölüşülecek.
 • Distribute Arms to the People odağı farklı siyasetçiler tarafından Askeriyeye güvenilemeyeceği anlaşılınca halka silah dağıtılması önerisini konu alıyor. Bu odağı tamamlamanız durumunda diğer bonusların yanında iç savaş başlangıcında 10 eğitimsiz birlik elde ediyorsunuz.
 • Disband the Army Cumhuriyetçilerin iç savaş hazırlıklarının son odağı, bu hükümetin orduyu terhis etmesini ve sadakatsiz unsurlardan arındırma çabasını temsil ediyor. Her ne kadar ilk adımı siz atsanız da, bazı gruplar hapse atılmaktansa ayaklanma başlatmaya daha meyilli olduğu için bu odağı tamamladığınızda iç savaş başlıyor. İç savaş başladığında normalde birlikler %50 – %50 bölüştürülürken, bu odağın tamamlanması birliklerin %80 – %20 olarak bölüştürülmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra hatırı sayılır bir miktarda Politik Güç sağlıyor. Askeriyenin sadakati lekelendiği için hükümet derhal iç savaş öncesi askeriyesinin önemli bir kısmını terhis ediyor. Bu durum bu odağı alsanız da almasanız da yaşanıyor (eğer odağı almazsanız iç savaş olayında buna değiniliyor.)

Dev_Diary_disband_the_army.png

İç savaş başladığında Cumhuriyetçi tarafı Milliyetçilerin tam garnizon etkisine sahip olmadığı tüm eyaletlerin kontrolünü devralıyor. Buradaki önemli Milliyetçilerin baskın olduğu diğer eyaletlerde daha çok Milliyetçi birliğin çıkması, dolayısıyla bu bölgeler iç savaş başladıktan bir süre sonra kaybedilecekler. Buna ek olarak Karlist etkisi bu noktadan itibaren Cumhuriyetçileri etkilemeyecek, bunun yerine Terhis Edilmiş Ordu etkisi devreye girecek (tekrar hatırlatıyorum bunun için son odağı yapmanız şart değil.) bu durum tarihte Cumhuriyetçi tarafının askeriyenin terhis edilmesi sonrasında yaşadığı problemleri yansıtma görevi görüyor. Farklı kollardaki farklı odaklarla bu etkiyi kaldırabiliyorsunuz. Bunun sonrasında Milliyetçilerin kullanabildiği taarruz kararlarından Cumhuriyetçiler de faydalanabiliyor.

Cumhuriyetçiler iç savaşa Demokratik olarak başlıyorlar ancak iç duruma baktığınız vakit Milliyetçilerden bile daha bölünmüş durumdalar. İç Savaş sonrası İspanya’nın kaderini belirlemek isteyen 3 değil tam 4 farklı Cumhuriyetçi grup var ve bu durum iç savaş esnasında bile ülkenin durumunu etkileyebilir.

Cumhuriyetçi Yol (Demokratik)

İç Savaşın başlangıcında Cumhuriyetçiler ayaklanmaya karşı durmakta zorlanırken, bir yandan da kendi içindeki gruplarla problemler yaşıyordu. Komünistler ve Halkçı Cepheyi destekleyen anarşist milis güçleri ilk darbe girişiminin başarısız olmasında önemli bir rol oynamışlardı ve iç savaşın başlangıç aylarında ordusuz kalan Cumhuriyetçiler için çok büyük öneme sahiplerdi. Öte yandan bu gruplar iç savaş sonrası toplumun nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda bambaşka fikirlere sahiplerdi ve her birinin sahip olduğu idealizm ve fanatizm kolaylıkla bağların kopması ve köprülerin yıkılmasıyla sonuçlanabilirdi.

Tarihte en büyük etki Sovyetler Birliğinden geldi ve Cumhuriyetçilere ihtiyaçları olan silah ve ekipman yardımında bulundular, ancak sadece bunu yapmakla kalmadılar aynı zamanda Stalin’in liderliğine şüpheyle yaklaşan komünistleri tasfiye edilmesi için çaba gösterdiler. Bu girişim Cepheyi oluşturan 4 gruptan 2’sinin Milliyetçilerin girişimiyle değil, Cumhuriyetçilerin kendi eylemleri neticesinde etkisizleştirilmesiyle sonuçlandı.

