Imperator’da Seçimli Veraset ve Antigonid Görev Ağaçları

Imperator: Rome geliştirici günlüklerinde bu hafta Seçimli Veraset sisteminden ve Antigonid görev ağaçlarından bahsediliyor.

Herkese merhabalar, bugün sizlere Heirs of Alexander eklentisindeki Antigonid görev ağaçlarını tanıtacağız.

Günlüğe başlamadan evvel bahsetmek istediğim bazı şeyler var. İlk olarak bu günlük bu yılın son günlüğü olacak, önümüzde Yılbaşı tatilleri bulunuyor. Bu durum Heirs of Alexander ve 2.0 Marius güncellemesinin bu yıl çıkmayacağı anlamına geliyor. Bu içerikler bir hayli kapsamlı içerikler ve işi doğru yapmak için gereken zamanı ayırmamız gerekiyor.

Şimdi biraz içeriklerden bahsedelim.

1.png

Aranızda arayüz çalışmaları esnasında bu butonu fark edenler olmuştu.

Monarşilerde Varis Seçimi

Artık veraset sıraları net bir kesinlik içermiyor, büyük bir maliyet ve meşruluk karşılığında veraset sırasındaki birini varis olarak atayabiliyorsunuz. Bu durum diğer varis adayları tarafından pek hoş karşılanmıyor.

Uzun zamandır böyle bir mekanik eklemek istiyorduk, mekaniği eklememizle birlikte yeni bir yönetim biçimi de oluşturabilir hale geldik: Seçimli Monarşi

Seçimli Monarşi

Oyunun başlangıç döneminde gerçek anlamda seçimli bir monarşi yoktu, ancak Kralların seçimle belirlenmesi Roma dahil olmak üzere birçok ülkenin tarihinde önemli bir gelenek statüsü taşıyordu. Monarşiler artık Seçimli Veraset yasası geçirebilecekler.

2.png

Bu veraset yasası, veraset değerini etkileyen diğer faktörleri büyük oranda etkisiz hale getirip uygun karakterlere mevcut varisler arasında bir oy kullanma hakkı tanıyacak. Kimin kime oy vereceği becerilerinden karakterin kültürüne, dinden karakterin yaşına kadar değişiklik gösterebilecek.

İşin özünde seçimli monarşilerde yaşı ilerlemiş hükümdarların seçilme olasılığı daha yüksek olacak – peki bu neden iyi? Çünkü seçimli monarşilerde varisler taht talibi sadakat eksisi almıyorlar, herkes tüm gücünü seçilmeye aktarıyor.

Birim Modellemeleri

Henüz hepsini tamamlamadık ama yine de sizlerle paylaşabileceğimiz bazı birim modellemeleri mevcut.

Karşınızda İskitlerin milis ve lejyon modellemeleri:

3.png

Bunlar da İber kültürünün milis ve lejyon modellemeleri:

4.png

Şimdi Heirs of Alexander eklentisiyle birlikte oyuna eklenecek olan Antigonid görev ağacını tanıtmak üzere sözü Chopmist’e bırakıyorum.

Herkese merhabalar, sizlere Heirs of Alexander eklentisindeki Antigonid Krallığının içeriklerini tanıtacağım. Hem kendilerine has tarzları, hem de kazanma şanslarının azlığı neticesinde Antigonidler Diadokhlar arasında favori ülkem. Tek Gözlü Antigonos genellikle Ipsos’taki yenilgisiyle hatırlanır, Mısırlılar ve Selevkoslar şüphesiz tarihte daha kalıcı izler bırakmış ülkeler fakat Antigonos’un önemini de görmezden gelmememiz gerekiyor.

Biliyorsunuz başlangıç tarihimizden birkaç yıl sonra Antigonidler çöküyor, bu durum ilk başta tasarımsal bir zorluk sebebiydi. Tarihte onlar adına kullanabileceğimiz materyallerin daha az olmasına sebep oluyordu. Bu sebeple Antigonidleri tasarlarken tarihte “Antigonidlerin kazandığı bir dünyayı” kurgulamaya çalıştık. Bunların yanı sıra Antigonos’un ölümü sonrası Makedon tahtı için giriştikleri mücadeleyi de işledik.

Antigonidler toplamda 3 görev ağacına sahip, bunlardan 2’si giriştikleri tarihsel mücadelelere odaklanırken 3. görev ağacı biraz daha alternatif tarihe giriyor.

Antigonos’un Vizyonu

Oyunun başlangıcında Antigonos, Issos muharebesinden bu yana 29 yıldır Frigya Satraplığının başkenti Kelaenae’de gücünü topluyor. Başlangıç vaziyeti itibariyle Antigonos’un ülkesinin bir anda çökmesi tahmin bile edilmesi zor bir gerçeklik. İskender’in imparatorluğunun batı kısmında kalan Antigonos, doğu seferlerine katılmamıştı. Buna rağmen 2. Filip’in neslinden gelmesi sebebiyle, diğer Diadokhlara nazaran bu seferleri daha aklı başında değerlendirdiği söylenebilir.

