Stellaris’te Federasyonlar Soru Cevap

Geliştirici günlüğünde bu hafta geliştiriciler federasyonlar hakkında sorulan soruları cevapladılar.

Bağlı Devletler

S: Bağlı devletler efendileri istediği takdirde federasyonlara katılmak zorundalar mı?
C: Federasyonun bağlı devletlerin katılmasına izin verip vermediğine bağlı. Eğer izin veriyorsa bağlı devletler efendilerinin katıldığı federasyona katılırlar.

S: Bize bağlı olan devletlerle federasyon kurabiliyor muyuz?
C: Federasyonlar teorik olarak eşitler arasında bir ilişki bu yüzden kurulmaları için diplomatik bağımsızlık zorunlu.

S: Ticaret ligi kurma amacıyla vasal olarak saldığımız tek gezegenli sektörlerle federasyon kurabilir miyiz?
C: Evet ve hayır. Böyle bir şey yapabilirsin ama federasyon kurabilmen için tamamen bağımsız olmaları gerekli.

Federasyon Yasaları

S: Federasyon içindeki etik değişimine karşı çıkmak için bazı araçlarımız (mesela yasalar) olacak mı?
C: Hayır, diğer imparatorlukların etiklerini etkilemenin hiçbir yolu yok. Uyum penaltısı federasyona daha fazla diplomat atayarak karşı çıkılması gereken bir mekanik.

S: Federasyon üyelerinin politikalarını denetleyen federasyon yasaları var mı? Örnek olarak federasyon içinde tüm birincil türlerin tam vatandaşlığa sahip olmasını sağlayacak bir yasa veya köleliği direk kaldıran bir yasa. Çünkü kendi halkımın göç anlaşması yaptığım müttefiklerim tarafından köleleştirilmesini görmeyi sevmiyorum.
C: Şu anda diğer imparatorlukları bu şekilde etkileyecek yasalar yok ama fikre açığız. DLC çıktıktan sonra oyuncuların tepkilerini göz önünde bulunduracağız.

S: Spesifik pop türlerini etkileyen yasalar olacak mı?
C: Üsttekiyle aynı cevap.

S: Kaç federasyon yasası var?
C: Şu anda 14 kategori var ve her kategoride 2-5 yasa var.

S: Araştırma iştiraki federasyonlar için akademik tartışma veraset biçimi yapabilir misiniz?
C: Şu anda “tez” adında bir meydan okuma türü var. Bu her tür federasyon tarafından kullanılabilir.

S: Federasyon yasaları için daha fazla örnek verebilir misiniz?
C: Evet. 158. geliştirici günlüğünde yasaların çoğu görünüyor ama o zamandan beri eklenen ve değişen şeyler var. Mesela şu anda en güçlü veraset biçimi farklı kategorilere(ekonomi, donanma, teknoloji, diplomatik ağırlık gibi) ayrılıyor ve iki yeni meydan okuma biçimi var bunlar enerji kredisi harcayarak başkan olunan “açık arttırma” ve akademik tez. Gelecekte bunların hepsini bir yayında göstereceğiz.

S: En zayıf federasyon veraseti tipi yapabilir misiniz?
C: Şu anda öyle bir planımız yok ama yapması zor olmayacağından çok talep olursa yapabiliriz.

S: Federasyon başkanın federasyon üyelerinin oylarıyla seçileceği bir veraset türü eklemeyi düşünüyor musunuz? Çok oyunculu için oldukça yararlı olurdu. Ayrıca bunu neden eklemediğiniz konusunda da meraklıyım.
C: Aslında bunu başta eklemeyi düşündük ama tatmin edici bir şekilde eklemek çok maliyetli olacağı için vazgeçtik. Bunun yerine diplomatik ağırlık veraset biçimini ekledik federasyon içindeki üyelerin demokratik bir seçim yapmasını temsil etmek adına.

S: Federasyon politikalarını belirlerken “bir ülke, bir oy” seçeneğimiz olacak mı?
C: “Oy ağırlığı”nı belirleyen bir yasa kategorisi var. Bu yasa varsayılan olarak “eşit”te yani her üye 1 oy hakkına sahip. Ama bunu diplomatik ağırlığa çevirebilmek mümkün.