Dev_Diary_democratic_civil_war_branch.png

Demokratik hükümetin İkinci Cumhuriyette karşılaştığı ana sorunlardan birisi ordu terhis edildikten sonra yeni ordunun kurulması, idealist ve bir o kadar da disiplinsiz milislere olan ihtiyacın azaltılmasıydı. Diğer sorunlar Milliyetçi ilerleyişini durdurmak, onların yolunda olacak olan şehir ve kasabalarda tahkimatlar kurmak ve özellikle Bask topraklarını bir kaleye dönüştürmekti. Ancak tüm bunların dışında Cumhuriyetçilerin önündeki en büyük problem Anarşist ve bağımsız Komünist milislerin kaçınılmaz ayaklanmasıydı – keza Stalin’in Cumhuriyetçi İspanya’nın iç işlerine karışıp durması bu grupların hükümete olan güvenlerini ortadan kaldırdı. Bu ayaklanma Anti-Faşist Birliği odağı ve onun açtığı karar sayesinde ertelenebilir, ancak bu ayaklanmadan tam olarak kurtulmanız mümkün değil. Bu sebeple bu ertelemelerin o an için o ayaklanmanın çıkmasını istemiyorsanız zaman kazanmak adına kullanılması daha isabetli. Tıpkı geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz Falanjist ve Karlist isyanları gibi Crush the Revolution odağı size iç savaş içerisindeki iç savaşınızda çeşitli muharebe bonusları sağlayacak.

Dev_Diary_three-way_civil_war.png

Relocate the Gold Reserves ile birlikte Anarşistleri ve bağımsız Komünistleri yenmeniz Sovyetlerden alınabilecek daha büyük yardım için şart. Bu büyük yardım çeşitli savaş etkileri, teknoloji bonusları, Sovyetlerden arttırılmış gönüllü limiti, inşaat bonusu ve hatta teknoloji paylaşımı içeriyor. Aynı zamanda iç savaş sonrası Sovyet Yardımı toparlanma kısmından yararlanabilmenizi sağlıyor. Çok etkili olsa da elbette bu yardımın bir karşılığı var. Hükümetiniz üzerindeki Stalin nüfuzu artacak ve her ne kadar altın rezervlerinizi taşıyarak Milliyetçilerin elinden onları kurtarmış olsanız da, bu durum bir yabancı gücün onları ele geçiremeyeceği anlamına gelmiyor. Bu sebeple bu yolu seçmeniz İkinci Cumhuriyeti iç savaşın sonunda Sovyetler Birliğinin kuklası haline getiriyor ve sadece istediğiniz diye ülkenizin kontrolünü size vermeye pek sıcak bakmıyorlar.

Dev_Diary_soviet_aid_branch.png

Oyuncu bu yardımın peşinde koşmasa bile ülkedeki Stalinist nüfuzla baş etmesi gerekecek. İkinci Cumhuriyette gerçek demokratik ilkeleri korumak mümkün, ancak bunu yapmanız iç savaş esnasında size sıkıntılar yaşatabilecek birtakım askeri dezavantajlara sebep olacak. Komünistler Anti-Faşist mücadelenin değişilmez bir parçasıydı ne de olsa. Demokratik değerlere bağlı kalmak daha önceleri Sovyet yardımı alıp bunun sonucunda kukla haline getirilmiş olmanız durumunda dahi Sovyet etkisinden kurtulmanızı sağlayabilecek. Faşistlerin yenildiği iç savaş sonrasında İspanya nihayet Komünistlere karşı bir bağımsızlık savaşı başlatarak hakettiğiniz özgürlüğü elde edebiliyorsunuz. Bu noktada dilerseniz Müttefiklerin tarafında olabilir veya şeytanla anlaşmaya karar verip Sovyetlerle savaşmada tecrübeli ülkelere, Almanya ve İtalya’ya elinizi uzatabilirsiniz.

Dev_Diary_war_of_independence.png

Tabii ki dilerseniz Stalinist nüfuza kendinizi tamamen bırakıp demokratik ilkeleri bir kenara atmak pahasına faşizmi yenmeye odaklanabilirsiniz. Bunu yaptığınız vakit ülkeniz Komünizme geçecek ve ileride bağımsızlık savaşı başlatamayacaksınız, bunun yerine Stalinist kısımdaki Appeal for Increased Autonomy odağıyla kukla olmaktansa kominternin bir üyesi haline gelebileceksiniz. Demokratik kısımda geriye kalan odaklar ordu ve donanmayı yeniden kurmaya ve küresel Anti-Faşist savaşa hazırlanmaya odaklanıyor.

