Crusader Kings III 1.1 Yaması

Crusader Kings III için 1.1 yaması bugün çıkacak.

OYUN DENGESİ

 • Doğurganlığını kaybetmeye yakın (3 yıl) kadınlar artık Düşük Doğurganlık evlilik eksisine sebep oluyor.
 • Bir karakterin unvan elde edemez oluşu, artık hak iddiası mirasını engellemiyor. Hadım Edilmiş, Piç veya Mirastan Men Edilmiş karakter özellikleri hak iddiası mirasını engellemeye devam ediyor.
 • Yeni bir Tapınak yerleşimi inşa etmek artık daha fazla Dindarlık veriyor.
 • Şehirler ve Tapınakların maliyeti artık Kalelerle denk.
 • Klan hükümdarları düşük kademelerde daha az eş sahibi olmak istiyorlar. Dindarlık eksisi istenen eş sayısından azına sahip olunması durumunda devreye giriyor. Bu sayı Baron/Kont için 1, Dük için 2, Krallar için 3, İmparatorlar için 4.
 • İstenen sayıdan az sayıda eşe sahip olmanın verdiği Dindarlık eksisi iki katına çıkarıldı.
 • Konfedere Bölünme yasası ayrı veraset yasasına sahip vasallar tarafından yönetilen unvanları görmezden geliyor (elektif unvanlar, kendi cinsiyet yasalarına sahip unvanlar gibi). Bu durum bir krallık oluşturulduğunda tüm vasalların başka unvana gitmesini önlüyor.
 • Çocuk sahibi olduğunuz saray mensupları artık saraydan ayrılmaya daha soğuk bakıyor.
 • Bir unvan oluşturmak artık altında bulundukları unvan aynı kademedeyse, vasalların unvan bağlılığını kaybetmesine sebep oluyor (HRE olarak İtalya İmparatorluğunu kurarsanız İtalyan vasallar HRE’ye bağlılığını kaybediyor.)
 • Savaş Çağrılarını reddetmek artık İhtişam kaybına sebep olup, İhtişam Seviyenizin düşmesiyle sonuçlanabiliyor.
 • Savunma savaşına yapılan çağrıyı kabul etmemek müttefikinizin size karşı görüşünü 25 yıllığına 50 azaltıyor (azalan bir şekilde)
 • Saldırı savaşına yapılan çağrıyı kabul etmemek müttefikinizin size karşı görüşünü 5 yıllığına 20 azaltıyor (azalan bir şekilde)
 • Diplomasinin görüş etkisi yarıya düşürüldü.
 • Diplomasi becerisi artık prestij yüzdesi sağlıyor.
 • Elektörler, süzerenleriyle farklı mezhepten olmadıkları müddetçe artık bağımsızlık örgütlenmelerine katılmaya daha az meyilliler.
 • Artık hamilelik şansı hep aynı düzeyde seyredip bir anda düşmektense, kademeli bir şekilde azalmasını sağlıyor (eskiden bireylerin doğurganlık seviyesinin %53’ten %52’ye düşmesi hamilelik şansının %3’ten %2’ye düşmesine sebep oluyordu, artık %2.52’den %2.47’e düşmesine sebep olacak.)
 • Oyuncu kültürlerinde, kültürel önderler biri diğerinden daha büyük hale geldiğinde bir ay içerisinde güncelleniyor.
 • Oyuncu hanedanlarında, biri mevcut hanedan reisinden %10’dan fazla güçlü olduğunda, hanedan reisi bir ay içerisinde güncelleniyor.
 • Hırslı veya açgözlü karakterle, yanlış türdeki yerleşimleri başkalarına vermek stres kazanımına sebep olmuyor.
 • Açgözlü karakterler artık hediye olarak devasa miktarlarda altın talep etmiyor.
 • Yapay zeka artık sapkın vasallardan din dönüşümü istemeye daha meyilli. Eğer din dönüşümünü reddetmeleri suçlu görülmeleriyle sonuçlanacaksa, yapay zeka sapkınlıklara daha soğuk yaklaşıyor.
