Imperator: Rome – 450 AUC’de İtalya

Imperator: Rome günlüklerinde bu hafta oyunun başlangıç tarihi olan milattan önce 304 senesinde İtalya’nın politik durumuna ve başlangıçta oynanabilir ülkelere dair bilgiler veriliyor.

Imperator: Rome için yazılmış bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz.

Ben Trin Tragula ve bu hafta sizlere haritaya ve oyunun başlangıç tarihindeki politik atmosfere dair bilgiler vereceğim.

Daha önceleri harita üzerine yazdığımız geliştirici günlüğünde haritayı biçimlendirirken gerekli araştırmaları nasıl yaptığımızdan bahsetmiştik. Bu günlükte daha farklı olarak haritanın görünüşünü ve İtalya’nın oyunun başlangıç tarihi olan milattan önce 304 tarihindeki durumunu ele alacağız. Imperator: Rome için bu tarihi uzun tartışmaların ve fikir alışverişlerinin ardından seçtik ve umuyoruz ki Roma’nın tarih sahnesinde varolduğu süre boyunca ilginç bir oyun deneyimi edinmenizi sağlayacak oyun serüveninizde ideal bir başlangıç noktası olma görevini başarıyla yerine getirecek.

AUC 450 – Milattan Önce 304 Senesinde İtalya

allItaly.jpg

Merkezi İtalya – Roma’nın Yükselişi

centralitalynopoliticsfinal.jpg

Oyunun başlangıç tarihine baktığımızda Roma şehrinin 450 yıl önce kurulduğunu görüyoruz. Ancak bu zaman diliminin büyük bir kısmında Roma ihtişamlı bir güce sahip değildi, sadece son 40 senesinde Roma’nın gerçek anlamda güç toplamaya başladığını söyleyebiliriz, ilk olarak Latin Birliğini egemenliği altına aldıktan sonra güneyde eski müttefikleri olan Samnitlere boyun eğdirdiler.

Büyük Samnit Savaşı sonrasında Roma’nın gerçek anlamda bir yerel güç olmaktan çıkıp Apennine dağları boyunca uzanan önemli bir güç haline geldiğini söyleyebiliriz. Hem Samnium’un hem de Etruria’nın Roma’ya karşı aldığı yenilgiler İtalya genelinde ses getirdi. Bu dönemle birlikte Cumhuriyet dinamik bir gelişim sürecine girdi ve işler basit bir şehir devleti yönetiminden çıkıp büyümekte olan bir imparatorluğun iç politikalarına dönüştü.

central_italy_political.jpg

Başlangıç Ülkeleri:

