Imperator: Rome’da Barbarlar ve Oyunun Başlangıcında Tibet

Imperator günlüklerinde bu hafta barbarlardan, oyunun başlangıcında Tibet ve Tarım Havzası’ndan bahsediliyor.

Merhaba. Bugünkü Imperator: Rome geliştirici günlüğünde barbarlardan, oyunda neyi temsil ettiklerinden ve onlarla nasıl etkileşime girebileceğinizden konuşacağız. Ayrıca Himalayaların diğer tarafındaki Tarım Havzası’na ve Tibet’e göz atacağız.

Barbarlar

Antik Çağlarda birçok “kenara itilen”, haritamızın köşelerinde, dünyanın ücra yerlerinde yaşayan insanlar vardı. Arabistan’ın çöllerinde Bedeviler, Doğu Avrupa’da Slavlar veya Sarmatlar gibi. Barbarlar bu halkları ve onların uygarlaşmış komşularının üzerindeki tehdidi temsil ediyor. Etraftaki yerleşimlerin etkisiyle uygarlaştırılana kadar bölgedeki nüfusa birer tehdit olmayı sürdürecekler.

Barbar Sığınakları

2019_04_01_1.jpg

Haritada, üzerinden geçilemeyen ve kolonileştirilemeyen yerlerde Barbar Sığınakları denilen şeyler vardır. Bu yerlerde barbarların gücü zamanlar artar ve yeterince arttığında bir horda ortaya çıkar.

Barbar sığınakları geçilemez yerlerde olduğu için bu bölgelerle doğrudan etkileşime girilemez. Ancak “Uygarlık Çabası” denilen bir vali politikası ile etraftaki eyaletlerin uygarlık seviyeleri arttırılabilir. Böylece bu politikayı kullanarak sığınağın olduğu yerdeki uygarlık seviyesini arttırabilir ve zamanla barbarları güçsüzleştirip barbar sığınağından kurtulabilirsiniz.

Barbar Gücü

barbarianpower.jpg

Bir yerde ne kadar barbar bulunduğunu temsil eder. Barbar gücü ne kadar fazlaysa horda çıkma olasılığı da o kadar fazladır. Yüksek barbar gücü ayrıca çıkan horda ordularının ne kadar büyük olduğunu belirler.

Barbar gücü barbarlık artışından etkilenir.

Barbarlık Artışı

barbarianinimpassable.jpg

Bir yerdeki barbar gücünün ne kadar hızlı arttığını gösterir. Bu değer temel olarak geçilemez ve üzerinde yaşanılamaz bölgelerde bulunan barbar sığınaklarından gelir.

Uygarlık değeri barbarlık artışını azaltır, böylece barbar gücü daha yavaş artmaya beşler ve uygarlık seviyesi bir noktadan sonra barbarlığı tamamen azaltmaya başlar.

Mevcut barbar gücü, uygarlık ve barbar gücü artış oranı Barbarlık harita modundan veya o bölgenin arayüzünden görülebilir.

Barbar Hordaları

horde.jpg

Barbar gücü yeterince arttığında bir horda ortaya çıkar. Bu ordunun büyüklüğü çıktığı yerdeki barbar gücünün ne kadar yüksek olduğuna bağlıdır. Aynı yerden çıkan tüm ordular aynı hordanın parçası sayılır.

Horda yerleşimlere doğru hareket eder ve şehirleri işgal etmeye başlar. Düşen her şehrin yerel uygarlık seviyesi azalır.

Hordayı yenen ordunun komutanı belli bir miktar para alır ve barbar ordusundaki birlikler ülke boyunca köle olarak dağıtılır.

Barbarlarla Diplomasi

settlenegotiation.jpg

En az bir şehri kontrol eden bir hordayla müzakere edebilirsiniz. Bunu diğer tüm ülkelerle yaptığınız gibi gerçekleştirirsiniz ancak bazı özel seçenekler de bulunur.

 • Yerleş: Barbarlara işgal ettikleri bölgeye yerleşmelerini teklif et. O şehre Kabile Üyesi olarak katılırlar, kültürleri ve dinleri çıktıkları yer ile aynıdır.
 • Vasal Yarat: Barbarlara ülkenizin içinde işgal ettikleri şehirlerle yeni bir haraçgüzar devlet kurmalarını teklif et. Yeni ülke kabile şefliği olur, kültürü ve dini barbar hordasının çıktığı yer ile aynıdır.
 • Teslim Olmalarını İste: Barbar ordusunun dağılıp şehirleri geri vermelerini talep et. Barbar ordusu savaşta yenilmiş gibi para ve köle verir.
 • Para Ver: Barbar ordularının topraklarınızı terk edip başka yerlere gitmesi için para teklif et.

tributary.jpg
(Yaratılan bir Barbar Haraçgüzar Devleti)

Tibet

zhangzhung.jpg

easterntibet.jpg

Kuzey Hindistan ovalarının ve büyük Maurya İmparatorluğu’nun yukarısında Tibet platosu yer alıyor. Şimdi olduğu gibi o zamanlarda da bölgenin büyük çoğunluğunda insan yaşamıyordu. Ancak buranın güney kısmında, Tibet’te yüzyıllarca en nüfuzlu devlet olmaya devam edecek Zhangzhung Krallığı gibi birkaç büyüyen toplum bulunuyordu. Budizm oyunumuzun başlangıcında hala genç sayılabilecek ve Hindistan dışına pek yayılmamış bir din. Oyundaki Tibet devleti Budizm’den önceki Tibet inancını temsil eden Bon dinine inanıyor.

