Imperator: Rome’da Oyunun Başlangıcında İberya

Imperator: Rome geliştirici günlüklerinde bu hafta oyunun başlangıcında İberya yarımadasının politik durumu ele alınıyor.

Herkese merhabalar, bu günlükte oyunun başlangıç döneminde İberya yarımadasını ele alacağız.

İberya

İberya yarımadasına girerek Helen dünyasından farklı olarak çok daha az bilgiye sahip olduğumuz bir coğrafyaya geçmiş oluyoruz. Oyunun başlangıç döneminde bu yarımadada yer alan kabilelere dair çeşitli bilgilere sahip olsak da, bu bilgiler Yunan ve Roma dünyalarındaki türevlerine nazaran çok daha az ve yüzeysel. Bu sebeplerden aşağıda bahsedeceğimiz bazı ülkeleri gruplar altında ele alacağız.

Milattan önce 304 senesinde İberya çeşitli kabile krallıklarına ev sahipliği yapıyor. Bu kabileler özünde kendilerini daha geniş bir kimliğin, örneğin Caelici veya Lusitani halklarının parçası olarak görüyorlar, ancak burada birlik duygusu besleyen bir halktan veya federasyondan bahsetmemiz mümkün değil. Bunu oyuna yansıtmak için anakronik olarak onları birleştirmektense bu küçük krallıkların birçoğunu oyuna ekledik. Eğer bu krallıklardan birisi kendi halkını sancağı altında birleştirmeyi başarırsa bu halkın federasyonunu kurabilir. Örneğin Arevacia ile başarılı bir oyun oynarsanız Celtiberia Konfederasyonuna dönüşebilirsiniz.

Hem Romalılar hem de Kartacalılar için İberya çok zengin bir bölgeydi. Yarımada içerisinde çeşitli metaller, zeytin, şarap ve tahıl gibi önemli ticaret malları üretiliyordu. Hem Roma hem de Kartaca güçlendikçe İberya’nın hakimiyetini ele geçirmeye çalıştı.

hispaniaregions.jpg

Imperator’da İberya yönetimsel olarak 5 bölgeye bölünmüş durumda: Baetica, Contestania, Tarraconensis, Gallaecia ve Lusitania. Bu bölgeler tarihsel sınırlara dayalı olsa da, oyun içerisinde valilik vb. mekaniklerde de anlam ifade ediyor. Gelin teker teker bu bölgeleri inceleyelim.

baetica.jpg

Baetica

İberya yarımadasının en güneyinde kalan bölge olan Baetica’da ciddi miktarda metal bulunduğu gibi, bu bölge aynı zamanda önemli bir tarım bölgesi olmasıyla ön plana çıkıyor. Zeytinyağı, şarap ve balık gibi önemli ticaret ürünlerinden sözetmek mümkün.

AUC 450 tarihinde Baetica kültürel olarak İberyalı ve İberya’nın en güçlü, nispeten daha “birleşik” kabilelerine ev sahipliği yapıyor. Turdetani özellikle öne çıkan güçlerden birisi, genellikle kıyıdaki Fenikeli ve Yunan kolonilerin İberya’daki nüfuzunu azaltmaya yönelik çabaları olmuştu.

Batı Akdeniz’deki Fenike ticaret şehirlerinin lideri olarak Kartaca’nın İberya’da ciddi bir nüfza sahip olduğunu söylemek mümkün. Malaca ve Carteia şehirleri İberya’da Kartaca üssü görevi görüyor. Kartaca Roma ile Pön Savaşlarına girişmeden önce ilk olarak Baetica’da, ardından da doğu İberya kıyısında yayılmıştı.