 • Roma: Bağımsız İtalik şehir devleti, son 40 yıl içerisinde Merkezi İtalya’nın üstün gücü halini aldı, hem Etrüskleri hem de Samnitleri yenerek bazı vassallar edindi. Roma uzaktaki Kartaca, Rodos ve Epirus gibi güçlerin dikkatini üstüne çekmiş durumda. Samnit Savaşlarının gidişatı bölgede Roma’nın askeri üstünlüğünün göstergesi olmakla birlikte bölgedeki ufak anlaşmazlıkların nasıl devasa savaşları beraberinde getirebileceğinin de bir örneği olmuş durumda.
 • Samnium: Samnit devletlerinin oluşturduğu birlik. Eski dostları Roma tarafından İkinci Samnit Savaşında yenilgiye uğratıldılar. Güney İtalya’yı Merkezi İtalya ile birleştiren bazı önemli bölgeleri kontrolleri altında tutuyorlar. Roma’nın yükselmesi Etrurya, Kartaca ve Sirakuza gibi dış güçlerle işbirliği ihtimallerini değerlendirmelerine sebep oldu.
 • Etrurya: Etrüsk devletlerinin federasyonu. Etrüskler geçmişte Merkezi İtalya’da üstün güçleriydi ve aralarında Roma olmak üzere birçok şehir devletinin koruyucularıydılar. Ancak artık sahip oldukları etki gücü ve nüfuzları çok daha az. Merkezi Etrurya bölgesine ve Korsika adasının bir kısmına hükmediyorlar, burayı uzun zaman önce Kartaca’nın desteğiyle ele geçirdiler.
 • Sipontum: Adriyatik kıyısında yer alan küçük bir Yunan şehri. Sipontum’a genellikle Samnitler veya Epirus gibi ülkelerin oyunlarına alet olmadan ayakta kalmaya çalışan ülkelerden birisi.
 • Frentani: Adriyatik kıyısında yer alan Sabelya Krallığı. Frentaniler doğudaki Roma kolonileriyle Roma’nın geri kalanı arasında önemli bir bölgede yer alıyor ve Büyük Samnit Savaşı sonrasında bağlılıklarını Roma’ya sundular.
 • Nuceria: Sabelyalı plutokratik cumhuriyet. Bu ülke Büyük Samnit Savaşında Roma’ya karşı savaştı ve savaş sonrası Roma’ya bağlı bir devlet haline geldi.
 • Peligni: Appeninelerin kuzeyinde yer alan ortaboyut bir devlet, İkinci Samnit Savaşının sonlarında Roma ile anlaşarak Roma’ya bağlı bir devlet haline geldi.
 • Marsia: Kurumakta olan Fucino gölünün kıyılarında yer alan bir krallık. Geçmişte Samnitlerle birlikte hareket ettiler ama İkinci Samnit Savaşı sonrasında Roma egemenliği altına girdiler.
 • Sabinia: Etrurya ve Roma arasında yer alan küçük bir ülke, Roma ile olan ilişkileri tarih boyunca felaket kötü olmuş olsa da, Roma’nın bölgede topladığı güç Sabinia için bu zamana kadar olduğundan daha da zorlu günler geldiğinin habercisi.
 • Picentia: Adriyatik kıyısında yer alan bir krallık. Ancona’nın komşusu, Umbria’nın ise müttefiği.
 • Umbria: Umbria Appeninelerinde yer alan aristokratik cumhuriyet. Etrüsklerin tarihi düşmanı ve Samnium’un müttefiği. Picentia ile müttefik.
 • Ancona: Sirakuzalı yerleşimciler tarafından kurulan Yunan şehir devleti, ekonomileri boya ticaretine dayanır. Sirakuza’nın Adriyatik’teki etkisini yitirmesiyle birlikte Ancona bölgedeki daha güçlü komşularının yanında yalnız kalmıştır.

Agathocles’in Çağında Sicilya

agathocles.jpg
Sicilya Akdeniz’in en kalabalık ve en zengin adalarından birisi, tıpkı Güney İtalya gibi ciddi bir Yunan nüfusuna sahip ancak Güney İtalya’dan farklı olarak önemli madeni kaynaklara ve tarım gelirine sahip.

Milattan önce 304 senesinde Sicilya adası Kartaca ve Sirakuza arasında bölüşülmüştü. Sirakuza’da tiran Agathocles bulunuyordu. Agathocles yoktan varettiği kariyerinde asker olarak başlamış, ardından çeşitli maceralara atılmış ve nihayetinde adanın en büyük şehrinin lideri haline gelmeyi başarmıştı.

Agathocles’in Sirakuza’da güç elde etmesinde Kartaca’nın payı yadsınamaz. Kartaca yıllar sadece Sicilya değil Korsika ve Sardinya gibi adaların da hakimiyeti için rekabet ettiği Sirakuza devletinin istikrarını bozmak için Agathocles’in ordusuna desteklerde bulunmuştu. Ancak Agathocles başa geçtiği gibi gözünü bu sefer eski dostlarına dikti ve oyunun başlangıç tarihine baktığımızda son 8 yılda Kartaca ve Sirakuza arasında bir mücadele görüyoruz. Bu mücadelede günümüz Tunus topraklarını merkezi olarak kabul etmiş Kuzey Afrika cumhuriyetinin şehirlerinin yakılması ve komutanlarının kafasının kesilmesi gibi olaylar mevcut.

Ancak tüm bunlara rağmen milattan önce 306 senesinde, oyunun başlangıcından sadece 2 sene önce Sirakuza ile Kartaca arasında barış imzalandı. Kartaca ve Sirakuza bu barış antlaşmasında sonrasında adada büyük oranda aynı yerleri kontrol etmeye devam ettiler, öte yandan adanın merkezi kısımları tarafsızlığını korumayı ve her iki taraftan birine bağlanmayı reddetmeye devam etti.

