Imperator: Rome’da Medeniyet Değişiklikleri ve Makedonya Görev Ağaçları

Imperator: Rome geliştirici günlüklerinde bu hafta medeniyet değişiklikleri ve Makedonya görev ağaçları tanıtılıyor.

Herkese merhabalar,

Bugün @Chopmist sizlere Heirs of Alexander eklentisinde görev ağacı olan son Diadokh’un, Makedonya’nın görev ağacını tanıtacağız. Kassandros’tan bahsetmeden evvel tatil boyunca Twitter üzerinden ipuçlarını paylaştığım bazı değişikliklerden bahsetmek isterim.

Medeniyet Değeri

Medeniyet Değerinde önemli değişiklikler yaptık, soyut haliyle istediğimiz gibi işlemiyordu. Oyunun farklı bölgelerinde farklı şeyleri temsil ediyordu ve oyuncu tarafından rahatlıkla görmezden gelinebiliyordu.

Artık yerel medeniyet değeri, toprağın altyapı ve hıfzısıhha yeterliliğini yansıtıyor. Aylık medeniyet artışında önemli bir değişiklik yok, bu artış eğitim seviyesini yansıtıyor. Düşük artışa sahip bölgeler limite daha yavaş bir şekilde ulaşıyorlar.

Eskiden medeniyet değerinin nüfusların mutluluğu üzerinde ciddi bir etkisi vardı, bu etki artık daha az. Bunun en önemli sebebi yapılmış kültür değişiklilkeriyle birlikte oyuna eklenen vatandaşlık hakkı gibi mekanikler. Bir vatandaşın veya soylunun, bölgedeki vaziyet genel olarak bu şekildeyse düşük altyapıya sahip bir yerde yaşadığı için mutsuz olması için bir sebep yok. Bunun yerine ülkenizin istikrarında nüfusların sahip olduğu kültürel haklar daha ön planda olacak.

Medeniyet artık eyaletin üretimini yakından etkileyecek, bu önemi yeni arayüz üzerinde de yansıtmak istedik.

1.png

Medeniyet değeri artık ciddi bir öneme sahip.

2.png

Görebildiğiniz üzere medeniyet değeri halen mutluluğu etkiliyor, ancak asıl etkisi üretim üzerine. Bunu toprak arayüzünde de görebiliyorsunuz.

3.png

Farklı etkilerin devreye girmemesi durumunda topraklar 30 medeniyet değerine ulaşıyor, baskın kültür bütünleştirilmemiş topraklar tıpkı yerleşimler gibi önemli eksiler alıyorlar.

4.png

(Toprakların başlangıç medeniyet seviyesi henüz bu değişikliklerle uyumlu hale getirilmedi, o sebeple birçok ekran görüntüsünde limitin üstünde medeniyet değeri görebilirsiniz.)

Nüfuslar kırsal topraklarda yaşamaya daha olumlu bakacaklar, ancak şehirdeki nüfuslara nazaran burada daha düşük bir üretim sağlayacaklar. Bunu telafi etmenizin de bir yolu var, ancak bundan biraz daha sonra bahsedeceğiz.

Medeniyet Limiti

Bu değişikliklerin yanı sıra, medeniyet limitinde de değişiklikler mevcut.

5.png

Hükümet türünün ve hitabet teknolojisinin limite olan etkisi azaltıldı, hatta ileride daha da azalabilir. Bunun yerine yerel etkenler, özellikle binalar medeniyet limitinde önemli rol oynuyor.

Artık binaların birçoğu topraktaki medeniyet limitini etkiliyor, bu da harita genelinde medeniyet seviyelerinin farklılaşmasını sağlıyor. Oyunun sonlarına doğru kalabalık başkentlerde %70-%90 medeniyet değeri görebilirsiniz, özellikle medeniyet değerine odaklanıyorsanız bunun üstüne de çıkabilir.

Bina Değişiklikleri

Tüm bunlarla birlikte binalarda da önemli değişiklikler var. Birçoğunuzun kültürel bina sistemi istediğinin farkındayım, ancak hacim yönünden bu yamada yapabileceğimiz bir şey değil.

6.png

Şehir binaları artık 2 kategoriye ayrılıyor, sınırlılar ve sınırsızlar. Yukarıda gördüğünüz ekran görüntüsünde, üst sırada yer alanlar sınırsız ve daha önce olduğu gibi işliyorlar, birçoğunda denge değişiklikleri mevcut ve medeniyet değerini etkiliyor.