Dev_Diary_democratic_finisher_branch.png

Stalinist Yol (Komünist)

Stalinist Komünistler İspanya Komünist Partisiydi, bu şekilde adlandırılmalarının sebebi tahmin edeceğiniz üzere partidekilerin Komünizmin Stalinist doktrinlerine olan bağlılıydı. Odak ağacındaki başlangıç kısımları birazdan bahsedeceğimiz Komünist grubuyla aynı şekilde başlayıp daha sonraları bazı odaklarda ayrışıyor. Tarihte bu grup hükümetle birlikte hareket etmişti keza hem onlar hem de hükümet Faşistleri yenmeyi öncelikli amaç olarak görüyordu. Bu odak ağacında bu durum iki kısım şeklinde yansıtılıyor.

Dev_Diary_stalinist_civil_war_branch.png

İç savaş esnasında Stalinistler için önemli olan şey Stalin’in Halkçı Cephe stratejisi. Diğer sınırları yabancılaştırmaktansa Faşizme karşı birleştirmek, cepheler güvence altına alındıktan sonra bu grupları “yeniden eğitmek” gerekiyor. Bunun en büyük istisnası din adamları – keza kiliseye karşı duruş Cumhuriyetçilerin önemli ilkelerinden birisiydi. Kiliselerin varlığı ele geçirilmeli ve Milliyetçilere karşı verilen mücadelede değerlendirilmeli. Ardından Cumhuriyetçi hükümetten bazı tavizler alma vakti, ilk olarak birkaç bakanlık pozisyonu, sonra ise savaş eforunun tamamen ele geçirilmesi. İşin sonunda tıpkı Demokratik kısımda olduğu üzere Anarşistleri ve Bağımsız Komünistleri ortadan kaldırma vakti.

Dev_Diary_red_bulwark_in_the_west.png

Stalinistler için Sovyetlerden yardım almak tartışması dahi yapılamayacak bir meseleydi. Evet, kukla oluyorsunuz ancak en güçlü odaklarınız zaten bu kısımda, aynı şekilde her zaman Appeal for Increased Autonomy ile kuklalıktan çıkabiliyorsunuz. İç savaş sonrasında bu kısım ülkenin savunulabilirliğini arttırmaya odaklanıp, gerekirse İspanya ile Sovyetler arasında sıkışmış Faşist ülkelere iki taraftan baskı uygulamaya odaklanıyor. Son kısım Portekiz’in fethini, Fransız Komünistlerin desteklenmesini ve size karşı iç savaşta gönüllü göndermiş devletlerden intikam almaya odaklanıyor.

Dev_Diary_stalinist_finisher_branch.png

Bağımsız Komünist Yolu (Komünist)

Bağımsız Komünistler İspanya’nın ikinci Komünist Partisi olan POUM’u yansıtıyor, bu parti hem Troçkist hem de Stalinist doktrinlere karşıydı ve London Bürosu olarak da adlandırılan Uluslararası Devrimci Marksist Grubuna üyeydi. George Orwell’in iç savaşta POUM milisleriyle birlikte savaşmış, Stalinistlerin baskı altına alınıp manipule edilmesi daha sonraki eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Tarihte bu baskı Mayıs Olayları olarak adlandırılan bir olayın yaşanmasına sebep olmui, 1937 senesinin Mayıs ayında 5 gün boyunca Stalinistler ve hükümet bir tarafta, POUM ve Anarşistler diğer tarafta çatışmıştır. Bunun ardından Anarşistler kendi içerisinde bölünmüş ve iç savaşa olan etkisi azalmış, POUM ise yasadışı hale getirilmiştir.

Dev_Diary_poum_civil_war_branch.png

POUM için Milliyetçileri bir kenara alırsak ülkenin en büyük sorunu Stalinistlerdi. Bu sebeple ilk adımları Stalinist nüfuzu azaltmak, partinin bağımsızlığını güvence altına almak ve NKVD tarafından gerçekleştirilen siyasi suikastlara son vermek üzerine. International Brigades odağı iç savaş boyunca size insangücü kazancı sağlayacak. Stalinistlerden farklı olarak POUM’un amacı sosyal devrim, dolayısıyla Sınıf Çatışması kaçınılmaz. Hükümet buna net bir biçimde karşı çıktığı için bir yerden sonra Seize the Gold Reserve odağıyla Anarşistleri de yanınıza alarak gerçek devrimi yaşayacağınız bir ayaklanma başlatabilirsiniz.

