Imperator’da 1.5 Menander Yaması Değişiklikleri

Imperator: Rome geliştirici günlüklerinde bu hafta oyunda 1.5 Menander yamasıyla birlikte yapılan değişikliklerden söz ediliyor.

Herkese merhabalar, Imperator: Rome için kaleme alınmış bir başka geliştirici günlüğüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlere tek bir ana mekanikten bahsetmektense, Menander yamasına dahil küçük-orta boy çok sayıda değişiklikten bahsedeceğiz. Bunlardan bazıları daha önce bahsettiğimiz mekaniklerdeki değişiklerken, bazıları uzun zamandır üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz hususları kapsayacak.

wargoalinfo.png

Diadokh Savaşları

İlk olarak hepimizin favori mirasçı krallığında yapılan bazı değişikliklerimiz var. Oyun başladığında İskender’in İmparatorluğu üzerindeki çatışma halen oldukça sıcak bir durumdaydı ve Antigonidler neredeyse önlerine çıkan herkesi tek başlarına yenebilecek gibi görünüyordu.

Son güncellemede oyuna Diadokh Savaşlarının devamına yönelik bazı eventler eklemiştik. Menander yamasıyla birlikte bunu bir adım daha ileriye taşıyıp mirasçı devletler arasındaki dinamiği daha ilginç hale getiriyoruz.

legacywargoal.png

1. İskender’in Mirası Savaş Sebebi

İlk olarak tüm mirasçı devletler için yeni bir savaş sebebimiz var, bu savaş sebebi başlangıçtaki kralların ölümüyle tetiklenen “Epigoni” eventine kadar geçerli (Antigonid örneğinde Antigonus ölene kadar) Bu savaş sebebini sadece diğer Diadokhlara karşı kullanabiliyorsunuz ve kazanmanız durumunda geniş toprakları oldukça ucuza talep edebiliyorsunuz.

antigonidname.png

2. Frigya Artık Yok

Antigonus’un krallığına artık “Antigonid Krallığı” ismi veriliyor. Eskiden bu ülke için coğrafi bir ismi daha isabetli bulmuştuk ve Antigonus’un satraplığı üzerinden Frigya ismini seçmiştik. İşin nihayetinde Antigonid Krallığı olarak bilinen bu krallığın isminde değişikliğe gittik.

cappadocia.png

3. Kapadokya İsyanı

Ariarathes’i Kapadokya’ya kabul etmenize yönelik event zinciri artık daha az rastgele bir şekilde gerçekleşiyor. Bu durum Antigonidlerin diğer Diadokhlarla olan savaşı öncesinde bu eventle karşılaşma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Kabul etmeleri durumunda Kapadokya Ermenistan’ın haraçgüzarı haline geliyor, bu da Diadokh Savaşlarından çıkmalarıyla sonuçlanıyor. Antigonidler Kapadokya’nın kopmasına izin verebiliyorlar veya hem Kapadokya hem Ermenistan’ı düşman ilan ederek savaşa girebiliyorlar.

thraceevent.png

4. Trakya’nın Savaşa Girişi

Trakya artık Makedonya tarafından savaşa dahil edilmesindense savaşa katılıp katılmamasına yönelik ayrı bir evente sahip.

Son olarak bu şekilde eventle tetiklenen savaşlar artık gerekli vasalları da savaşa çağırıyor. Özellikle modcular kod üzerinden istedikleri tarafa istedikleri ülkeyi ekleyebildiğini duymaktan keyif alacaktır.

Dilemesi takdirde Mısır savaştan daha kolay bir şekilde çıkabiliyor (öte yandan bu durum Antigonidler için geçerli değil, oyunun başlangıcından önce çatışmaya çekilmiş olan Antigonidlerin teslim olmadan savaştan kurtulması imkansız)

slave.png

Köle Mutluluğu

Menander’de nüfus mutluluğunda yaptığımız değişikliklerin yanı sıra köle mutluluğunda da bazı değişikliklerimiz var. Bu zamana kadar köleler oyundaki en mutlu nüfus türüydü ve diğer nüfusları mutsuz edebilecek faktörlerden etkilenmiyorlardı.

Menander yamasında köle mutluluğunda çok ufak bir değişiklik var fakat köleler artık ana huzursuzluğa eskisine nazaran 3’te 1 seviyesinde etki ediyor ve mutluluklarından bağımsız bir biçimde her zaman maksimum üretim sağlıyorlar.