S: Federasyon üyelerinin birbirini koruması veya korumamasıyla ilgili bir yasa olacak mı?
C: Federasyonlar her daim birlikte savaşa giriyorlar ve şu anda bunu değiştirmek için planımız yok. Bunun bazı durumlarda hoş olabileceğini bilsek de bunun yol açabileceği problemlere değmeyeceğini düşünüyoruz.

S: Yüksek merkeziyetçiliğin zararları olacak mı yoksa her daim yüksek merkeziyetçiliği mi hedeflemeliyiz?
C: Yüksek merkeziyetçiliğin aylık federasyon uyumuna olumsuz etkisi olacak yani daha çok diplomat atamak zorunda kalacaksınız.

Federasyon Donanması

S: Federasyon filoları kapsamında juggernaut inşa edebilecek miyiz?
C: Evet, federasyonlar juggernaut inşa edebilecekler.

S: Federasyon donanmalarının boyutunun 500 olan maksimum limitini kaldırmak mümkün mü? Oyuncular ileri oyunda çok rahat bir şekilde bu 500 kapasite limitine ulaşabiliyor ve bu limite ulaştıktan sonara bu limite doğru giden donanma limiti penaltısı boşa gidiyor

C: Federasyon filosunun maksimum limitini “federasyon donanması katkısı” yasasına bağlamayı düşünüyoruz. Ne kadar yüksek katkı o kadar büyük donanma.

S: Federasyon filosunun kimin kontrolü altında olacağını belirleyebilecek miyiz?
C: Federasyon donanmasını kontrol edecek bir savaş lideri fikrini düşündük ama şimdilik şu anki sistemi değiştirmek hakkında bir planımız yok. Şu anda federasyon filosunun kontrolü federasyon başkanında ama ilerde bunu değiştirme fikrine karşıt değiliz.

Federasyon Türleri

S: Federasyon türlerinin kurulması için alternatif yollar düşündünüz mü? Şu anda araştırma iştirakı sadece materyalistler tarafından kurulabiliyor alternatif bir koşul 3 tane araştırma anlaşması yapmış olmak olabilir. Askeri ittifakı sadece militaristler tarafından kurulabiliyor alternatif bir koşul 10 yıl boyunca 3 tane rakibe sahip olmak olabilir. Ticaret ligi için 3 ticaret anlaşması yapmak olabilir. Bunların hepsi diplomasiyi kurmak istediğimiz federasyon türüne göre odaklamaya yönelik.
C: Federasyon türlerini kurma yetisini bazı gelenek ağaçları aracılığıyla da kazanılabilmesini sağlamayı planlıyoruz. Örnek olarak üstünlük ağacını tamamlarsan etiklerin fark etmeksizin askeri ittifak kurabileceksin.

S: Gestaltlar hangi tür federasyonları kurabilecek? Tahminimce normal federasyon ve belki hegemonya.
C: İmparatorluk türüne bağlı. Normal olanı herkes kurabilir, robot imparatorluklar araştırma iştirakını kurabilirler, asi hizmetkarlar hegemonya kurabilirler(bazı gelenek ağaçları yine farklı federasyon türlerini kurma yetisi sağlamasına rağmen refah ağacı gestaltlara ticaret ligi kurma yetisi vermiyor)

S: Farklı federasyon türlerinin farklı etikleri arttıracak mı yoksa hepsi zenofil etiği mi arttıracak?
C: Güzel soru. Federasyon üyesi olmak zenofil etiği arttıracak ama farklı federasyon türleri farklı etikleri de arttıracak hegemonya otoriteri, askeri ittifak militaristi, araştırma iştirakı materyalistti vb.

S: Bir federasyonun türünü kurduktan sonra değiştirebiliyor muyuz? Gerçek hayat örneği olarak Avrupa Birliği ekonomik bir birlik olarak başladı ama zamanla daha konfederasyon tarzı bir şeye dönüştü.
C: Evet böyle bir şey yapabilmek mümkün olabilecek ama bunu yapmak federasyonda yapılan gelişmeyi sıfırlayacak.