Tibet her zamanki uyarılarımızdan birini yapmamız gereken bir bölge. Bu bölgede hem insanların yaşadığını hem de bölgenin nüfuza sahip olduğunu bilsek de pek ayrıntılı bir şey bulunmuyor. Bu nedenle oyundaki şeylere daha sonraki tarihlerdeki duruma bakarak öngörmeye çalıştık.

Başlangıçtaki ülkeler:
politicaltibet.jpg

 • Zhangzhung: Batı Tibet platosunda bulunan ve yerel güç olan bir kabile. Hindistan’a, Keşmir’e, Pamir’e ve Tarım Havzası’na giden dağ geçitlerini kontrol ediyor. Tibet dininin doğduğu yer olduğu söylenir.
 • Tsang: Orta Tibet’te yer alan, merkezdeki Brahmaputra Vadisi’ni kontrol eden kabile devleti. Hindistan’a giden birkaç dağ geçidini kontrol ediyor ve daha güçlü olan Zhangzhung Krallığı’na komşu.
 • Sumpa: Batı Tibet’e yerleşmiş bir kabile. Batıdaki Hindistan’a olan geçitleri kontrol ediyor.
 • Yarlung: Batı Tibet’teki Yarlung Vadisi’nde yer alan küçük kabile devleti. Hindistan’a olan bir geçidi kontrol ediyor ve böylece Maurya İmparatorluğu ve Kamarupa ile komşu haline geliyor.

Tarım Havzası ve Soğdiana

tarim.jpg

Baktriya ile ilgili günlükte Soğdiana’ya ve Fergana Vadisi’ne kısaca değinmiştik, şimdi de bu bölgedeki bağımsız ülkelere bakma zamanı geldi. Soğdiana’nın merkezi Marakanda (daha sonra Semerkant olarak bilinecek) Baktriyalı Yunan krallığının elinde olsa da bölgede bağımsız devletler de bulunuyor. Merkezinde Taklamakan Çölü, batısında Soğdiana bulunan Tarım Havzası zamanla Çin ve Batı arasındaki önemli bir geçiş noktası olacaktı. Bu bölge daha sonra kurulacak İpek Yolu’nun merkezindedir. Oyunumuzun başlangıcında biraz ticaret bulunsa da asıl önemine daha sonra kavuşacak.

Başlangıçtaki ülkeler:
politicaltarim.jpg

 • Soğdiana: Soğdiana’nın tümünü Greko-Baktriya Krallığı kontrol etmiyor. Bu otokratik monarşi yerel Soğdiana ve Tokharialı halkları temsil ediyor. Oyunun başlangıcında sınırları Fergana Vadisi’nin etrafındaki dağlardan öteye geçmiyor.
 • Wusun: Soğdiana’nın kuzeyindeki kabile devleti. Daha sonra buraya gelecek Yüeçiler tarafından işgal edilen ilk devlet olacaktı.
 • Tayuan: Fergana Vadisi’nin doğusunda bulunan ve vadinin Greko-Baktriya kontrolünde olmayan yerlerini temsil eden krallık. Soğdiana, Orta Asya’nın batı kısımları, Tarım Havzası arasındaki yolları kontrol eder; daha sonra İpek Yolu’yla birlikte zenginleşecekti.
 • Phrynia: Pamir Dağları’nın büyük kısmını kontrol eden dağ krallığı. Bu bölge o kadar yüksek ki bazıları buraya “Dünyanın Çatısı” der. Baktriya düzlüklerinden Tibet’e ve Tarım Havzası’na giden bir başka yol da buradan geçer.
 • Shule: Tarım Havzası’nın batısında yer alan, Kaşgar şehri etrafında kurulan küçük ticaret krallığı. Tayuan devleti gibi daha sonra önemli olacak bir noktada yer almaktadır.
 • Kucha: Tarım Havzası’nın kuzeyinde, Kucha şehri etrafında kurulan Kothanlı krallık.
 • Pishan: Güney Tarım Havzası’nda yer alan büyük krallık. Daha sonra Budizm’i benimsemesiyle ünlenip büyüyecekti. Ancak M.Ö. 304 yılında hala ünlü olduğu Budizm dinine inanmıyor ve daha sonra olacağı kadar büyük bir yerel güç değil.
 • Loulan: Tarım krallıklarının en uzakta yer alanı küçük Loulan devleti. Bu krallık hakkında bilinen şeylerin çoğu Çinli kaynaklardan geliyor ve zamanla da bir Çin vasal devleti olacaklardı.

Yazar: Cem Kaya

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Europa Universalis IV'te 1.30 ve Emperor Diğer Yenilikler #eu4 https://t.co/NUzl0VpVXp
Imperator'da Cumhuriyet Değişiklikleri #imperator https://t.co/aznEyvNYJO

Strategyturk Flickr