7.png

Tekrarlanabilir binaların birçoğu 2 medeniyet limiti sağlıyor, bunun en büyük istisnası Su Kemeri binaları, onlar eskisi gibi direkt nüfus kapasitesi sağlıyorlar.

Alt sırada yer alan binalar ise belli bir sayıda inşa edilebiliyor. Bu modlanabilir bir özellik, kısıtlı binaların birçoğunun aktifleştirilmesi için buluş açmanız gerekiyor.

8.png

Nüfus oranı binaları 3 kere inşa edilebiliyor, bu da tek nüfus türünün hakim olduğu şehirleri daha zor hale getiriyor.

9.png

Arayüzde bir ikon aracılığıyla sınırlı binaların limitine ulaştığınızı görebiliyorsunuz.

10.png

Gördüğünüz tüm değerler ileride değişebilir. Yaptığımız bu değişikliklerin amacı mikroyönetimi ve şehirlerde 16 farklı bina üzerinden tercihte bulunma sıkıntısını azaltıp, binaları yeni teknoloji sistemine ekleyerek daha derin ve ilerleyen bir oynanış oluşturmak. Şehirlerle ilgilenmenin oyuncular için keyif veren bir şey olduğunu biliyorum ve bu değişiklikler doğrultusunda tall bir oynanış benimseyip nüfuslardan en iyi şekilde yararlanmak daha keyifli bir hal alacak.

Yerleşimlerde de bazı değişikliklerimiz var, medeniyet ağacında bununla ilgili önemli bir karar vermeniz gerekecek.

11.png

İleride değişmesi muhtemel olsa da, bu tercih tall mı yoksa wide mı bir oyun izleyeceğinize dair önemli tercihlerden birini oluşturuyor. Tüm yerleşim binaları hala özel, bir yerleşimde 2 tane madene sahip olamıyorsunuz, ancak madenin yanı sıra kale, kışla veya kabile yerleşimi inşa edebiliyorsunuz.


Selamlar, ben Joe. Sizlere Makedonya’nın görev ağacını tanıtacağım.

Makedonya’nın hikayesi biraz karışık. İskender’in varisi Kassandros’un elindeki taht farklı hak sahipleri tarafından ele geçirildikten sonra nihayetinde Antigonid hanedanının kontrolü altına girdi ve Romalıların bölgeye gelmesine kadar Antigonid himayesi altında kaldı.

Antipatrid hanesinin hükmü uzun sürmese de, Antigonidlerin tahtı devralmasının ardından Makedonya oldukça istikrarlı bir krallık haline geldi. Barbarlarla savaştılar, Yunan birlikleriyle mücadeleler ettiler, İlirya kabileleriyle yüzleştiler ancak hiçbir zaman diğer Diadokhların seviyesinde bir sefere çıkmadılar ve Roma tarafından fethedilene kadar önemli bir tehdit altında kalmadılar. Tabii ki sizin oyununuzda bu böyle olmayabilir, doğru hamleyi yapmak için elinizde önemli fırsatlar olacak.

Makedonya’nın 3 görev ağacı var, bunlardan 2. ve 3. görev ağaçları Antigonidler dahil olmak üzere Antipatridleri devirmeyi başaran herhangi bir hanedan tarafından seçilebiliyor.

Antipatros’un Mirası

Milattan önce 304 senesinde Kassandros 13 yıldır Makedonya’da naip konumundaydı ve diğer Diadokhlardan farklı olarak kendini kral ilan etmemişti. Poliperhon ve Olimpiyas’a karşı savaşlarda başarılı olup, Teselya’yı hakimiyeti altına aldı ve Yunanistan’da Antigonidlere karşı bir duvar oluşturmayı başardı. Buna karşın Argead varislerini öldürmesi ve Yunan şehirlerine uyguladığı muamele zalimliğiyle tanınmasına sebep oldu, diğer Diadokhlar da bu durumu kendi lehlerine olacak şekilde kullandı.

macedon1.jpg

Kassandros’un odaklanması gereken ilk husus Antigonos’a karşı Yunan Savaşlarında zafer almak. Halkis önemli bir hedef ve bölgedeki Makedon otoritesinin bir sembolü olan Korint’in savunulması önemli. Antigonidler gibi Makedonlar da diğer Diadokhları Yunanistan’dan çıkartmaları durumunda kendilerine bağlı bir Korint Birliği kurabiliyor.