Bu barışın zoraki bir barış olduğunu söylemek mümkün, işlerin yatışmasından dolayı değil – daha çok güç toplamak için yapılmış bir barış. Kartaca’da hırslı generallerden biri bu durumu tıpkı Agathocles’in yıllar önce yaptığı gibi kendilerini tiran ilan etmek için fırsat olarak gördü, ancak Agathocles tüm rakiplerini kılıçtan geçirmeyi başarmış olmasına karşın Bomilcar tüm dostları tarafından terkedilip halkın gözü önünde çarmıha gerildi.

Şimdilerde sene milattan önce 304, İskender’in generalleri doğuda birbirlerine savaş ilan ede dursun, Kartaca ve Sirakuza’nın Sicilya üzerinde yaşadığı sorunlar sona ermekten çok uzak, öyle ki Agathocles kendisini “Sicilya Kralı” ilan ederek ilk adımı atmış durumda. Kendisinin neler planladığını sadece zaman gösterecek.

Sicily_and_Carthage.jpg

Başlangıç Ülkeleri:

 • Sirakuza: Adanın büyük bir kısmına hükmeden Sicilyalı Yunan krallığı. Genele bakıldığında çok güçlü bir devlet değil ancak Akdeniz yapbozunda stratejik bir konumda yer aldığı kesin. Sirakuza eskiden Güney İtalya’nın büyük bir kısmına hükmediyordu ve Sirakuza’yı tekrardan eski ihtişamına kavuşturmak sizin elinizde.
 • Siculia: Sicilya’daki en zayıf ülke, bu ülke harita üzerinde Sirakuza veya Kartaca’ya bağlanmamış çok sayıda şehir devletini temsil ediyor.
 • Kartaca: Kartaca Sicilya merkezli bir ülke değil ve kendilerinden gelecekteki geliştirici günlüklerinde daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Kartaca bu bölgedeki en etkili ülkelerden birisi.

Güney İtalya – Magna Graecia

Magna_Graeciafinal.jpg
Oyunun başlangıç tarihinde Güney İtalya bölük pörçük bir coğrafya. Magna Graecia olarak da bilinen bu coğrafyada çok sayıda Yunan şehir devleti bulunuyor ve bu şehir devletlerinin birçoğunun anavatanlarıyla ve Sirakuza ile bağları mevcut. Bu bölgede aynı zamanda Bruttia ve Lucania birlikleri gibi çeşitli kabile devletleri yer alıyor.

Yunan şehirlerinin birçoğu Italiote Birliğinin bir parçasıydı ancak yaşadıkları anlaşmazlıklar sonrasında bölündüler. Tarihte Sirakuza bu bölgede hakim bir güç olarak öne çıkmıştı ama şimdilerde Epirus, Roma, Samnitler ve hatta Sparta Güney İtalya politikalarını yakından takip ediyor.

Kuzeydeki İkinci Samnit Savaşının sona ermesiyle birlikte Güney italya’daki birçok güç kendisini Roma’ya karşı savunmak için pozisyon alırken, diğerleri Roma’nın koruması altına girmeye daha istekli görünüyor.

2018_10_29_2.jpg

Başlangıç Ülkeleri:

 • Tarentum: Küçük ama etkili bir Yunan şehir devleti. Yürürlükten kalkmış Italiote Birliğinin lideriydi. Tarentum genellikle Samnitlerle müttefik olmakla birlikte kimi zaman savaşlarda Roma’nın karşı tarafında yer aldı. Roma’nın bölgedeki etkisinin yükselmesinden çekinen Samnitler Sirakuza’ya destek çıkarken Tarentum Roma kadar Sirakuza’dan da hazzetmediği için başka dostlar aramayı tercih etti ve bu dostları Sparta’da, Epirus’te ve hatta eski düşmanları olan Messapia’da buldu.
 • Lucania:  Lucania Birliğini temsil eden krallık. Tarentum ve Samnitlerle ilişkileri kötü, dolayısıyla Lucania’nın Roma için ideal bir dost olduğunu söylemek mümkün. Eğer Roma güneye hızlı bir şekilde inerse Lucania verdiği bu kararı gözden geçirebilir.
 • Messapia: Messapia İtalya’nın topuk kısmında yer alıyor, tarihte Tarentum ile kötü ilişkilere sahiptiler ancak şimdilerde hem Apulialılarla hem de Tarentum ile müttefikler.
 • Apulia: Messapia ile müttefik kabile krallığı.
 • Bruttia: İtalya’nın güney ucunda bulunan kabile krallığı, etrafındaki birçok Yunan şehir devletini hegemonyası altında bulunduruyor ve Sirakuza’nın Güney İtalya’daki olası emellerinde karşılaşacağı ilk güç.
 • Croton: Bruttia hakimiyeti altında bir miktar bağımsızlığa sahip eski bir Yunan şehir devleti. Metapontum ve Herakleia ile defansif paktta yer alıyor.
 • Metapontum: Tarentine körfezinde yer alan Yunan şehir devleti, Metapontum Herakleia ve Croton ile defantif paktta yer alıyor.
 • Hipponion: Bruttia’ya haraç ödeyen Yunan şehir devleti, Croton’un tarihsel düşmanı. Tarihte genellikle Sirakuza’nın etki alanında yer almıştır.
 • Locri: Sirakuza’nın vassalı olan plutokratik cumhuriyet.
 • Rhegium: Geçmişte Magna Graecia’nın önemli şehirlerinden biriydiler, ancak şimdilerde Sirakuza’nın vassalı konumunda plutokratik bir cumhuriyet olarak oyunda yer alıyorlar.
 • Thuria: Küçük ve zayıf bir Yunan şehir devleti, Bruttia’ya haraç ödüyorlar.
 • Herakleia: Etrafı Tarentum ve Lucania ile sarılmış küçük Yunan şehir devleti. Metapontum ve Croton ile defansif pakt içerisindeler ancak komşularından birinden taraf olup diğerine karşı savaşmaları muhtemel.

