Imperator: Rome’da Agresif Genişleme ve Oyunun Başlangıcında Etiyopya

Imperator: Rome günlüklerinde bu hafta agresif genişlemeden, yeni karakter etkileşimlerinden ve oyunun başlangıcında Etiyopya bölgesinden bahsediliyor.

Merhaba, başka bir Imperator: Rome günlüğüne hoş geldiniz. Bugün diplomasi konusuna geri döneceğiz, genişlemenizi ve dış ilişkilerinizi nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğiz. Ayrıca kısaca Afrika Boynuzu bölgesine bakmadan önce içişlerden ve tiranlıktan bahsedeceğiz.

Agresif Genişleme

 
aelots.jpg

Daha önce de dediğimiz gibi “Agresif Genişleme” diğerlerinin ülkenizi ne kadar agresif ve tehditkar gördüğünün bir ölçütüdür. Savaş açma ve toprak almakla artar. Dış ilişkilerinize ve kontrolünüz altındaki vasal devletler ile yabancı nüfusların mutluluğuna etkisi vardır.

Çok fazla yabancı nüfusa sahip olmayan ülkeler için agresif genişleme biraz daha rahat edebileceğiniz bir mekanik. Tarihte en içedönük halklar bile hızlı genişlemeye hayır demezlerdi. Yabancı nüfusu olmayan ülkelere de bir etkisi olması için 50’nin üzerindeki her agresif genişleme puanı başına tüm güç maliyetleri %2 artıyor ve kendi kültürünüzün mutluluğunu %0,5 düşürüyor.

Barış Zamanında Agresif Genişleme Azalması

Çok agresif ülkeler hiçbir zaman sevilir olmasa da sonsuza kadar nefret edilir de olmayacak. Agresif genişlemeniz barıştayken daha hızlı azalacak. Azalma miktarı ise mevcut agresif genişlemenize bağlı olacak. Yani çok hızlı büyüyen ülkeler agresif genişlemelerini daha çabuk azaltabilecek bir yola sahip olacaklar, barıştayken alınan ek azalma miktarı ise agresif genişleme azaldıkça azalacak.

Bunun yanında ne kadar çok agresif genişlemeniz varsa agresif hareketleriniz o kadar daha az agresif genişleme verecek. Bunun nedeni de zaten yüksek olan agresif genişlemenin daha da yüksek olması diğer ülkelerin pek umursayacağı bir şey değil.

Diplomatik Tutumlar

 
stances.jpg

Diplomaside sadece yaptıklarınız önemli değildir. Bazen amaçlarınıza ulaşmak için daha önceden iyice düşünülmüş bir dış politika izlemeniz gerekir. Imperator’da kontrol ettiğiniz ülkenin diplomatik tutumunu değiştirebileceksiniz. Diplomatlarınızın uygulayacağı dış politika yaklaşımı diyebiliriz. Tutumların her biri farklı amaçlara odaklıdır ve etkileri o amaçlara ulaşmanıza yardım eder.

Tutumunuzu değiştirmek için Hitabet gücü harcamanız gerekiyor ve aynı hükümdarda her değiştirmenizde maliyet artıyor. Diplomatik tutumların listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Tarafsız Tutum:

 • +1 Diplomatik İlişki

Çoğu ülke bu tutumla başlar ve seçeneklerinizi daha açık tutar. Diplomatik ilişki sınırını arttırması ise her türlü diplomatik girişimde yararlı olur. Normal diplomatik ilişki sınırı azaltıldığı için bu tutum daha yararlı hale geldi.

Yatıştırıcı Tutum:

 • Agresif Genişleme Azalması +%20
 • İlişki Geliştirme Maliyeti -%25
 • Müttefikler ile +25 ilişki
 • Diplomatik menzil içindeki her ülke ile +10 ilişki 

Bu tutum özellikle genişledikten sonra dünyanın sizi tekrar olası bir dost olarak görmesi için kullanılabilir.

Ticari Tutum:

 • Ulusal Ticaret Geliri +%25
 • Ticaret Yolu Yaratma Maliyeti -%25
 • Aynı tutumu kullananlar ile +30 ilişki
 • Diplomatik menzil içindeki her ülke ile +20 ilişki

Bu tutum diplomasinizi ticaret odaklı yapmanızı sağlıyor.

Savaşçı Tutum:

 • Savaş Skoru Maliyeti -%20
 • Hak İddiası Yaratma Maliyeti -%10
 • Komşular ile -20 ilişki
 • Diplomatik menzil içindeki her ülke ile -10 ilişki

Bu tutum genişlemeye ve genişlemek için sebepler bulmaya odaklı.