Buna ek olarak Yerleşimlerin ideal nüfus oranı %100 köle değil, bunun yerine bu topraklarda köleler ve özgür kişiler birlikte yaşayacak, binalarla ideal nüfus oranı değişebilecek.

noblerights.png

Bütünleştirme Değişiklikleri: Soylular vs Vatandaşlar

Daha önceki geliştirici günlüklerinde bahsettiğimiz gibi Menander yamasıyla birlikte vatandaş olma hakkına sahip olan kültürler bütünleştirilmiş sayılıyor. Bütünleştirilmiş kültürler ana kültürünüzle aynı mutluluk etkenlerinden faydalanıyor ve asimilasyona karşı koruma sahibi oluyorlar. Bütünleştirilmiş her kültür diğer bütünleştirilmiş kültürlerin mutluluk seviyesini ve ana kültürünüzün mutluluk seviyesini %5 azaltıyor.

Soylular ile Vatandaşlar arasındaki farkları arttırmak adına soylu haklarında ek %5 mutluluk dezavantajına sahibiz. Bu durum soyluluğa erişme hakkı verilmiş her kültürün vatandaşlık hakkı verilmişlerden bile bir adım daha ileriye tüm kültürlerin mutluluğunu zedeleyeceği anlamına geliyor. Kimlere soyluluk hakkı tanıdığınızı vermeden evvel iki kere düşünmeniz gerek.

Bütünleştirilmiş bir kültürle oyuna başlayan tüm ülkeler vatandaş seviyesiyle başlıyor, sadece ana kültür soylu olabiliyor.

Son olarak kaç nüfus olduğunun yanı sıra bir kültürü bütünleştirmek için geçmesi gereken süreyi etkileyen çeşitli faktörlerimiz var. Tanıdığınız her kültürel hak daha hızlı bütünleştirmeyle sonuçlanıyor, bu da bu süreç esnasında kaybettiğiniz istikrarı azaltıyor.

Bunların yanı sıra farklı bir kültür grubundan kültür bütünleştirmek %50 daha fazla zaman alıyor, bu da daha uzak kültürleri bütünleştirmenin maliyetini arttırıyor.

İstikrar, Tiranlık ve Agresif Genişleme

Menander yamasıyla birlikte oyundaki eyalet mutluluğu ve mutluluk sistemlerinin işleyişine yakından odaklanmış durumdayız, bu noktada bunların neyi etkilediğini ve nasıl etkilediğini de ele almamız gerekiyor.

stability.png

İstikrar

Daha önce de olduğu gibi İstikrar ülkenizin ne kadar güvenliliğini ve kararlılığını sembolize ediyor. Düşük istikrarda ülke daha kaotik ve zayıfken, yüksek istikrar iç barışın ve refahın altın çağını sembolize ediyor.

Nüfuslara olan odağımız ve yerel isyan sisteminden İsyan Eşiğininin kaldırılmasıyla birlikte istikrarın nüfuslar üzerindeki etkisini yeniden ele almaya karar verdik. İstikrarın direkt birçok etkisi kaldırıldı, bunun yerine nüfus mutluluğu üzerinde bir etkiye sahip. En düşük noktasında bu değeri %50’ye kadar azaltabiliyor. Aynı şekilde pozitif istikrar tüm imparatorluğunuzdaki nüfusların mutluluğunu yükseltip, nüfus artışı ve araştırma sağlıyor.

Kültürel kararlar ve bütünleştirme istikrar kaybetmenin yeni yollarını oluşturduğu için (kültür bütünleştirirken zaman içerisinde, kültürel hak tanırken ise ani olarak) verdiğiniz bu kararlar anlık mutluluk kaybı karşılığında imparatorluğunuzdaki spesifik bir kültüre mutluluk bonusu sağlıyor olacak.

tyranny.png

Tiranlık

Tiranlık hükümdarlığınızın ne kadar otoriter olduğunu ifade ediyor, gelenekler ve yasalardan ziyade hükümdarınızın keyfi uygulamalarını yansıtıyor. Daha önce de olduğu gibi Tiranlık tamamen kötü bir şey değil, Zindana Atma ve İdam Etme gibi etkileşimleri ucuzlatıyor, kölelerin üretimini yükseltiyor. Bunlara ek olarak ülkenizde Agresif Genişlemenin azalma hızını yükseltiyor.

Negatif olarak ise Tiranlık ülkenizdeki tüm karakterlerin sadakatini azaltıp, kohortların ülkeye değil generallerine sadık olma ihtimalini yükseltiyor. Tiranlık aynı zamanda iç savaş için gereken güç tabanı eşiğini azaltıyor. Bu daha önce İstikrarın bir etkisiydi.

AE.png

Agresif Genişleme

Agresif Genişleme ülkenizin dış politikasına verilen reaksiyonu ifade ediyor. Agresif Genişleme edinmenin ana yolları savaş ilanları ve ilhaklar.