S: 158. geliştirici günlüğünde farklı federasyon türlerinin farklı logoları olduğunu gördük. Aynı türde birden fazla federasyon olursa aynı logoyu mu kullanacaklar yoksa farklı logoları mı olacak?
C: Logolar federasyon türlerine bağlı olduğu için aynı logoyu kullanacaklar ama federasyon logoları bayrak gibi kullanılmıyorlar.

S: Neden spiritüalist federasyon yok?
C: Çünkü spiritüalizme doğrudan bağlı bir mekanik yok. Hali hazırda olan federasyon türlerine uymamaları için hiçbir sebep yok. Ama ilerde daha fazla derinlik ekleyebilecek fikirlerimiz var.

S: Federasyonla başladığımız kökenlerde diğer imparatorlukları belirleme şansımız olacak mı?
C: Hayır o imparatorluklar oyuncunun etiklerine uyacak şekilde rastgele bir şekilde yaratılacaklar.

S: Farklı federasyonların türlerinin başkanlarını seçmek için özel yolları olacak mı? Araştırma iştirakının en ileri teknolojiye sahip üyesini başkan seçememesi hayal kırıklığı olurdu.
C: Federasyon başkanının nasıl seçildiğin belirleyen yasalar var. Federasyon veraset yasasını en güçlüye ayarlayıp veraset gücü olarak teknoloji seçerseniz en çok teknoloji araştırmış olan üye federasyon başkanı olur. Bu yasalar belli federasyonlara özel değil.

S: Hegemonya başkanlarının diğer imparatorlukları federasyona zorla eklemek için savaş sebebi olacağı söylenmişti diye hatırlıyorum ama geliştirici günlüğünde bahsedilmemişti bu oyuna eklenecek mi?
C: Evet hegemonya başkanları diğer imparatorlukları federasyona eklemek için savaş sebebi elde edebilecekler.

Federasyon Avantajları

S: Federasyon avantajları hakkında daha fazla bilgi/liste verebilir misiniz?
C: Evet. İlerde daha fazla şeyi daha detaylı bir şekilde anlatacağımız bir yayın yapacağız.

S: Federasyonlarda kaç adet avantaj var ve bunlar etiklere bağlı mı?
C: Avantajlar federasyon türlerine bağlı, etiklere değil, her türün 13 adet avantajı var.

upload_2020-1-23_10-41-57.png

Düşmüş İmparatorluklar

S: Uyanmış imparatorluklarla olan federasyonlar güncellemeden nasıl etkilenecek? Diğer federasyonlara kıyasla özel bonus/seçenekler kazanacaklar mı? Düşmüş/uyanmış imparatorluklarla daha kompleks ilişkiler olabilecek mi?
C: Federasyon veraset yasasına göre düşmüş imparatorluk federasyonun kontrolünü ele geçirebilir. Bu iyi bir şey de olabilir… kötü bir şey de.

S: Cennetteki savaş şu anda tarafsız güçler için tek büyük bir federasyon kuruyor. Bu durum tarafsız güçler liderinin üye olmadığı federasyonların yok edilmesin yol açabiliyor. Bu durum bazı problemlere yol açıyor (federasyon donanmalarının yok olması, tarafsız lige katılan aynı federasyon üyelerinde federasyondan ayrılmak yüzünden olan ilişki zararı gibi) ve bu daha gelişmiş ve kompleks federasyonlarla daha büyük sıkıntılara yol açabilir.
C: Cennetteki savaşla ilgili olarak federasyonlara daha iyi etkileşebilmesi için bazı değişiklikler yaptık. Örnek olarak artık en güçlü federasyonun başkanı kendi federasyonunu tarafsız lige dönüştürmek için şansı olan ilk kişi oluyor.

S: Kriz sırasında galaksiyi korumak için uyanan düşmüş imparatorluğu federasyonumuza davet edebilecek miyiz? Eğer edebileceksek federasyon içinde nasıl davranacaklar?
C: Yukarıdaki cevaplara bak.

S: Çok güçlü ve uyumlu bir federasyonun üyelerini düşmüş imparatorluğun tarafına geçmesini engellemesi mümkün olacak mı?
C: Bağlı devletler geçmicek ama diğerleri geçebilirler. Ama eğer yeni efendilerini yenebilirsen onları ihanetleri için cezalandırabilirsin.

