Imperator: Rome’da Nüfus Hareketliliği ve Oyunun Başlangıcında Levant

Imperator günlüklerinde bu hafta nüfus hareketliliğinden, uygarlık değerinden, kolonileştirmeden ve Levant bölgesinden bahsediliyor.

Merhaba, bir başka Imperator: Rome geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz. Bugün kimsenin sahip olmadığı yerlerdeki nüfuslar, kolonizasyon, Levant haritası ve Levant, Arap ülkelerinin geleneklerinden bahsedeceğiz.

Nüfusla ilgili olan daha önceki günlükten de hatırlayabileceğiniz gibi Imperator’daki nüfuslar, gerçek nüfusu yansıtmak için kullandığım birimlerdir. Her nüfusun belli bir türü, kültürü ve dini var. Yaşadıkları ülke hakkındaki düşünceleri hem yerel duruma hem de kültürlerinin ve dinlerinin ülkeninkiyle ne kadar uyuştuğuna göre belirlenir.

Örneğin bazı nüfus türleri belirli ticaret mallarına erişebildiğinde daha mutlu olacak.

Dediğimiz gibi daha ulusal boyutta ise kültür ve din etkili olur. Sizin kültürünüzü ve dininizi paylaşan nüfuslar diğerlerine göre daha kontrol edilebilir olurlar. Tabii bunlar da fikirler ve yasalar gibi birçok şeyle değiştirilebilir.

citizensculture.jpg

Bazı bölgelerdeki nüfuslar oldukça karışık olabilir. Örneğin Kartaca Sicilyası’nda yüksek kesim çoğunlukla Kartacalıyken, özgür insanlar ve köleler yerel Sicilyalı ve Sicilyalı Yunanlar ile daha karışmış durumda.

Nüfus Hareketliliği

Nüfuslar eventler gibi önceden belirlenmiş şeyler yüzünden (doğal afetler, kabileler arası savaş ve göçler gibi) veya şehir düştüğü zaman nüfus köleleştirildiği için şehirler arasında hareket edebilirler.

Imperator’un geçtiği dönemde hükümetler nüfus hareketliliği ile oldukça yakından ilgilenmiştir. Helenistik krallar Seleucia Magna, Antiochea, Lysimachea ve Ptolemais gibi kendi adlarına birçok şehir kurmuştu. Bu şehirler kurulurken yakındaki şehirlerin yerel nüfusu, yeni şehirlere gitmeye zorlanıyordu. Bazen çok uzaklardan nüfus getirildiği de olmuştur. Romalılar bile önce İtalya’da sonra imparatorluğun her köşesinde koloniler kurmuştu.

Dönemin kralları gibi, eğer belli bir nüfusun belirli bir yere gitmesini istiyorsanız kendiniz hareket ettirmek zorundasınız.

Bir nüfusu komşu şehre, deniz üzerinden komşu olan şehre veya eyalet içinde sahip olduğunuz başka bir şehre göndermek 20 yurttaşlık (civic) gücü ister.

Köleler ise daha ucuz, hareket ettirme maliyetleri sadece 5 yurttaşlık gücü. Şehirdeki köle sayısı, şehirde bulunan ticaret mallarından daha fazla üretmeyi etkilemesi nedeniyle bazı mallar için üretim merkezleri kurabilirsiniz. Uzak bir yerde “Metropol” inşa etmek istiyorsanız maliyetiniz de oldukça fazla olacak.

Uygarlık Değeri

Daha önceki bir günlükte de konuştuğumuz gibi uygarlık değeri, haritanın her yerinde bulunan bir değerdir. O bölgedeki altyapıyı ve şehirleşmeyi yansıtır. Nüfus mutluğunu da etkiler. Kabile üyeleri düşük uygarlık değerine sahip olan yerlerde daha mutlu olurken, özgür insanlar ve özellikle de vatandaşlar uygarlık değeri yüksek yerleri tercih ederler.

Kendi ülkenizin de ulusal bir uygarlık değeri bulunur. Bu değer genel olarak hükümet türü ve teknolojiler ile arttırılabilir. Sahip olduğunuz tüm şehirler de bu değerin altındaysa yavaşça, değerin üstündeyse ise hızlı bir şekilde o değere doğru kaymaya başlar.

Kolonileştirilmemiş Toprakların Kolonize Edilmesi

populationinempty.jpg
(nüfus harita modu)

Sardinya’nın iç bölgelerinden, Almanya ve İrlanda’ya kadar birçok yerde kolonileştirilmemiş ve siyasi harita modunda boş gibi gözüken topraklar var. Bunların komşusu olan bir şehirde en az 10 nüfusa sahipseniz, nüfuslardan birini kolonileştirilmemiş toprağa gönderebilirsiniz. Bunun maliyeti nüfusu hareket ettirme maliyeti ile aynıdır.