 • Sapkınlık liderleri artık dini dönüşüm taleplerini kabul etmiyor.
 • Dini dönüşüm talebini reddetmek artık süzerene hapsetme hakkının yanı sıra unvan feshetme hakkı tanıyor.
 • Sapkınlıkların belirmesi etkilenen mezhebin coşku seviyesini daha pozitif bir şekilde arttırıyor. Bu durum düşük coşku sebebiyle sapkınlığın ortaya çıkması sonrasında, büyük mezheplerin tekrardan yüksek coşku seviyelerine ulaşmalarını sağlıyor.
 • Eğer bir vasal, din dönüşümü karşılığında sizden bir şey talep ediyorsa, bu talebi reddetmeniz, din dönüşümünü reddetmeleri neticesinde hapsetme/feshetme sebebi elde edememenize sebep oluyor.
 • Eğer Bölünme veraset biçimine sahipseniz ve ana unvanınız özel bir seçim sistemine sahipse, o seçimle belirlenen varis, bölünme sistemindeki varis haline geliyor.
 • Vasallarınıza bir kere din dönüşümü talep ettikten sonra 15 yıl boyunca tekrar dönüşüm talebinde bulunamıyorsunuz.
 • Miras veraseti artık akraba bulmak için 6 jenerasyon yukarı çıkabiliyor (eskiden 3)
 • Artık savaşta olduğunuz birini, onların vasallarını veya saray mensuplarını öldürmeniz daha zor.
 • Kaçırma Planlarında maksimum başarı şansı artık %85 (eskiden %95)
 • Artık savaşta olduğunuz birini kaçırmanız pratikte imkansız, vasallarını veya saray mensuplarını kaçırmanız ise eskisinden daha zor.
 • Hükümdarları kaçırmak (özellikle yabancı hükümdarları) artık çok daha zor.
 • Büyük ülkeler artık savaş esnasında din değiştirmeye daha az meyilliler.
 • Kargılı birliklerin atak değeri düşürüldü.
 • Düzenli Asker üretim maliyeti azaltıldı.
 • Hedefle savaşta olmanız durumunda artık bazı etkileşimleri kullanamıyorsunuz (örneğin Papayla savaşıyorsanız Papadan para isteyemiyorsunuz)
 • Diplomasi, hediye göndermenin görüşe olan etkisini 3 kat daha fazla arttırıyor.
 • Askeri prestij/dindarlık bakım maliyetleri artık ihtişam/adanmışlık kazanımınızı azaltmıyor.
 • Peçenekler artık oyunun başlangıç tarihinde daha istikrarlı.
 • Sayıca düşmandan üstün olmak şövalyelerinizin hayatta kalma şansını arttırıyor.
 • Artık borçlar kademeli bir şekilde etki ediyor, ne kadar çok borcunuz varsa o kadar çok eksi yiyorsunuz.
 • İnzivadaki karakterler artık ziyafet düzenlemiyorlar.
 • Resurging Saoshyant etkisi zayıflatıldı.
 • Şehvetli karakterler artık Celibacy terk etme kararından stres kaybı yaşamıyor.
 • Moğol İmparatorluğu’nun orduları artık çok daha güçlü.
 • Cengiz Han ve ekibi artık daha yüksek dövüş becerisine sahip.
 • Cengiz Han artık şövalye kadrosuna ve Han kuşatma mühendislerine sahip.
 • Moğol İmparatorluğu artık çok daha saldırgan.
 • Zayıf ülkeler Moğol İmparatorluğu’nun boyunduruğu altına girmeye artık daha meyilli.
 • Börçigin hanedanı artık Savaş miraslarına sahip.
 • Yemin Ettirme etkileşimi artık 10 senelik bir bekleme süresine sahip.
 • Yemin Ettirme etkileşimi artık dindarlık vermiyor, dindarlık azaltıyor.