Federasyonları Yıkma

S: Federasyonlara karşı nasıl oyniyacağız? Federasyon üyelerinin etiklerini etkilemek ve federasyonun dağılmasına yol açmak mümkün olacak mı?
C: Federations’da odak işbirliği olduğu için genel olarak bu işbirliğini bozmaya yönelik yeni mekanikler yok. Bu tarz yenilikler ileride farklı bir odağı olan farklı bir eklentide gelebilir. Düşmanlarınla savaş dışı yollarla baş edebilmen için bazı yollar var ama bunlar genel olarak galaktik topluluk aracılığıyla.

S: Savaş dışı yollarla bir federasyondan spesifik bir üyeyi dışardan çıkartmamız mümkün olacak mı?
C: Bunu doğrudan yapmanı sağlayacak yeni mekanikler yok ama belki galaktik toplulukta yönergeler aracılığla yapabilmen mümkün olabilir. Eğer federasyon başkanına yaptırım uygulatıp kınatmayı başarırsan diğer federasyon üyeleri ondan kurtulmaya çalışabilir veya federasyondan ayrılabilir.

S: Federasyon hükümetini devirip federasyonu kendi topraklarımı genişletmemek için kullanabilir miyim? (Star Wars’daki Palpatine gibi)
C: Kulağa federasyon türünü başarılı bir şekilde galaktik birlikten hegemonyaya çevirmişsin gibi geliyor. (Ama bu federasyon seviyesini sıfırlıyor)

>Diğer

S: Federasyon tür/mekaniklerini ileride genişletecek misiniz yoksa bu eklentiden sonra son noktada mı olacak?
C: Şu anki durumlarından memnun olsak da taleplere göre değişim fikrine açığız.

S: Fragmanda birkaç imparatorluğun tek bir şeye dönüştüğünü gördük. Bunun arkasındaki mekanikler tam olarak ney?
C: Fragmanda bir federasyonun kuruluşu temsil ediliyor. Şu anda onları tek bir imparatorluğa dönüştürecek bir mekanik bulunmasa da birlikler harita modunda aynı renkte görünecekler.

S: Benzer etiklere sahip federasyonları tek bir federasyonda birleştirmek mümkün olacak mı?
C: Hayır şu anda farklı federasyonları tek federasyon olarak birleştirmek mümkün değil.

S: Ticaret yolları en azından federasyonlar için mümkün olacak mı?
C: Şu anda ticaret yollarını federasyon üyeleri veya bağlı devletlere bağlama gibi bir planımız yok.

S: Bir federasyonu oyuncu tarafından kontrol edilen tek bir imparatorluk gibi bir şeye dönüştürme şansımız olacak mı?
C: Şu anda federasyonları tek bir imparatorluğa birleştirme benzeri bir mekanik planımız yok. Fikir güzel olsa da karışıklığı yüzünden bir öncelik değil.

S: birçok büyük ve birçok küçük iki imparatorluktan oluşan ve küçük imparatorluğun var oluşunun tek sebebi büyük olana federasyon bonuslarını vermek olan federasyonlar hakkındaki düşünceleriniz nedir.
C: Yapılması mümkün. Şu anda oyuncunun böyle şeyler yapmasını önlemek adına hiçbir planımız yok ama geleceğin ne getireceğini bilemeyiz.

S: Level 1, level 2 gibi oyunsu terimleri daha sürükleyici şeylerle değiştirme planınız var mı?
C: Şu anda yok.

S: Aynı anda birden fazla federasyona üye olabilir miyim?
C: Hayır aynı anda sadece 1 federasyona üye alabilirsin.

S: Eğer federasyon başkanı değilsek bizi nasıl bir oynayış bekliyor sadece başkanı mı takip edeceğiz?
C: Sadece üye olsan da federasyon yasalarına değişimler öne sürebileceksin, diplomat atayabileceksin veya mevkini yükseltmek için uğraşabilirsin. birçok federasyon avantajı üyeleri de etkiliyor.

S: Feodal toplum civici ve federasyonlara arasında ne tür bir etkileşim planlanıyor?
C: Şu anda hiçbir özel etkileşim yok.