Kuzey İtalya & Gallia Cisalpina

northitaly.jpg
Milattan önce 304 senesinde Kuzey İtalya’da hakimiyet Kelt ve Lepont kabilelerinde. Bu kabilelerin birçoğu bölgeye yüzyılın başlarına doğru gelmeye başladı ve Merkezi İtalya’ya kadar inip Roma’yı yağmaladıkları dahi oldu. Bu olay Roma tarihine “Galya felaketi” olarak kazındı.

Yağma seferleri ve paralı askerlik dışında bu bölgenin Merkezi ve Güney İtalya kadar İtalya’nın geri kalanıyla entegre olduğunu söyleyemeyiz. Buradaki birçok devlet Roma’yı kendilerine tehdit olarak dahi görmüyor.

Northern_Italy.jpg

Başlangıç Ülkeleri:

 • Boii: Günümüzdeki Bologna kentinin çevresinde kurulmuş olan kabile krallığı. Diğer kabileler gibi İtalya’ya Alplerden geldikleri söylenir ancak asıl kökenleri belli değildir.
 • Veneti: Günümüzdeki Veneto bölgesine denk gelen Kelt etkisi altındaki İtalik bir halk.
 • Lingones: Po nehrinin deltasına kurulmuş olan Galyalı bir kabile.
 • Cenomanni: Po nehrinin kıyısında yer alan bir kabile devleti.
 • Insubria: Günümüzdeki Milan şehrinin bölgesinde yer alan bir Kelt kabilesi, en geniş Lepont nüfusuna sahipler ve Taurini ile düşmanlar.
 • Taurini: Batı Alplerde yer alan küçük bir Kelt kabile devleti. Insubrelerin düşmanları.
 • Senonii: Küçük bir Galya kabilesi, zamanında Latium ve Etrurya’ya baskınlar düzenleyip Roma’yı yağmaladılar.
 • Friniati: Appenine dağlarının kuzeyinde yer alan dağlık bir kabile devleti, Etruria ile Boi devletlerinin arasında yer alıyorlar.
 • Genuates: Pek yaşanabilir bir yer olmayan Ligurya kıyı şeridinde yer alan kabile devleti. İtalya’nın dışarıya çıkış rotalarından birinde yer alıyorlar ancak birçok devlet için buradan geçmek Alp dağlarındaki geçitleri kullanmaktan daha zor.

Bu haftalık bu kadar, umuyoruz bu günlüğü ve oyunun başlangıç tarihindeki harita durumunu beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta sizlere Yunan dünyasından ve Yunan askeri teknolojilerinden bahsedeceğiz.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Imperator: Rome'da Jenerik Görev Ağaçları #imperator https://t.co/Ag8iERLl2o https://t.co/36YXt9BIJ8
Stratejist - CK3'te Savaş Mekanikleri ve Age of Empires IV'e Dair Her Şey (16 Kasım 2019) https://t.co/3N5Stcp9pI https://t.co/dgiVt1dnCy

Strategyturk Flickr