Nüfus Mutluluğunda ana faktörün İstikrar olmasıyla birlikte Agresif Genişleme dış ilişkilerinizi ve yabancı vasallarınızın sadakatini etkileyen bir hal aldı. Ancak mutluluğa olan etkisi tamamen kaldırılmış değil, ne kadar agresifseniz istikrarınızı %50 seviyesinde tutmanız bir o kadar zor olacak, bu da agresif eylemlerinizin ülkenizde mutluluğu etkilemesiyle sonuçlanacak. 50’nin üstünde Agresif Genişlemeye sahipseniz bütünleştirilmiş kültür mutluluğu ve politik nüfuz kazanımında da eksiler alacaksınız.

tyrannyburningfromsenate.png

Cumhuriyetler ve Senato Desteği

Daha önceki bir günlükte bahsettiğimiz gibi Cumhuriyetler artık karakterlerle bağlantılı bir senato sistemine sahip ve Senato sizin yönetiminize karşı bir onay seviyesine sahip. Sistemi tanıtmamızdan bu yana bazı değişikliklerimiz oldu, Konsüllere daha fazla otorite tanımak, senatonun taleplerininin ülkenizin gidişatı için daha önemli olmasını sağlamak istedik.

%50 Senato desteğinden azına sahip olmaktansa, artık Senato’nun %70’i size karşı olmadıkça istediğiniz eylemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer %60’ından daha azının desteğine sahipseniz bu size orantısal bir biçimde tiranlık sağlıyor, bu da bu tarz eylemleri daha maliyetli hale getiriyor.

senatetyrrany.png

Buna ek olarak Senato Desteği (yani sizin lehinize oy kullanan koltuk sayısı) artık sadece eylemlerinizi onaylamada işe yaramıyor. %50’nin üstünde Senato Desteğine sahip olunan her Cumhuriyet artık aylık tiranlık düşüşüne sahip oluyor. Öte yandan eğer hükümetiniz zayıf bir anda yakalanırsa ve yetersiz Senato Destesğine sahip olursa, nüfuslarınız bu durumdan memnun olmuyor. %50’nin altında Senato Desteğine sahip cumhuriyetlerin istikrar seviyesi azalıyor, bu da ülkenizdeki nüfusların mutluluğunu azaltıyor.

Son olarak parti üyeleri, bağlı oldukları partinin yönetiminize olan onayına göre bir sadakat artısı veya eksisi elde ediyorlar.

forts.png

Huzursuzluk & Kaleler

Genel olarak Menander yamasıyla birlikte ticaret malı ithal etmekten kültürel kararlar geçirmeye kadar nüfuslarınızı mutlu tutmanın daha fazla yolu var. Düşük mutluluk seviyesi eskisine nazaran daha tehlikeli keza huzursuzluk artık bölgesel isyanların patlak vermesine sebep olabiliyor. Kimi zaman mutsuzluğa sebep olan unsur yerine semptomlarla mücadele etmek isteyebilirsiniz. Menander yamasıyla birlikte bir valilikte huzursuzluğu azaltmak için yine bu valiliğe ordu atayabiliyorsunuz.

Öte yandan Menander yamasıyla birlikte eyalette kaleler inşa etmeniz oradaki tüm toprakların huzursuzluk seviyesini azaltacak. Kalelerin maliyetinde bu yeni etkilerine yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Son olarak sizlere oyunun başlangıcındaki nüfusları birbirinden farklılaştırma odaklı yaptığımız çalışmalara yönelik haritalar paylaşıyorum. Farklı kültür gruplarının birleştiği noktalarda farklılıklar taşıyan nüfuslara sahip olmak, kültürel azınlıkları oyunda yansıtmak uzunca bir süre üzerinde çalışabileceğimiz bir alan ancak özellikle oynanış etkileri itibariyle Menander yaması bu alanda en çok ilerleme katettiğimiz yama niteliğini taşıyor.

italydominant.png

İtalya’daki baskın kültürler.

etruscans.png

Etrüsklerin bulunduğu alanlar, azınlıklar dahil.

ligurians.png

Liguryalıların bulunduğu alanlar, azınlıklar dahil.

africamajorities.png

Afrika’nın baskın kültürleri.

Massylians.png

Massilyalılar, azınlıklar dahil.

Umuyoruz 1.5 Menander’i beğeneceksiniz.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Total War Saga: TROY'da Sarpedon #totalwar https://t.co/vsSA5MBl8h
Europa Universalis IV'te Güneydoğu Asya Anakarası #eu4 https://t.co/sT6c45H1GI

Strategyturk Arşiv