S: Federasyon içinde ve dışındaki yapay zeka imparatorlukların aralarındaki ilişkiyi etkilememiz mümkün olacak mı?
C: Bu eklemeyi düşündüğümüz ve geliştirmek istediğimiz bir alan olsa da sonraki güncellemede gelecek bir özellik değil.

S: Federasyonlarla alakalı eventler olacak mı? Zenofobik isyanı veya pasifist isyanı gibi?
C: Bu fikri düşünmüş olsak da diğer öncelikler için vaz geçtik. Federasyonlarda alakalı eventler bir sonraki güncellemede gelmiyecek olsa da bu fikre açığız ve ilerde eklemek istiyoruz.

S: Oyuncular yapay zekayı ideolojileri uyuşmasa bile oyuncunun federasyona katılmasına izin vermesini sağlayabilirler mi?
C: Evet, diplomatik ilişkileri yeni diplomatik ilişki geliştirme mekaniğiyle geliştirmek mümkün.

S: Hegemonya türü federasyonları savaş aracılığıyla kurmak mümkün mü yoksa hep istekli bir ortak gerekli mi?
C: Hegemonya kurabilmek için başta bir gönüllüye ihtiyacın olsa da daha sonra savaşla başka imparatorlukları federasyona eklemekte özgürsün.

S: Tek başımıza bir federasyon kurup başka imparatorlukları sonradan davet etmek mümkün mü?
C: Hayır tek başına federasyon kurmak mümkün değil.

S: Galaktik toplulukta sadece federasyonları etkileyen önergeler olacak mı?
C: Şu anda sadece federasyonları etkileyen önergeler bulunmamakta.

S: Federasyon üyeleri Space Amoeba ve Crystalline Entities pasif araştırmalarından saldırılmamak için yararlanabilecekler mi?
C: Şu anda hayır.

S: Bu güncellemeden sonra tek başımıza oynamanın hâlâ mantıklı olabilecek bir tercih olabilmesi için ne tür önlemler alıyorsunuz? Ben şahsen oyunda aktif bir güç olarak kalabilmek için federasyonlara girmeye zorlanmak istemiyorum.
C: Federasyonlarla doğrudan uğraşabilmeyi sağlayan yeni mekanikler yok ama galaktik toplulukta spesifik imparatorlukları hedef alacak önergeler sunabilirsin. Örnek olarak düşmanlarını yaptırımlara mağruz bırakmak için diğer imparatorluklardan iyilik borçları toplayım bazı önergeler geçirebilirsin.

S: Federasyonlarla nasıl başa çıkacağız. Hali hazırda topladıkları donanma gücü ve farklı cephelerden saldırabilmeleri sayesinda çok güçlülerken üstüne bir de artık müttefik oldukları için ekstra bonuslara sahip olacaklar.
C: Stellaris’de senden daha güçlü ülkelerle baş etmek için birçok araç var. Mesela onların düşmanlarıyla kendi federasyonunu kurabilirsin, ekonomi ve teknolojiye odaklanıp onları geride bırakmaya çalışabilirsin, galaktik toplulukta onların işini zorlaştırmaya çalışabilirsin ya da onlara katılmayı düşünebilrisin.

S: Federasyonların artık standart oynama şekli olmasıyla Inward Perfection civic’inde onu hâlâ iyi bir seçim kalmasını sağlamak için değişiklikler olacak mı?
C: O civic’in oldukça güçlü olduğunu düşünüyoruz ve eklentiden sonra bile güçlü kalacağına inanıyoruz.

S: Federasyonları yıkmak için EU4’deki HRE’yi yıkmaya benzer bir mekanik olacak mı?
C: Federasyonları yıkmak için spesifik bir mekanik ekleme planımız yok.

S: Gelenek ağaçlarında değişiklik olacak mı? Ve ayrıyeten eklentiye spesifik accension perk olacak mı?

C: Geleneklere bazı değişiklikler olacak. Diplomasiyi limitleyen bazı civiclerin bu limitlemeleri farklı oranlarda azaltıldı ve bu onların seçebileceği gelenekleri de etkiliyor.