İskender’in ölümü sonrası neredeyse elindeki her şeyi kaybeden Antigonos, hızlı bir şekilde ülkesini kurup Perdikkas’a bağlı satrapları yenilgiye uğratmayı başardı. Bunlar arasında meşhur Yunan generali Eumenes de bulunuyordu. Pers toprakları Selevkos’a bırakılsa da, Antigonos Marmara Denizinden Fırat Nehrine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı ele geçirmeyi başardı.

Ptolemy’e karşı Salamis’te aldığı deniz zaferinin ardından kendisini Basilyus ilan eden Antigonos, hanedanını da bir kraliyete dönüştürmüş oldu. Bu hareketi topraklarının Makedonya’daki Kassandros’un otoritesini tanımadığı anlamına geliyordu. Hanedanının geleceğini güvence altına almak adına Diadokh Savaşlarında aldığı yaraları sarıp, Antigonea isminde yeni bir başkent kurdu.

5.png

Bu görev ağacının ana kısmı stratejik Korinth şehrinden başlamak üzere Yunanistan topraklarına hakim olmaya dayanıyor, bunların yanı sıra diğer Diadokhları yakından takip edip, önünüze çıkan diplomatik ve ekonomik fırsatları değerlendirebiliyorsunuz.

Antigonos’un Yunanlarla, özellikle Atinalılar, İyonyalılar ve Eolyalılarla olan ilişkisi tarihte bıraktığı en önemli izlerden biridir. Antigonos tüm bu şehir devletlerine otonomi sözü vermişti, bu vaatleri sadece müttefikler edinmesini sağlamadı, aynı zamanda savaşlarda insan gücü elde etmesini mümkün kıldı.

6.png

Suriye’de yer alan birçok şehir daha sonraları Selevkoslar tarafından farklı isimlendirilse de, işin özünde Antigonos tarafından kurulmuş şehirlerdi. Örneğin Apamea şehrinin ilk ismi Pella’ydı. Oğlunuz Demetrios’un son zamanlarda yaşadığı hezimetler ilk odaklanmanız gereken şeylerden olacak, Rodos’ta alınan yenilgi özellikle Ptolemy’nin de olaya müdahil olması açısından önemli bir nokta.

7.png

Nihayetinde Antigonidler tüm Yunanistan’ı birleştirip, Filip’in Korinth Birliğini kendileri boyunduruğunda bir devlet olarak kurmak isteyecekler ve kendilerini Argeadların gerçek varisi olarak ilan edecekler.

8.png

Elbette favori tek gözlümüz, stratejik noktaları koruyamayıp Kassandros’un ölümünden evvel ondan Korinth’i fethedemezse tüm bu yapılanlar anlamını yitirmiş olacak.

Antigonidler Bocalıyor

Daha önce olduğu gibi, beklentileri karşılayamamak bir olayın tetiklenmesini beraberinde getirecek. Daha önceleri bu olayda Antigonidler Asya topraklarını Bergama’ya teslim etmekle istikrar, vasal sadakati ve meşruluk kaybetmek arasında bir tercihte bulunuyorlardı. Ipsos sonrası bölünmeyi daha iyi yansıtmak ve farklı seçeneklerle Diadokhları farklı şekillerde denkleme dahil etmek istedim.

Artık Antigonidler Asya’yı terk edip batıya odaklanarak Makedonya’yı ele geçirmeye çalışabiliyor, eğer bunu tercih etmezse doğudaki topraklarını koruyorlar fakat bu sefer de Yunanistan üzerindeki nüfuzlarını yitiriyorlar.

9.png

Batıyı tercih ederlerse Antigonidlerin elinde sadece Yunan toprakları, Kıbrıs adası ve Sur şehri kalıyor. Diğer bölgeler tarihsel bir biçimde diğer Diadokhlar arasında bölüşülüyorlar. Karya ve Kilikya satraplıkları Kassandros’un kardeşi Pleistarhus’a geçiyor fakat bu noktada Makedonya müdahil olup toprakları kendi kontrolüne alabiliyor. Sardis ve Frigya satraplıkları Docimus ve Phoenix kontrolünde Trakya hakimiyetindeler.

10.png

Tarihte Demetrios ve oğlu 2. Antigonos Kassandros’un varislerini ortadan kaldırarak Makedonya’nın kontrolünü ele geçirmeyi başarmıştı. Antigonid hanedanı Romalıların Antigonos’un soyundan gelen Perseus’u yenilgiye uğratmasına kadar Makedon topraklarını yönetti. Bu kapsamda batıyı tercih etmek, bir sonraki görev ağacımız için bir zaruriyet niteliği taşıyor.