Dev_Diry_seize_the_gold_reserves.png

İç savaştan sonra odak ağacınız askeri ve sanayi geliştirmelerine odaklanıyor, bunla birlikte Halk Filosu kurabiliyorsunuz. Bazı sanayi odakları Anarşistlerle ortak, bazıları ise Stalinistlerle aynı. Unify the London Bureau odağı ile kendinize has bir pakt oluşturup bir paktta yer almayan tüm Komünist devletleri (tabii Sovyetler ve Troçki kontrolündeki Meksika hariç) bu pakta çağırabiliyorsunuz. Daha sonraki odaklar Avrupa’daki Faşist ülkeler ve Stalin ile Troçki kontrolündeki ülkelere karşı size savaş hedefleri sunuyor. İşin nihayetinde yine Portekiz’i fethedip Stalinistler gibi iç savaşta size karşı destek olmuş ülkelerden intikam alabiliyorsunuz.

Dev_Diary_poum_finisher_focuses.png

Anarşist Yol (Tarafsız)

Anarşistler Cumhuriyetçilerin izleyebileceği 4. yolu oluşturuyor. Bu yol iç savaş esnasında Aragon ve Katalonya’da ortaya çıkan otonom komünleri sembolize ediyor. Bu komünler Aragon Bölgesel Savunma Konseyi adı altında birleştirerek daha kollektivist bir yapıda hareket ediyorlardı. Kendilerine biçtikleri bağımsızlık durumu hem hükümet için hem de Stalinistler için bir sorun teşkil ediyordu. Mayıs Olaylarında sahip oldukları nüfuzun büyük bir kısmı ortadan kaldırıldı. Anarşist devlet biçiminin HOI4’teki ulus devletleriyle pek uyumlu olmaması neticesinde bu arkadaşları yansıtırken biraz daha yaratıcı olmamız gerekti. Bu durum “Bölgesel Savunma Konseyi” konseptiyle yakından bağlantılı.

Dev_Diary_anarchist_civil_war_branch.png

Anarşistlerin ilk adımları toplumun tüm yönlerine kollektivist bir yaklaşım getirmek, tüm üretim unsurlarına el koymak, işçilere otonomi tanımak, kamu taşıtlarına el koymak ve kamu tarlalarını arttırmak. Anarşistler diğer yollar gibi yeni bir ordu kurmaya çalışmaktansa halkı silahlandırma peşinde. Tıpkı Komünistler gibi aynı zamanda International Brigades etkisine sahip olabiliyorlar. Bir süre sonra hükümet devrimle baş ediyor ancak tıpkı Bağımsız Komünistler gibi oyuncu odak aracılığıyla bu ayaklanmanın pimini kendi çekip bir süreliğine muharebe bonusları elde edebilyor.

Dev_Diary_all_must_bear_the_torch.png

Mujeres Libres ile cinsiyet eşitliğine de el attıktan sonra ayaklanma başlıyor. Bunun ardından All Must Bear the Torch odağını seçebilir oluyorsunuz. Bu odağın Anarşistlerin oynanış biçimine birden fazla etkisi var:

 • Ekonomi yasalarında Kollektif Toplum yasasına geçiliyor, bu Savaş Ekonomisinden biraz daha iyi ve fabrika ile liman üretimine bonuslar veriyor. Bunu değiştiremiyorsunuz.
 • Ticaret yasası Kapalı Ekonomiye geçiyor, bunu değiştiremiyorsunuz.
 • Bölgesel Savunma Konseyi ile başlayan ve odak ağacında ilerledikçe etkisini arttıran Anarşist Toplum etkisi %5 askere alınabilir nüfus , -%15 istikrar ve -%1 aylık istikrar veriyor.
 • Buna sahip tüm eyaletlerden Otonom Eyalet etkisi kalkıyor.

Bu durumun ana etkisi Anarşist İspanya’nın sonsuza dek %0 istikrarda kalması demek. Ancak Politik Gücü bir kenara alırsak bu noktada bu durumdan elde edecekleri tüm eksiler bir şekilde kapatılmış durumda. Kollektif Toplum ekonomik yasasının verdiği üretim hızı tamamen %0 istikrardan kaynaklanan -%50 üretim hızını dengelemek için veriliyor. Anarşistlerle oynarken düşük istikrara sahip olmanın sebep olduğu grev vb. hususlarla karşılaşmayacaksınız.

