Imperator: Rome’da Göç ve Oyunun Başlangıcında Cermanya

Imperator: Rome günlüklerinde bu hafta kabile göçlerinden ve oyunun başlangıcında Cermanya’dan bahsediliyor.

Merhaba, bir başka Imperator: Rome günlüğüne hoş geldiniz. Bugün tekrar kabilelerden bahsedeceğiz ve kabile göçüne odaklanacağız. Kabilelerde siyasetin ve merkeziyetçiliğin nasıl işlediğine dair yazdığımız günlüğü buradan okuyabilirsiniz.

Imperator’da yer alan birçok kabile topluluğunun öne çıkan özelliklerinden biri zaman zaman uzak bölgelere göç edip oraya yerleşmeleri ve kendilerine yeni bir toplum kurmalarıydı. Bazen bu süreç yavaştı ve kabilenin etki alanı genişledikçe ortaya çıkardı. Ama bazı zamanlarda da hızla gelişen daha geniş kapsamlı göçlerdi. Avrupa’daki Keltlerin göç edip Orta Anadolu’da Galatyalı devletler kurması buna örnek olarak verilebilir. Cermanya ve Pontus bozkırlarında da aynı şeyi görebiliriz.

Göç

marchingsouth.jpg
Oyundaki tüm kabile şefliklerinin göç etme yeteneği var. Şeflik olmayan tüm kabileler de merkeziyetçiliklerini yeteri kadar düşürürse şeflik olabilirler.

Göç etme tuşuna eyalet arayüzündeki şehirler kısmından ulaşabilirsiniz. Göç edebilmek için şehrin en az 3 nüfusa sahip olması gerekir. Göç etme maliyeti ise 100 hitabet gücüdür, merkeziyetçilik seviyesinin düşmesiyle bu maliyet de azalır.

Göç etmek şehirdeki nüfusu (en fazla 20) hafif piyadeye dönüştürür. Hafif piyadelerden oluşan bu ordu normal bir ordu gibi hareket edebilir ve yabancı topraklardan geçmek için geçiş iznine gerek duymaz. Her nüfus türü göç etme ile bir orduya dönüştürülebilir ama yerleştiklerinde hepsi Kabile Üyesi olur. Yani göç ettiklerinde eski özelliklerini ve görevlerini kaybederler.

Bir ülke son şehrini kaybettiğinde hala göç birliklerine sahipse yıkılmaz.

Yerleşmek

settle.jpg
Bulunduğu şehirdeki nüfustan daha fazla göç kohortuna sahip ordular o şehre yerleşebilir. Yerleştiğiniz zaman tüm göç birlikleri sizin kültürünüze ve dininize sahip Kabile Üyelerine dönüşür. Yerleştiğiniz şehir başkasının olsa bile size geçer. Bir şehre yerleşmek için şehrin ya kolonize edilmemiş olması ya da savaşta sizin tarafınızdan kontrol edilmesi gerekir.

Böylece kabileler hızlıca başka bölgelere taşınıp yeni bir hayat kurabilirler. Bir yere yerleşmek aynı kolonileştirmede olduğu gibi oranın yerli nüfusunu sizin kültürünüze veya dininize dönüştürmez. Yani yeni yerleşkenizde mutsuz yerliler ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Yağmalamak

pillage.jpg
Göç birlikleri içeren ordular yabancı kontrolündeki şehirleri yağmalayabilir. Yağmalanan şehrin nüfus artışı ve ticaret geliri 5 yıl boyunca düşer. Yağmaladığınızda şehirde yaşayan nüfus sayısına ve şehrin uygarlık seviyesine göre belirli miktarda güç puanı alırsınız.

Son 5 yıl içinde yağmalanmış bir şehir tekrar yağmalanamaz.

Cermanya

germanywhere.jpg
Göçten bahsetmişken göç mekaniğinin sıkça kullanılabileceği Cermanya’ya gelelim. 450 AUC yılında Kuzey Cermanya’daki tüm ülkeler kabile şefliği olarak başlıyor. Ayrıca hepsinin merkeziyetçiliği -%50 olduğu için göç etmek oldukça verimli bir karar olabilir.

M.Ö. 304 yılındaki Cermanya, haritamızda yer alan ve hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz bölgelerden biri. Genel anlamda ne olup bittiğini ve daha sonra neler olacağını bilsek de başlangıç zamanımız için detaylara sahip değiliz. Bu nedenle Cermanya en çok kurgu kullanmamız gereken yerlerden biri oldu. Nerelerin bir “ülke” tarafından kontrol edildiğini ve nerelerin belli bir nüfusa sahip ama kimse tarafından kontrol edilmeyen yerler olduğunu belirlemek kolay değil. Bölgeyi dengeli ve tarihsel hisse sahip bir yer yaptığımızı umuyoruz. Hem göç etme ve kolonileştirme mekaniklerinin güzelce kullanılabileceği hem de oynanabilecek bazı önemli kabilelerin olduğu bir bölge.