Aynı şekilde batıyı tercih etmeniz durumunda geçici olarak lejyon ve gemi giderleriniz azalıyor, bu da Antigonidlerin toprak kaybetmelerine rağmen askeri olarak güçlü kalmalarını mümkün kılıyor. Yine de vasallarınız bu noktada size sorunlar çıkartmaya başlıyorlar.

Eğer doğuyu tercih ederseniz, Yunan topraklarınızı, Kıbrıs’ı, Bitinya’yı, Asya ve Filistin topraklarınızı kaybediyorsunuz. Bunun yanı sıra istikrar başta olmak üzere bazı eksiler ediniyorsunuz.

11.png

Elbette 3. bir seçeneğiniz daha var. Dilerseniz yeni Bergama satraplığına geçip, Attalid hükümdarlığı altında Trakya’nın bir vasalı olarak oyuna devam edebiliyorsunuz. Bunu yapmanız durumunda Antigonidler yapay zeka kontrolüne geçip, ilk seçenek doğrultusunda bölünüyorlar. Onlarla oynamasanız bile Bergama devleti Antigonidlerin parçalanmasının ardından her halukarda kurulacak.

12.png

Bu esnada Mitridates’in Kuzey Anadolu’da harekete geçtiğini görebileceksiniz. Kiyos veya Pontus ülkeleriyle oynamanız durumunda, yeni olay zincirleri Mitridates kontrolündeki Pontus’la oynamanızı mümkün kılacak.

13.png

Antigonidlerin bölünmesi, Bergama ve Mitridatesle alakalı tüm değişiklikler Marius güncellemesinin bir parçası ve bunlara erişebilmeniz için eklentiyi satın almış olmanız gerekmiyor.

Makedonya Arzusu

Daha önce bahsettiğim gibi, bu görev ağacı Antigonidlerin başarısız olup doğuyu terk etmeleri durumunda seçilebilir olacak. Oyuncuya Suriye’de kalmakla Makedonya’ya dönmek arasında bir tercih sunmak ve çöken Antigonidler için de, oyunun geri kalanını olumlu etkileyecek bir içerik oluşturmak istedim. Bu görev ağacı büyük Helen devletlerinden biriyle başlayıp dağıldıktan sonra sıfırdan kendi ülkesini kurmak isteyenler için güzel bir seçenek sunuyor.
14.png

Ana kısımdaki görevler Makedon topraklarını fethetmeye odaklanıyor, tarihsel olayları konu alan çeşitli diplomatik tercihleriniz mevcut ve aynı zamanda Antigonos’un ölümü öncesinde tamamlanmamışsa çeşitli Yunan ülkelerine odaklanan çeşitli görevler bu ağaçta yer alıyor.

15.png

Tarihte Demetrios, Ipsos muharebesinden sonra diğer Diadokhlar tarafından iyi bir muameleye tabi tutulmuştu. Topraklarını kaybetse de saygınlığını ve daha da önemlisi meşruluğunu kaybetmedi. Öyle ki Selevkos Demetrios’un kızıyla evlenmişti. Daha sonraları babasının yenilgiyi kabul etmemesi üzerine bu ilişki de zayıflamış oldu.

16.png

Teselya topraklarını ele geçirerek Demetrios Kuzey Yunanistan’da bir Antigonid güç merkezi oluşturabilir.

17.png

İşler yolunda giderse Antigonidler Kassandros’un oğulları arasındaki taht kavgasından da faydalanabilir…

Antigonid Hakkı

Üçüncü görev ağacına erişmek için ikincisini tamamlamış olmanız gerekiyor. Antigonidlerin alternatif tarih olarak kaybettikleri topraklara geri dönmelerine odaklanıyor.

Tarihte Antigonidlerin bu gibi bir girişimleri olmadı, fakat bu görev ağacında daha cesur ve daha inatçı Antigonidlere sahibiz. Bu görev ağacında ilerleyerek başkentinizi tekrardan Antigonos’un başkentine taşıyabilir, hanedanınızın kurucusunun intikamını alabilirsiniz.
18.png

Bu görev ağacında Kıbrıs, Frigya ve Fenike gibi eski Antigonid Krallığının önemli noktalarını geri almanız gerekiyor. Bu şekilde Doğu Akdeniz’de tekrardan baskın güç haline geliyorsunuz, İyonya ve Eolya Birliği gibi kaybettiğiniz bazı vasal devletleri tekrar kurabiliyorsunuz.

19.png

Atalarınızın topraklarına geri dönerek Makedon halef devletler arasında üstünlüğünüzü kanıtlamış olacaksınız. Geçmişteki yenilgilerin intikamını alıp, İskender’in en becerikli varisine ihanet edenleri pişman edebileceksiniz.

20.png

Okuduğunuz için teşekkürler, takipte kalın!

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Total War Saga: TROY'da Kerberos https://t.co/p7Wq9mS9NT
Total War Saga: TROY'da MYTHOS'a Dair https://t.co/TJkuwIwfzJ

Strategyturk Arşiv