Tabii tüm bunların bir bedeli var: dünyadaki tüm ülkeler sizden nefret edecek. İç savaş esnasında ilk olarak bunu ne hikmetse hiç kimsenin size yardım etmeye niyetli olmamasıyla farkedeceksiniz, bu da yetmeyecek size karşı olan grubu destekleyebilecekler. İç savaş bittikten sonra büyük güçler Anarşist Devrimi sona erdirmek adına harekete geçebilecek, yapay zeka ülkeleri Bölgesel Savunma Konseyinden pek hazzetmeyecek. Bir anarşist olarak dünyada yalnızsınız.

Dev_Diary_anarchist_middle_branch.png

Bu ağacın sonraki kısmı karşılaşacağınız tehditlere karşı savunma yapmaya odaklanıyor. Askeri hususlarda devrimsel bir yaklaşımla birlikleriniz core topraklarda savunma bonusu elde edebilir, Savaş Desteği kazanabilirsiniz. Bu noktada yan kısım Anarşist Devrimi Portekiz’e yayma amacı güdüyor. Bu durum Portekiz’de bir iç savaş başlatıyor ve Anarşist tagı kukla haline getirip iç savaş sona erdiğinde Portekiz’in ülkenize katılmasını sağlıyor. Tüm bu badireleri atlattıktan sonra Bölgesel Savunma Konseyini “İberya Savunma Konseyi” haline getiriyorsunuz. Bu durum Portekiz topraklarında core sağlıyor.

Dev_Diary_regional_defense_council_of_iberia.png

Son olarak bitiş kısmındaki odaklar kaçınılmaz karşı saldırıya karşı hazırlanmanızı sağlıyor. Devrimin başarısı dünyanın geri kalanı için bir tehlike oluşturuyor ve buna tepkisiz kalamazlar. Birbirleriyle savaşmaları bittiğinde sizin peşinize düşecekler (belki daha bile önce). Bu esnada Savunma Konseyi oturup bunu bekleyecek değil tabii ki. Anarchism Knows No Borders odağı Savaş Desteğini daha da arttıran bir etkiye sahip ve savaş hedeflerini daha hızlı elde etmenizi sağlıyor. Plant the Seeds of Revolution odağı kontrolünüz altında olan düşman hatlarının arkasında anarşist birliklerin çıkmasını sağlıyor. Son olarak Küresel Savunma Konseyi odağı ülkenin adını bir kez daha değiştirerek asıl amacın İberya yarımadasının çok daha ötesinde olduğunu herkese gösteriyor. Bunlara ek olarak topraklardaki iş birliği seviyesinin yeterli bir noktaya gelmesi durumunda düşman topraklarını dinamik bir biçimde core haline getirebilmenizi sağlıyor.

Dev_Diary_anarchist_finisher_branch.png

Anarşistlerle oynamak bir hayli zor olacak, ilk başta oldukça limitli olan bir ekonomiyle büyük oranda tek başınıza dünyaya kafa tutuyor olacaksınız. Ancak bunu başarmanız durumunda çok daha büyük ödüller elde edip diğer ülkelerden çok daha kolay bir biçimde güç potansiyelinizi yükseltmeniz mümkün.

Dev_Diary_Global_Defense_Council.png

Ne yazık ki tüm Anarşist komutanlar ufak bir iş için cephelerden ayrılmak zorunda kalmışlardı, dolayısıyla resimde kendilerini göremiyorsunuz.

Son olarak aşağıda oyunu İspanya olarak açtığınızda karşılaşacağınız odak ağacını inceleyebilirsiniz.

all_spain.jpg

Önümüzdeki hafta bir başka Hearts of Iron IV geliştirici günlüğüyle karşınızda olacağız.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

2 Yorum Yapılmış

Tartışmaya Katılın
 1. Mdmusti Ekim 3, 2019 | Cevapla

  Trade union sendika demek hocam. Anarko sendikalistleri refere ediyor

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Strategyturk Crusader Kings III Türkçe Yama 1.2 (%100) Çıktı #ck3 https://t.co/8UgO6ra1N6
Imperator'da İskender'in Mirası ve Selevkos Görev Ağaçları #imperator https://t.co/IqUIbMIQEB

Strategyturk Arşiv