Vasalcı Tutum:

 • Bütünleştirme Hızı +%25
 • Vasalların Sadakati +10
 • Vasallar ile +20 ilişki

Bu tutum vasal devletlerinize ve onları ülkenize daha yakın hale getirmeye odaklı.

Tiranlık

 
tyranny.jpg

Agresif genişleme ülkenizin yabancı ülkeler ve nüfuslar arasındaki imajını temsil ederken tiranlık ise insanlarınıza nasıl davrandığınızı gösteren bir değer. Devletin yetkilerini aştığı durumlarda artar. Karakterleri hapse atmak, valileri valilik politikasını değiştirmeye zorlamak ve senatodan desteği olmayan yasaları geçirmek ülkenin tiranlığını arttıracak hareketlerdir.

Tiranlık temel vatandaşlarınızın mutluluğunu azaltırken ve valileriniz ile generallerinizin sadakatini düşürür. Tiran olmanın olumlu yanları da vardır. Örneğin yüksek tiranlığın olduğu bir cumhuriyette senato size karşı çıkmaya daha az cesaret edebilir. Tiranlık ayrıca cumhuriyetleri kalıcı diktatörlüklere döndürmek için gereklidir. Tiranlık ayrıca hapsetme veya infaz etme gibi hareketlerin maliyetini düşürür ve köle nüfusların üretimini arttırır.

Karakter Etkileşimleri

 
autonomy.jpg

Oyundaki karakter etkileşimlerinden daha önce bahsetmiştik ama oyunu geliştirdikçe daha fazla ekliyoruz. Aşağıda daha önce görmediğiniz etkileşimlerden bazılarını bulabilirsiniz:

 • Oyunlar Düzenle: Her 5 yılda bir hükümdarınız popülaritesini arttırmak için belli bir miktar para karşılığında oyunlar düzenleyebilir.
 • Tecrübeli Askerleri Ödüllendir: Başarılı ve hırslı bir generale sadık kohortlar çok büyük sorunlara yol açabilir, bir miktar güç ve para karşılığında bunların bazılarını tekrar devletin kontrolü altına almaya çalışabilirsiniz.
 • Tam Yetki Ver: Bir makamdaki karaktere geri alınıncaya kadar tam yetki ver. Zamanla sadakat ve yolsuzluk artar. Yolsuzluk, devletin gelirinin ne kadarının karakter maaşlarına gittiğini belirlediği için bu hareket pahalıya patlayabilir. Tam yetkiyi geri almak sadakati azaltır.
 • Maaş Bağla: Bir ailenin aldığı maaşı arttırarak o ailenin başının sadakatini arttırabilirsiniz. Küçümsenmiş ailelerden biri ordu topladıysa oldukça yararlıdır.
 • Gladyatör Yap: Bazı aşırı durumlarda bir tutsağın özgürlüğü için savaşmasına izin vermek yararlı olabilir. Bu karar oldukça popüler olacaktır ama tutsağın özgür kalmasıyla da sonuçlanabilir.
 • Onurlandır: Zafer kutlamak gibi bu etkileşim de kendisine sadık askerleri olan generalleri onurlandırıp para verme yöntemidir. Böylece en sadakatsiz ve tehlikeli generaller bile sadakatli yapılabilir.
 • Varlığına El Koy: Tutsak bir karakterin parasına el koy. Tüm ailesi sadakat kaybeder ve siz tiranlık kazanırsınız.
 • Klan Şefini Gururlandır: Bir klan şefinin sadakatini arttırır. Diğer klan şefleri ise sadakat kaybeder.
 • Klana Özerklik Ver: Sadakatsiz klan şeflerine kabilenin bir kısmını alıp devletinizden ayrılma izni verebilirsiniz. Bunu yaptığınızda eyaletlerinizden biri bağımsız olur ve kurulan ülke haraçgüzar vasalınız olur. Geriye kalan klan şeflerinin sadakati artar.
 • Paralı Askerleri Almaya Çalış: Bir paralı asker grubuna yanında savaştıkları kişiyi terk edip size katılmalarını teklif edebilirsiniz. Halihazırda o paralı asker grubunu tutmuş kişiye önerdiğinizden daha fazla para önerme şansı tanınır.

Şimdi de haritanın en güney kısımlarından birine bakalım.