macedon3.jpg

Bunu başarması için Makedonya’nın bazı hamleler yapması gerekecek. İskender’in Asya seferini de mümkün kılan Pangaeum madenlerine odaklanabilir, Antigonidlerin Yunanistan üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak adına Atina’daki demokrasiyi hedef alabilir, Teselya’da Antigonidlerin Demetriyas kenti yerine Antipatreya kentini ön plana çıkartabilirsiniz.

macedon2.jpg

Tavlantiyalılar ve Epirlilerle olan ilişkiler Makedonya’nın önemli gündem maddeleri arasında, onları ortadan kaldırmanız Diadokh Savaşları esnasında batıdan bir tehditle karşılaşmamanızı sağlayacaktır.

Makedonya aynı zamanda kuzeydeki Paeonya kabilelerine ilerleyip, burada kendisine bağlı devletler oluşturabilir ve 2. Filip’in seferini tamamlayabilir. Bu sefer Makedon ordusunda meşhur Agriyan mızraklılarından faydalanabilmenizi de sağlayabilir.

Son olarak Antipatridler Makedonya’nın gerçek kraliyet hanedanı oldukları gerçeğini resmileştirebilir ve Antipatrid-Argead hanedanını kurabilir.

Helen Üstünlüğü

Ancak henüz bitmedi. Yukarıda da belirttiğim gibi bu ve bir sonraki görev ağacı Antigonidler dahil olmak üzere Antipatridleri devirmeyi başaran hanedanlar tarafından seçilebiliyor. Bu sebeple hedefler ilk Makedon görev ağacıyla bir nebze kesişebiliyor.

Helen Üstünlüğü görev ağacında Yunan dünyasının kültürel önderi haline gelmeye çalışıyorsunuz, 2. Antigonos ve varisleri bunun için önemli efor sarfetmişti.

macedon5.jpg

Makedonya’nın bölgedeki kültürel üstünlüğünü kanıtlamak için başkentini kadim Yunan şehirleriyle yarışır bir hale getirmesi gerekecek. 2. Antigonos ve Zeno gibi siz de çeşitli filozofları şehre çekebileceksiniz, bu da yetenekli karakterler elde etmenizi sağlayacak.

Yunan dünyasının kültürel önderi haline gelmeniz dini nüfuzunuzu da arttıracak. Olimpos Dağı’nın eteklerindeki Dion Tapınağı Zeus Olympios isminde yeni bir tanrıya ve yeni bir hazineye erişebilmenizi sağlayacak. Yunanistan’ın meşhur kahinleri üzerindeki etkiniz Helen nüfusları mutlu eden çeşitli etkilerle karşılaşmanızı sağlayacak.

macedon6.jpg

Kilit Yunan şehirleri üzerinden nüfuzunuzu geliştirebilir, bu şekilde bölgede asimilasyon hızı ve vergi bonusu alabilirsiniz. Messene’yi yönetmeniz Ithome Dağına bir kale kurmanızı sağlayacak, böylelikle 5. Filip tarafından önerilen, Peloponez üzerindeki 4. prangayı kurabileceksiniz.

Ege etrafındaki ana Yunan şehirlerini ele geçirip, doğudaki şehirlere rakip olabilecek bir metropol kurduktan sonra krallığınız ve hanedanınız güvende olacak.

Adriyatik Hakimiyeti

Son olarak, üçüncü görev ağacı İlirya’ya genişlemenize odaklanıyor. 5. Filip bu şekilde bir girişimde bulunduğunda Roma devreye girmişti ve yaşananlar Makedon Krallığı’nın çöküşüyle sonuçlanmıştı.

macedon7.jpg

Makedonya diplomasi ve savaş yoluyla batı denizindeki kolonileri kontrolü altına alıp, bunlardan birini Adriyatik’teki hakimiyetinin sembolü haline getirebilir, Pella’dan bu şehre yol oluşturabilir.

macedon8.jpg

Bu görev ağacının sonunda Makedonya İtalya’da üs sahibi olup, Adriyatik Denizi üzerinde hakimiyeti sağlamış olacak. Bu esnada Adriyatik denizindeki korsanların ve kıyıdaki yerlilerin kaderini belirleyecek.

Bugünlük bizden bu kadar!

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Victoria 3'te Mallar https://t.co/GNTMFs8lMX
Stellaris'te Necroid Değişiklikleri https://t.co/wN6dhIWI2A

Strategyturk Arşiv