S: Federasyonların federasyon ordusu olabilecek mi, mesala bir federasyon sadece klon başka bir federasyon sadece robot asker kullanacağı?
C: Hayır, şu anda federasyon kara ordusu hakında planlarımız yok.

S: Yeni teknolojiler olacak mı?
C: Güncellemede yeni teknolojiler olmasına rağmen doğrudan federasyonları etkileyen teknolojiler olmayacak.

S: Federasyonlara özel binalar olacak mı? Mesela federasyon kalesi, federasyon araştırma merkezi vb.
C: Şu anda sadece federasyon üyelerinin inşa edebileceği binalar planlamıyoruz.

S: Diğer federasyon üyelerinin bölgelerine geçitler inşa edebilecek miyiz?
C: Şu anda mümkün olmasa eğer eklemesi fazla karışık olmazsa eklemeyi planlıyoruz.

S: Federasyon bütçesi veya projeleri gibi bir şey olacak mı mesela gemi üretimi veya Dyson küresi gibi mega projeler için?
C: Ne kadar yapmak istesek de şu anda ortaklaşa projeler eklemek şeklinde bir planımız yok.

S: Mafyalar ticaret ligi kurabilecek mi? Eğer kurabileceklerse ticaret anlaşmasında olan limitlemleri kaktı mı?
C: Mafyalar ticaret ligleri dahil olmak üzere federasyon kurabilecek ve katılabilecekler. Ticaret anlaşmalarıyla ilgili olan limitlemeleri hâlâ durmakta. Onların diğer federasyon üyelerine acı çektirmesini önleyen veya zorlaştıran hiçbir mekanik yok.

S: Federasyonlar arası savaşlarda herhangi bir değişiklik yapmayı planlıyor musunuz?
C: Şu anda bu konu hakkında herhangi bir değişiklik planımız yok.

S: Federasyon üyeleri ve bağlı devletlerimizin depolarında ne kadar kaynak var gelirleri ne kadar gibi bilgileri öğrenmemizin hızlı bir yolu olacak mı?
C: Şu anda bu tarz bilgileri eklemek üzerine planımız yok ama bu fikirleri düşündük. Müttefik ve bağlı devletlerimizin taleplerini görmek oldukça işe yarar olurdu.

S: Federasyonları test ederken başınıza gelen en unutulmaz ve favori olayınız neydi?
C: Hepimizin başına eğlenceli ve havalı olaylar geldi ama Eladrin bir çok oyunculu oyunda başına gelenler sayesinde kupayı alıyor bence. Agresif bir şekilde hegemon bir mega şirket oynarken etrafındaki tüm imparatorlukları bağlı kuruluşlara çeviriyordu. Bağlı devletleri federasyon veraset yasasını dövüşle meydan okumaya çevirip federasyonun kontrolünü ele geçirdi. Ve yapay zeka federasyondaki başka bir oyuncuyu atıp ona savaş açtı.

S: Federasyon üyeleri birbirinin topraklarına kendilerininmiş gibi davranabilecekler mi yoksa bir federasyon üyesinden ziyade direk federasyonun sahip olduğu olduğu federasyon bölgeleri olabilecek mi?
C: Bölgelerin nasıl kontrol edilişi üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadı.

S: Federasyon kökenlerinin görsellerinde imparatorluklardan biri diğer imparatorluklar yüzünden doğrudan bir genişleme yolu yoktu buna benzer durumların yaşanmasını önleyecek değişiklikler yapmayı planlıyor musunuz?
C: Federasyon kökenlerinde yaratılan ülkeler garanti yaşanabilir gezegenlerinde(Ayarlardan düşürseniz fazladan yaratılacaklar) kuruldukları için sınırlarında olmaya yatkınlar. Bu genel olarak oldukça güçlü olan bir başlangıcı dengelemek konusunda katkısı da vardır. Bu yapay zeka ülkeler normal genişleme kurallarını takip ediyorlar ve genel olarak iki sistem öteye uzay istasyonu atmaktan çekinmiyorlar.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Imperator: Rome'da Kutsal Hazineler #imperator https://t.co/sf4F4ZWFB9
Hearts of Iron IV'te Modlama Seçenekleri #HoI4 https://t.co/LblF4jSIDM

Strategyturk Flickr