Punt

 
allhorn.jpg

Nil’i yukarıya yani güneye doğru takip ettiğimizde bugün Afrika Boynuzu olarak bildiğimiz, Antik Mısırlıların ise yüzlerce yıl Punt toprakları dediği bölgeye geliyoruz. Bölge Imperator haritasının uzak bir noktasında yer alsa da önemli kaynaklara sahip. Etiyopya dağlarının nüfusu dışında Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyılarında da Mısır, Arabistan ve Hindistan ile ticarette önemli limanlar yer alıyor.

Oyunumuza konu olan birçok bölge gibi burada da siyasi durumla ilgili kaynak yetersizliği var, bu nedenle biraz kurgu ve tahmin kullanmak zorunda kaldık.

Etiyopya Dağları

ethiopiaterrain.jpg

Etiyopya dağları oyunun başlangıcında bölünmüş bir durumda. Aksum Krallığı (D’mot diye bilinen daha eski bir krallığın varisleri olabilirler) daha sonra bir hegemonya kurup Etiyopya yaylasının büyük bir kısmını oyunumuz bittikten sonra birleştirecekti. M.Ö. 304 yılında ise bölge parçalanmış bir halde ve herhangi bir dominant güç bulunmuyor.

Başlangıçtaki ülkeler:
ethiopiapolitical.jpg

 • Alut: Mavi ve Beyaz Nil’in tek bir büyük nehirde birleştiği noktada yer alan Alut Krallığı’nın başkenti bu iki kol akarsuyunun arasındadır. Kuzeye giden yolu kontrol eden Kush ile karşılaştırdığımızda küçük ve önemsiz bir krallık olarak kalıyor. Alut zenginleşmesi için Kush’un ya bölgeyi rahat bırakması gerekiyor ya da Alut’un kuzeydeki komşusuna güçsüz bir zamanında saldırması.
 • Boras: Atbara Nehri’ndeki küçük kabile krallığı. Aksum ve Kush’un zengin başkent bölgelerinin arasında yer alan Boras bu ülkelerden birini, hatta ikisini, ele geçirebilecek bir konumda başlıyor. Ancak bunlardan birisi tarafından işgal edilmesi daha olası.
 • Aksum: Günümüz Etiyopya’sının kuzey dağlarında yer alan, hem Yukarı Nubiya’ya hem de Etiyopya’daki diğer tüm devletlere komşu olan küçük bir krallık. Daha sonra Aksum İmparatorluğu olacaktı.
 • Adoullia: Kuzey Eritre’de yer alan, Aksum’un komşusu olan küçük bir krallık.
 • Gwanara: Etiyopya yaylasında yer alan krallık daha sonra Aksum tarafından fethedilecekti.
 • Yeha: Eski D’mot Krallığı’nın başkentinden yönetilen krallık. Etiyopya yaylasının doğu kısmını kontrol ediyor.

 

Afrika Boynuzu

 
hornterrain.jpg

Günümüzdeki Cibuti, Eritre ve Somaliland’in kıyıları Hint Okyanusu ticaretinde önemli bir rol oynadığı için antik yazarlar tarafından iyi biliniyordu. Var oluş sebepleri ticaret olsa da bu cumhuriyetlere ve monarşilere zengin demek pek doğru olmaz.

Başlangıçtaki ülkeler:
hornpolitical.jpg

 • Avalita: Avalites şehrinin etrafında, günümüzdeki Zeyla’nın yakınlarında yer alan küçük ticaret krallığı. Bölgedeki en büyük ülkelerden biri olsa da boğazın diğer tarafındaki Arap ülkelerinden oldukça güçsüz.
 • Mundia: Afrika Boynuzu’nda yer alan tuz ihraç eden küçük şehir devleti.
 • Mosylon: Somaliland kıyısında yer alan inci toplamak için kullanılan küçük bir liman. Ayrıca Hindistan, Mısır ve Arabistan arasındaki ticaretin merkezlerinden biri denebilir.
 • Oponia: Afrika Boynuzu’nun tam da ucunda yer alan küçük şehir devleti. Bu bölgede yer alan diğer devletler gibi Yunan, Mısırlı, Fenikeli ve daha sonra Romalı tüccarlar buralara uğramış olsa da savunanı çok olmayan bir şehir devleti olduğu için barbarlara karşı oldukça güçsüz. Sık sık kuraklıkla da başa çıkmaz zorunda.

Yazar: Cem Kaya

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Humankind'da Yeni Bir Serüven #humankind https://t.co/v0AyOE7s85
Hearts of Iron IV'te Tatilden Dönüş #hoi4 #heartsofiron4 https://t.co/Y42PJs53dw

Strategyturk Flickr