Kolonileştirilmemiş yerleri böylece kontrolünüz altındaki bir şehre dönüştürebilirsiniz. Ancak kolonileştirmek yerel kültürü, dini veya orada daha önceden bulunan nüfusların türünü değiştirmez.

colonize.jpg

Az önce de bahsettiğimiz gibi yüksek uygarlık seviyesinde olan bir ülkeyseniz yerel uygarlık değeri yavaş yavaş ülke değerinize yaklaşmaya başlar. Böylece yeni toprağı özgür insanlar ve vatandaşlar için daha çekici hale getirirken daha önceden orada bulunan kabile üyesi nüfusunu da mutsuz hale getirir. Kabile üyelerinin mutsuzluğunu önlemek için güç harcayıp başka bir türe dönüştürebilirsiniz veya Uygarlaştırma Çabası adlı vali politikasını kullanarak kabile üyelerinin zamanla başka bir türe dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

İnsanların yerini değiştirmenin veya yeni yerleri kolonileştirmenin başka yolları da var. Ordunuzu kullanarak askeri koloniler kurabilirsiniz veya kabileleri göçe zorlayabilirsiniz. Bunlar hakkında daha sonraki bir günlükte daha detaylı bir şekilde konuşacağız.

Kuzey Suriye

syria.jpg

M.Ö. 304 yılında Suriye, Anadolu gibi Antigonus’un kontrolündeydi, bu da oyunda Frigya olarak yansıtılıyor. Suriye oldukça bereketli ve yüksek nüfusa sahip bir bölgeydi. Büyük İskender’in ve ondan sonra gelen haleflerle birlikte burada önemli bir Yunan azınlığı oluştu.

Başlangıç tarihimizde Antigonus, adını verdiği şehir Antigonia’da yeni Pan-Helenik oyunlar için hazırlanıyordu. Böylece dünyaya yeni hanedanlığının ve başkentinin önemini gösterecekti.

Mezopotamya ve İran’ın Selevkoslara kaybından sonra bu yeni başkent, sınıra istenilenden daha yakın bir hale geldi. Tarihte de başkent elinde sonunda Selevkoslara teslim olup önemini kaybedecekti. Ancak daha sonra Selevkosun metropollerinden biri olan Antakya, bu eski şehrin yakınlarında kurulacaktı.

Bu bölgede Anadolu ve Yunanistan’daki gibi şehir birlikleri yok. Yine de bağımsızlıklarını korumayı başaran bazı küçük ve eski devletler de bulunuyor.

Başlangıçtaki Ülkeler:

syriapolitics.jpg

 • Commagene: Yukarı Mezopotamya bölgesinde bulunan küçük bir Frigya derebeyliği. Frigya’nın doğrudan kontrolünde olacak kadar merkezi bir yerde bulunmuyor. Gelecekte Commagene Krallığı’na ev sahipliği yapacaktı.
 • Bambyce: Kenan tanrısı Atargatis’in tarikatı etrafında kurulan küçük bir devlet. Makedonya işgalinden önce de bölgede bulunuyordu ama İskender’e ve daha sonra haleflerine bağlılık yemini ettiler. Bu teokratik monarşi, unvanlarının babadan oğula geçtiği Bambyce Baş Rahipleri tarafından yönetiliyor.

Fenike ve Yukarı Suriye

phoenicia.jpg

Fenikeli tüccarlar Akdeniz’de hala aktif olsalar da Fenike uzun süredir yabancı kontrolünde. Lübnan’ın ormanları gemiler için önemli bir kaynak olmuştu ve Mısırlılar tarafından da bu nedenle birçok kere hedef alınmıştı.

Yine de bazı küçük Fenikeli şehir krallıkları bulunuyor. Önce Ahamenişlere, sonra İskender’e ve şimdi de Antigonus’a bağlılık yemini ettiler.

Sur moru olarak bilinen rengin üretildiği Sur (Tyre) şehri de Frigya ordusunun doğrudan kontrolü altında ve birçok ünlü kuşatmaya da tanıklık etti.

Ayrıca Demetrius’un devasa Antigonid donanması da bu bölgede inşa edilmişti. Bu donanma daha sonra Yunanistan’ı işgal etmeye gitmiş ve Kıbrıs kıyılarında Ptolemy’nin donanmasını yok etmişti.

Başlangıçtaki Ülkeler:

phoeniciapolitical.jpg

 • Arados: Antigonid korumasındaki küçük Fenikeli şehir. Oyunun başlangıcında Frigya’nın derebeyliği.
 • Byblos: Lübnan dağlarının eteği ve Akdeniz kıyısı arasında bulunan antik Fenikeli şehir krallığı. Binlerce yıldır ayakta dursa da artık diğer krallıklar gibi büyük Antigonid imparatorluğunun bir parçası. Oyuna Frigya’nın derebeyliği olarak başlıyor.
 • Sidon: En önemli Fenikeli şehir devletlerinden biri olan Sidon, şimdi diğerleri gibi küçük bir krallık. Daha sonra hellenistik kültürü benimseyeceklerdi. Oyuna Frigya’nın derebeyliği olarak başlıyor.