baecitcapoltical.jpg

Başlangıç Ülkeleri

 • Turdetania: Güney İberya’da yer alan güçlü bir kabile krallığı. Diğer kabilelerden Turduli’nin yanı sıra, bölgedeki Fenike ve Yunan şehir devletleriyle sürekli sıkıntılar yaşayan bu ülke bağımsız ve tarafsız.
 • Tartessia: Tartessos Krallığının topraklarında yer alan, Turdetania’dan kopmuş bir krallık. Tartessos yıkılalı çok olsa da, bu bölgede kendisine has bir kimlik oluşturmuş durumda. Tartessia bağımsız ve tarafsız.
 • Menesthei: Lacus Ligustinus’un güneyinde yer alan Yunan şehir devleti. Menesthei oyuna Gadir ile defansif pakt içerisinde başlıyor.
 • Gadir: Güney İberya’da yer alan Fenike ticaret şehri. Kartaca’dan yüzlerce yıl daha eski bir şehir olan Gadir oyuna Menesthei ile defansif pakt içerisinde başlıyor.
 • Turdulia: Turdetania’nın kuzeyinde yer alan bu krallık Iporca şehrinin etrafına kurulmuş durumda. Lusitania bölgesinde yer alan diğer Turduli kültüründeki kabilelerle arası Celticia tarafından kesilmiş durumda. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Cynetia: İberya’nın en güney ucunda yer alan kabile krallığı, kuzeyde genişleme yanlısı Kelt-İberyalı kabileler tarafından sürekli tehdit altında. Cynetia genellikle Kartaca veya Roma gibi güçlerden yardım talep etse de, oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Eburania : Kartaca kontrolündeki kıyının kuzeyinde yer alan küçük kabile devleti. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Oretania: Sierra Morena dağ şeridinde yer alan güçlü bir İberya krallığı, önemli metal kaynaklara erişimi var. Turdetani’den daha zayıf olsalar da, Oretania Roma’nın bölgeye gelmesine kadar bağımsızlığını korumayı başarmış bir ülke. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Garmania: Oretania’nın kuzeyinde yer alan küçük kabile krallığı, İberyalılar ve Kelt-İberyalılardan oluşan karman bir nüfusa sahip. Romalılar Garmania’nın Cermenya’daki Cermenlerle aynı halk olduğunu düşünmüştür. Garmania oyunun başlangıcında Oretania’ya haraç ödemektedir.
 • Mentesania: Oretania’nın kuzeyinde yer alan bu krallık birçok yönden Oretania’yı andırıyor, Mentesania oyunun başlangıcında Oretania’ya haraç ödüyor.

contestania.jpg

Contestania

Baetica’nın kuzeyinde tarihte zaman içerisinde “Kartaca İberyası” olarak isimlendirilecek Contestania bölgesi yer alıyor. Kartaca’nın bu bölgede yayılması sonrasında Yeni Kartaca şehri bu bölgenin ana şehri konumunda olacaktı. Milattan önce 304 senesinde ise Kartaca’nın buradaki etkisi yok denecek kadar az ve Yeni Kartaca şehrinin bulunacağı coğrafya İberyalı kabilelerin kontrolünde.

Bu bölgede İberyalı ve Kelt-İberyalı kabilelerin bölünmüşlüğü göze çarpıyor, eğer bu bölge tek bir sancak altında birleştirilir ve geliştirilirse önemli bir ekonomik üs haline gelebilir. Tarraconensis ile birlikte bu bölgede de Celtiberi ve Carpetani kültürleri yer alıyor, bu kültürleri ayrı şekilde ele alacağız.