 • Yemin Ettirme etkileşimi kullanıldığında Saray Rahibi ve Mezhep Liderinin görüşünü arttırıyor.
 • Yemin Ettirme etkileşimi artık 10 yaşından küçük karakterlere kullanılamıyor.
 • Yemin Ettirme etkileşimi artık evli veya nişanlı karakterlere kullanılamıyor.
 • Yemin Ettirme etkileşimi unvan elde etme ihtimali olan karakterlere kullanılamıyor.
 • Yemin Ettirme etkileşimi kullanıldığında, karakter sarayınızdan ayrılıp, (mevcutsa) bir teokrasinin sarayına geçiyor.
 • Artık Yemin Ettirme etkileşimini kullanmak için Güçlü Koz sahibi olmanız gerekiyor.
 • YZ kendi kültüründeki Düzenli Askerleri kullanmaya daha meyilli.
 • YZ Mezhep Liderinden para istemeye daha meyilli.
 • YZ artık küçük çocukları yaşlı kadınlarla nişalandırmaktan kaçınıyor.
 • YZ artık sadece sınır topraklarda hak iddiasına sahip karakterleri saraya almaya çalışıyor.
 • YZ (özellikle savunanlar) beyaz barışı daha sıklıkla değerlendiriyor.
 • YZ Beyaz Barışı değerlendirirken İflas riskini göze alıyor.
 • YYZ artık taleplerini karşılayacak parası yoksa, vasallardan din değiştirmesini talep etmiyor.
 • YZ artık sadece kendi değil, önemli herhangi bir hanedandan birini evlendirirken yaşı ve doğurganlığı hesaba katıyor.
 • Akraba Evliliğinden Doğmuş özelliği artık daha zor miras alınıyor fakat doğurganlığı daha fazla arttırıyor.
 • Kudüs’ü elinde tutan karakter artık Halkçı taleplerine boyun eğmeye daha az meyilli.
 • Türkler artık bölge kültürlerine asimile olmaya daha meyilli.
 • Bölünme verasetinde, yüksek kademe unvanlara sahip olmak edindiğiniz kontluk sayısını artık azaltmıyor.
 • Viking vasallar denizaşırı fetihlerde daha muhafazakar davranıyorlar.
 • Yaralı şövalyelerin muharebede hayatını kaybetme ihtimali artık daha az.
 • Saldıran taraf olarak Büyük Kutsal Savaş kazanmanız, alınan kontluklardaki tüm milis ve garnizon güçlerini dolduruyor.
 • Artık toprak sahibi olsalar bile, süzerenleri olduğunuz takdirde çocuklarınızın odaklarını belirleyebiliyorsunuz.
 • Artık savaştayken yeni mezhep kuramıyorsunuz.
 • Düklük veya daha yüksek kademe feshedilmesi imkansız (mezhep lideri unvanı gibi) unvanlara sahip karakterlerin son kalan unvanını feshedebiliyorsunuz, bu durumda üst kademe unvan yok ediliyor.
 • Süzereniniz artık öldüğünüzde varisinize karşı, varisin başka bir süzerene sahip olması veya süzerene sahip olmaması durumunda da “selef görüşü” etkisi kazanıyor.
 • Alan kültürü hem 867 hem de 1066 tarihlerinde Compound Bows buluşuna sahip bir şekilde başlıyor.
 • Absürt miktarlarda para sahibi karakterler, artık bu paralarını kendilerini geliştirmeye harcıyorlar (7000 altınlı karakteri saraya çağırıp sürgün etmeye son)
 • Karakterlerin eşlerini aldatıp aldatmama ihtimali için geçerli olması gereken daha fazla kontrol maddesi eklendi.
 • Dynasty of Many Crowns kararı 75 yerine 1000 İhtişam sağlıyor.
 • Maneviyattan sapmamış Hristiyanlar artık Almanya kuramıyorlar, onun yerine Kutsal Roma İmparatorluğunu kuruyorlar.