Yehuda ve Nebati

judeaterrain.jpg

Güney Levant bölgesi Ptolemy ve diğer halefler arasında birçok savaşa tanıklık etmiştir. Ancak savaşların amacı bu bölge değildi. Bölgedeki Antigonid kontrolü, daha iç kısımları Yehuda ve Samaria’nın Baş Rahiplerine bıraktı.

Kuşatmacı takma adını kazanmadan önce Demetrius ilk kez burada savaşmıştı, Helenist ticaret limanı Gazze’nin hemen dışında. Ancak bu savaşı kaybetmişti ve bu da diğer Diadokhlar arasında iyi görülmemesine neden olmutu.

Siyasi olarak bağımsız bırakılsalar da Yahudi devletleri Hellenistik devletlerden etkilenmemiş değil. Burada bile Hellenistik düşünceler hem kültür hem de din üzerinde etkilerini gösteriyor.

Başlangıçtaki Ülkeler:

judeapolitics.jpg

 • Samaria: Küçük Yahudi teokratik krallık. Shekhem Baş Rahipleri tarafından yönetiliyor ve Antigonid’e haraç veriyor. Küçük ama büyüyen bir Yunan azınlığına da sahip. Frigya’nın derebeyliği olarak başlıyor.
 • Yehuda: Burası da Baş Rahipler tarafından yönetiliyor. Durumu Samaria ile oldukça benzer. Antigonidlere haraç ödüyor ve Frigya’nın derebeyliği.
 • Nebati: Küçük Arap ticaret krallığı. Yehuda ve Kızıldeniz arasındaki bölgenin çoğunu kontrol ediyor. Başlangıçta bağımsız ve tarafsız.

Yukarıdaki tüm devletler (ve diğer Arap, yerel Mısırlı ve Levant devletleri) Levant ve Arap askeri geleneklerine sahip olacak.

Levant ve Arap Gelenekleri

levantine.jpg
Bu gelenekler çölde savaşma bonusları ve ayrıca donanmalara da bonuslar verecek. Bölgedeki Helenistik etki olduğu için Helenistik krallıklarını da askeri anlamda biraz takip edebileceksiniz.

Bu gelenek ağacı kara birliklerinin yıpranmasını (attrition) %15 düşüren Pathfinders ile başlar.

 • Arap Yolu

  • Desert Sands: Düşmanlar için +0.50 yıpranma
  • Merchant Coast: -%50 Trireme maliyeti
  • Beasts of Burden: +%15 Deve saldırısı
  • Ships of the Desert: Deve, Hafif Süvari ve Ağır Süvari için çölde +%15 savaşma bonusu
  • Sturdy Design: +%15 Trireme savunması
  • Legacy of the Builders: -%25 Talim Kampı maliyeti
  • Oasis Trade: -%25 Deve, Ağır Süvari ve Hafif Süvari maliyeti
  • Bitirme bonusu – Trained Camelry: +%15 Deve disiplini
 • Mısırlı Yolu

  • The Spear of the Kingdom: +%15 Hafif Piyade savunması
  • Arms Race: +%15 Trireme disiplini
  • Stonemovers: +%15 Kale savunması
  • Colonial Integration: Askeri kolonilere izin verir
  • The Blood of Egypt: +%15 Trireme morali
  • Thick Hide: +%15 Deve savunması
  • Cradle of Civilization: +%15 ulusal insan gücü
  • Bitirme bonusu – Rank Upon Rank: +%15 Hafif Piyade disiplini
 • Yunan-Levant Yolu

  • Surfeit of War: -%25 Ağır Piyade maliyeti
  • Thorakitai: +%15 Hafif Piyade saldırısı
  • Machimoi Epilektoi: +%15 Ağır Piyade saldırısı
  • Greek Warfare: Falankslara izin verir
  • Good Reputation: -%15 paralı askeri bakım masrafı
  • Ramming Speed: +%15 Trireme saldırısı
  • Unending Riches: +0.02 aylık general sadakati
  • Bitirme bonusu – Learning from the Best: +%15 Ağır Piyade disiplini

Yazar: Cem Kaya

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Europa Universalis IV'te 1.30 ve Emperor Diğer Yenilikler #eu4 https://t.co/NUzl0VpVXp
Imperator'da Cumhuriyet Değişiklikleri #imperator https://t.co/aznEyvNYJO

Strategyturk Flickr