contestaniapolitical.jpg

Başlangıç Ülkeleri

 • Bastetania : Antik İberyalı kabile krallığı, Malaca bölgesindeki Fenike kolonilerinin genişlemesi sonrasında güç kaybetmiş durumda. Bastetania oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Mastia: Günümüz Cartagena şehrinin yakınlarında yer alan İberyalı şehir devleti. Eskiden Tartessos ile birlik halindelerdi, Mastia kontrolündeki bölge çok geniş olmasa da altın gibi önemli kaynaklara ev sahipliği yapıyor. Zaman içerisinde bu bölge Kartaca’nın hakimiyetine girip İberya’nın ana limanı olan Yeni Kartaca şehrine ev sahipliği yapacaktı. Mastia oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Contestania: Bu bölünmüş coğrafyanın belki de en güçlü ülkesi Contestania orta büyüklükte olsa da nüfuzunu topraklarının ötesine taşımayı başarmış bir ülke.
 • Deitania: Contestania’dan ayrılan bu ülke oyuna Contestania’nın haraçgüzarı olarak başlıyor.
 • Hemeroskopeion: Massalia’lılar tarafından kurulan Yunan şehir devleti, oyuna Massilia ve Emporion ile defansif pakt içerisinde başlıyor.
 • Edetania: Doğu İberya’da yer alan İberyalı bu kabile oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Saguntum: İberyalı şehir devleti, tarihte zaman içerisinde ticari önemi artınca Roma ve Kartaca’nın dikkatini üstüne çekti. Saguntum’un bağlılığı 2. Pön Savaşının başlamasına sebep olan unsurlardan birisiydi. Oyunun başında Saguntum bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Lobetania: Kelt Bellia kabilesi tarafından güneyde baskı altında tutulan bu kabile oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.

Carpetani Kabileleri

Milattan önce 304 senesinde Carpetani kimliği mevcuttu, ancak birleşik bir federasyondan bahsetmek mümkün değildi. Carpetani Kabile Federasyonunu gerek savaşla gerekse diğer ülkelere boyun eğdirerek kurabilecek çok sayıda kabile var. Bu bölgedeki kabilelere dair bu kabilelerin Kartaca ile olan savaşları ve ara ara Kartaca’ya paralı asker vermeleri gibi durumlar haricinde bilmiyoruz. Bu bölgenin ana şehri Roma hükümdarlığında bölgenin en önemli şehirlerinden biri haline gelen Toletum şehri.

Aşağıdaki Carpetani ülkeleri oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyorlar.

 • Solicia
 • Duitiquia
 • Tirtaliquia
 • Aelariquia
 • Moeniccia
 • Duniquia

Celtiberi Devletleri

Sadece Contestania bölgesinde olmamak üzere oyunda İberya’nın doğu topraklarında Celtiberi kabilelerine rastlamanız mümkün. Sonraları bölgede Kartaca ve Roma etkisinin yayılması Celtiberi’nin bir konfederasyon altında birleşmesine sebep oldu, oyunda dilerseniz aynı şeyi Celtiberi kabileleriyle başarmanız mümkün.

 • Arevacia: Celtiberi kabileleri arasında en güçlüsü ve en savaşçısı. Tarihte bölgeyi kendi sancağı altında birleştirip Celtiberi Federasyonu kurdu. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Olcadia: Arevacia ile Boletia arasında yer alan orta boyut kabile krallığı. Segobriga’daki madenleri hakimiyeti altında tutuyor, buradaki madenler tarihte Akdeniz’deki başlıca Lapis Specularis kaynaklarından biri haline geldi. Olcadia oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Boletia: Kıyıdaki İberya devletlerine komşuluk yapan orta boyut kabile krallığı. Genellikle Kartaca ile müttefik olup komşularıyla savaşa giren bu ülke 2. Pön Savşaında Kartaca’nın yanında yer almıştı. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Bellia, Lusonia ve Tithia: Haklarında pek bir bilgiye sahip olmadığımız küçük krallıklar, oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyorlar.

tarraconensis.jpg

Tarraconensis

İsmini kuzeydoğu kıyısındaki Tarraco’dan alan Tarraconensis bölgesi İberya’nın tüm kuzeydoğu bölgesini kapsıyor. Galyalılarla olan sınırda İberya çeşitli İberyalı, Celtiberi ve Yunan devletlere ev sahipliği yapıyordu.