 • Stammesherzogtum artık Bavyera ve kuzey Almanya topraklarını da içeriyor, böylelikle tüm Alman kültürleri bu buluşa sahip olabiliyor.
 • Kale yerleşimi geliştirmelerinin sunduğu temel istihkam bonusları arttırıldı.
 • Sindirilmiş vasallar artık örgütleşmelere katılmaya bir tık daha fazla meyilli.
 • Jarl Haesteinn artık 6 yerine 5. seviye İhtişama sahip.
 • Religious Construction kontluk etkisi genel gelişmişlik yerine tapınak yerleşimlerine odaklanıyor.
 • Supplies kuşatma olayı %40 yerine %20 kuşatma ilerleyişi sağlıyor.
 • Köylü hizibi liderleri artık milis ordusu için daha az bakım ücreti ödüyor. Böylelikle popüler isyanların borç batağına düşme şansı da azalmış oluyor.
 • Ordu giderlerini karşılayabilmek için köylü ve popülist hizip liderleri artık kendi hizip üyelerinden altın yardımı alıyor. Savaş sonlandıktan sonra altınlar siliniyor.
 • Komplo olayı olan Confused Heritage, artık sadece oyuncu tarafından tetiklenebiliyor. Böylelikle yapay zekanın bütün dünyayı piçe dönüştürme macerası da sonlanmış oluyor.
 • Popülist hizibinin kurulması için artık oyun başlangıcından 5 ile 10 yıl arasından bir sürecin geçmesi gerekiyor.
 • Vasalların hiziplere katılma şansı artık hükümdarlarının borçlanma derecesinden daha çok etkileniyor.
 • Kutsal Roma İmparatorluğu’nu kurmak artık daha karlı.
 • Özgürlükçü hizibi artık üyelerinin bütün toprakları için savaş sebebine sahip.
 • Eğer vasalınız ofansif bir savaşı bitirme talebinizi kabul ederse savunan tarafın sizin hakkınızdaki görüşünde küçük bir artış oluyor.
 • Maksimum mülk limiti aşımı cezası artık -%100 vergi ve milis olacak şekilde etki ediyor.
 • Eğer mülk limitinizi çok aşarsanız, bir yılı geçtiğiniz takdirde bütün binalarınız limitin sınırlarına ininceye kadar devre dışı bırakılacak.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

 • YZ artık kara istilaları mümkünken denizden istila yapmaya daha az istekli.
 • YZ artık düklüklerinin başkentine yatırım yapmakta daha istekli.
 • Rus Vikingleri artık denizaşırı işgaller başlatma konusunda çok daha az istekliler.
 • YZ eğer borç içinde yüzüyorsa hizip taleplerini kabul etmekte daha istekli.
 • Eğer hak sahibi ölüme yakınsa YZ hak sahibinin hizibine girmekte tereddüt ediyor.
 • YZ artık unvan verirken yeni elde ettiği yerleri az da olsa vermeye daha meyilli.
 • Eğer vasalınız sizin hükmünüz dışında bir unvanı miras alacağı için hükümdarlığınızdan ayrılacak ise bunu durum bildirimi olarak görebileceksiniz.
 • Benim dinimden değil, benim kültürümden değil gibi klasik karakter filtreleri eklendi.
 • Çok eşliliğe izin veren inançlar için eş sayısı ayarlanabilir kılındı.
 • İran kültürleri için özel Ayyar düzenli asker birimi.
 • Askeri olaylar için yeni animasyonlar ve YZ dengelemeleri.
 • Savaş atları için daha fazla mitolojik isim ve olaylar için animasyonlar.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Hearts of Iron IV'te İkmal Sistemi ve Demir Yolları https://t.co/NdlZbDMOT2
Strategyturk Crusader Kings III Türkçe Yama 1.3 (%100) Çıktı https://t.co/7eGbRmFjJs

Strategyturk Arşiv