Diğer kabile bölgelerindeki gibi Cermanya’daki kabileler de Suebya ve Saksonya devletlerini kurabilir.

Batı Cermanya

WestGermania.jpg
Kuzey Cermanya’nın Galya’ya yakın kısmı, Jastorf kültür bölgesi olarak da bilinir. 450 AUC yılında burada çeşitli kabile devletleri yer alıyor, bazıları daha sonra göç edecekken bazıları burada yaşamaya devam edecek. Kâşif Massalia’lı Pytheas’ın yazıları günümüze ulaşsaydı bu bölge hakkında daha çok şey bilirdik.

Başlangıçtaki ülkeler:
politicalgermany.jpg

 • Frizya: Cermen bölgesinin batı ucunda yer alan orta büyüklükteki kabile şefliği. Zamanla güneye ve batıya doğru genişleyip Romalılarla karşılaşacaklardı.
 • Angrivaria: Daha güçlü ülkelerle çevrelenmiş küçük kabile şefliği. Roma’nın imparatorluk dönemine kadar bölgede yer almaya devam edecekti.
 • Cheruscia: Bölgenin güney ucundaki kabile şefliği. Etraftaki diğer kabilelerle birlikte M.S. 9 yılında Romalı komutan Varus’u Teutoburg Ormanı’nda yenilgiye uğratmalarıyla bilinirler. Ancak oyunumuzun başlangıcında güç elde etmek için uğraşan birçok kabileden biri.
 • Chaucia: Ems ve Elbe arasındaki bölgedeki yer alan kabile şefliği. Cheruscia gibi oyunumuzun bitiş tarihinden sonra yaptıklarıyla bilinir.
 • Fosia: Cheruscia’nın küçük ve daha fakir komşusu.
 • Marcmmania: Zamanla güneye göç edip Bayera’ya yerleşecek güçlü kabile şefliği.
 • Langobardia: Elbe’nin bir kısmını kontrol eden kabile şefliği. Onlar da daha sonra güneye göç edeceklerdi.
 • Reudigna: Jutland yarımadasının güneyindeki küçük kabile şefliği.
 • Anglia: Jutland yarımadasının güneyindeki küçük kabile şefliği. Yüzyıllar sonra İngiliz adalarına yerleşecekti.
 • Eudosia: Büyük ihtimalle daha sonra Jütler denilecek halk.
 • Teutonia: Kuzey Jutland’daki kabile şefliği. Roma Cumhuriyeti ile Tuna Nehri bölgesinde ve hatta İtalya’da savaşmıştır.
 • Cimbria: Tötonlar gibi M.Ö. 100 yıllarında Romalılarla savaşmıştır. Oyunumuzun başlangıcında Roma’dan uzakta yer alan birçok Jutland kabilelerinden biri.

Baltık Cermanya

eastgermanyterrain.jpg
Baltık denizi boyunca doğuya gittiğimizde Jastorf bölgesinin sonuna geliyoruz ve diğer kültürlerle karşılaşıyoruz. Akdeniz’den uzak olduğu için bölgenin yerel siyaseti hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz. Batı Cermanya gibi burada da birçok kabile var ve Vandallar, Gotlar, Suebiler gibi tanınmış halklar da buradan çıkacak. Bölgede çok sayıda amber (kehribar) taşı bulunuyor.

Başlangıçtaki ülkeler:
eastgermanypolitical.jpg

 • Varinia: Günümüz Pomeranya ve Mecklenburg bölgesinde yer alan güçlü Cermen kabilesi.
 • Semnonia: Cermen bölgesinin merkezinde yer alan Suebi kabilesi.
 • Rugia: Kuzey İskandinavlar ile bağlantısı olduğu düşünülen küçük kabile şefliği.
 • Lugia: Daha sonraki Vandallar oldukları söylenir. 450 AUC yılında ise güçlü bir kabile şefliği.
 • Lemovia: Lugia ve Rugia ile yakından bağlı küçük kabile şefliği.
 • Bastarnia: Günümüz Polonya’sındaki güçlü kabile şefliği. Zamanla güneye göç edip Karpatlar bölgesinde Roma Cumhuriyeti ile savaşacaktı.
 • Gothonia: Günümüz Pomerelya’sındaki küçük kabile şefliği. Gotların olası atalarından biri.
 • Sciria: Vistula Nehri’nin yanındaki küçük kabile şefliği.
 • Aestuia: Vistula’nın doğu kısmında yer alan kabile şefliği. Oyunun başlangıcında oynanabilen tek Baltık kültürüne ve dinine sahip ülke.

Yazar: Cem Kaya

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Hearts of Iron IV: La Resistance'daki Müzikler ve Çizimler #hoi4 #heartsofiron4 https://t.co/DIhW5IKg9v https://t.co/E8a3pUlMQP
Crusader Kings III'te Baştan Çıkarma, İşkence ve Entrika #ck3 #crusaderkings3 https://t.co/gK5MXHJPOS https://t.co/45LisgPaaD

Strategyturk Flickr