tarraconensis_poltitical.jpg

Başlangıç Ülkeleri

 • Emporion: İberya’daki en büyük ve en etkili Yunan devleti, Akdeniz’in batısındaki en güçlü plütokratik cumhuriyetlerden olan bu ülke Kartaca’ya nazaran askeri olarak daha zayıf olsa da bölgedeki İberyalı ülkelerle işbirliği yaparak bağımsızlığını uzun bir süre boyunca korumayı başardı. Emporion oyuna Massilia ve Hemeroskopeion ile defansif paktta başlıyor, aynı zamanda Indiketia ile müttefik.
 • Indiketia: İberyalı kabile krallığı, oyuna Emporion ile müttefik başlıyor.
 • Cessetania: Emporion ile Indiketia’nın güneyinde yer alan kabile krallığı, sahibi oldukları Tarracona kenti Roma hükümdarlığıda bölgenin en önemli şehirlerinden biri haline geldi.
 • Ilercavonia: İberya’nın doğu kıyısında yer alan bu ülke oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Sedetania: Ilercovania’nın batısında yer alan ve denize kıyısı olmayan bu ülke oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Ausetania: Pirenelerle Cessetania arasında yer alan bu ülke Pön Savaşları esnasında Roma ve Kartaca arasında gel-git yapan ülkelerden.
 • Ilergetia: Nispeten güçlü bu İberya kabile krallığı oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Vasconia: Pirenelerin güneyinde yer alan bu kabile krallığı Ilergetia ve Vardulia ile komşu. Günümüz Bask halkının ataları olduğu düşünülür. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyorlar.
 • Vardulia: Pirenelerin batı ucunda yer alan bu ülke günümüz Bask topraklarında yer alıyor, oyuna bağımsız ve tarafsız bir şekilde başlıyor.
 • Caristia: Vardulia’nın batısında yer alan küçük Akitanyalı krallık, bağımsız ve tarafsız.
 • Autrigonia: Son yüzyıl içerisinde bölgeye gelmiş Kelt kabilesi, bulundukları yerin daha güneyine yerleşseler de Turmodigia tarafından bölgeden kovulup kuzeye itildiler.

asturias.jpg

Gallaecia

Kuzeyde Atlantik kıyısında Gallaecia bölgesi yer alıyor. Daha dağlık ve nispeten izole olan bu bölge kalelerle dolu ve çok sayıda kabile krallığına ev sahipliği yapıyor. Bu bölge Roma tarafından ele geçirilen son bölge olmasıyla öne çıkıyor. Bu bölgede de ciddi metal kaynakları var.

Başlangıç Ülkeleri

 • Vaccaeia: Merkezi İberyada yer alan orta boyuttaki kabile devleti, Arevacia ile komşu. Bölgeye diğer Celtiberi kabileleriyle birlikte gelen Vaccaeia Celtiberi politikalarında aktif rol oynadı. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Turmodigia: Vaccaeia ve Autrigonia arasında yer alan küçük kabile krallığı, Vaccaeia sayesinde Autrigonia’dan bağımsızlığını elde etmiş olan bu krallık Autrigonia ile sorunlar yaşamaya devam edecek gibi.

Callaecia Kabileleri

Callecia veya Gallaecia kabileleri sahip oldukları kalelerle ön plana çıkıyor. Bu bölgeye dair yazılı bir kaynağa sahip değiliz, ancak bu kalelerin küçük şehir devletleri tarafından yönetildiğini düşünmek yanlış olmaz. Eğer bir kabile bölgeyi sancağı altında toplamayı başarırsa Callaecia Federasyonunu kurabilir.

Oyunun başlangıcında aşağıdaki Callaecia kabilelerinin hepsi bağımsız ve tarafsız.

 • Coporia
 • Gravia
 • Interamicia
 • Leunia
 • Seurria
 • Silenia
 • Tamagania
 • Varrinia
 • Orgenomescia
 • Caladunia
 • Bracaria
 • Baniensia
 • Baedia
 • Arronia
 • Albionia
 • Aebocosia

Asturia Kabileleri

Kuzey İberya’daki diğer birçok kabile gibi Asturia kabileleri için de bildiğimiz en önemli bilgi paralı askerlik faaliyetlerinden geliyor. Bu bölge yarımadanın en zengin topraklarına ev sahipliği yapsa da, Romalılar tarafından ele geçirilmesi oldukça meşakatli oldu. Milattan önce 304 senesinde Asturia kabileleri sayısız parçalara ayrılmış durumda, bu toprakları birleştirebilen kabile Asturia Federasyonuna dönüşebilir.

Aşağıdaki kabilelerin hepsi bağımsız ve tarafsız.

 • Amacia
 • Beduniensia
 • Gigurria
 • Lanciensia
 • Lugonia
 • Paesicia
 • Selinia
 • Superatira
 • Tiburia
 • Zoelia

Cantabria Kabileleri

Asturialıların doğusunda yer alan Cantabria kabileleri Atlantik kıyısındaki dağlık arazide yer alıyor. Bu bölge demir ve gümüş kaynaklarına sahip. Cantabriler askeri yetenekleriyle öne çıkan ve büyük güçler için paralı askerlik yapmış halklardan birisi. Romalılar bu bölgeyi fethetmek için ciddi bir uğraş vermiştir. Milattan önce 304 senesinde Cantabri birbiriyle sıkıntılar yaşayan çok sayıda krallıktan oluşuyor.

Aşağıdaki kabilelerin hepsi bağımsız ve tarafsız.

 • Avariginia
 • Coniscia
 • Concania
 • Blendia
 • Morecania
 • Tamaricia
 • Vadinia

lusitania.jpg

Lusitania

Turduli, Celtici ve Lusitania kabileleri arasında bölünmüş olan Lusitania bölgesi henüz Kartaca ve Yunan nüfuzu altında değil. Bu bölge maden kaynakları ve tarım bölgeleleriyle ön plana çıkıyor. Bu topraklar tek bir gücün hakimiyetinde birleşirse önemli bir güç merkezi haline gelebilir.

lusitaniapolitical.jpg

Başlangıç Ülkeleri

 • Oppidania: Baetica’da da bulunan Turduli halkından kopmuş olan bu ülke günümüz Portekiz kıyısının önemli bir kısmına hükmediyor. Neredeyse tamamen Lusitania kabilelerinden oluşan bu coğrafyada pek dostları yok. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyorlar.
 • Celticia: Turdulia’nın kuzeyindeki Celtiberi kabilesi, muhtemelen kuzeydeki diğer Celtiberi kabilelerle ilişkili olan bu ülke tarihte Kartaca’ya boyun eğmişti. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyorlar.
 • Sefia: Oppidania’nın güneyinde yer alan Kelt krallığı, oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Cempsia: Sefia ile bağlantılı bir diğer Kelt krallığı. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.
 • Bardulia:Etrafı daha büyük komşularla sarılı Turduli krallığı, kısa zaman içerisinde bir dost bulmak zorunda. Oyuna bağımsız ve tarafsız olarak başlıyor.

Lusitania Kabileleri

Lusitania kabileleri milattan önce 304 senesinde bölük pörçük olsalar da tarihte önce Kartaca’ya sonra da Roma’ya karşı birlikte mücadele verdiler. Herhangi bir Lusitania kabilesi bölgeyi hakimiyeti altına alması durumunda Lusitania Federasyonunu kurabilir.

Aşağıdaki ülkeler oyuna bağımsız ve tarafsız başlıyor.

 • Paesuria
 • Elbocoria
 • Tapolia
 • Igaedetania
 • Lancientia
 • Aravia
 • Taluria

Vettonia Kabileleri

İberya yarımadasının tam merkezinde yer alan Vettonia kabilelerinin kökeni belirsiz. Bu kabileler tarihte Lusitania ile birlikte müttefik olarak bölgeyi tehdit eden Kartaca gibi daha büyük güçlere karşı direniş gösterdi. Herhangi bir Vettonia kabilesi bölgeyi birleştirebilirse Vettonia Federasyonunu kurabilir.

Aşağıdaki ülkeler oyuna bağımsız ve tarafsız başlıyor.

 • Bletonisia
 • Caluria
 • Coerensia
 • Calontiensia

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Imperator'da Cumhuriyet Değişiklikleri #imperator https://t.co/aznEyvNYJO
Strategyturk Imperator: Rome Türkçe Yama 1.4.1 (%100) Çıktı #imperator https://t.co/LtNmN3z0U9

Strategyturk Flickr