Hearts of Iron IV’te 1.9.1 Yama Notları

Hearts of Iron IV’te 1.9.1 yamasının yama notları paylaşıldı.

28 Şubat 2020 Tarihli Yama Notları

Denge Değişiklikleri

 • Yaklaşık ordu sayısını ve sahaya sürülen insangücünü belirlemek için gereken istihbarat oranı %5’e indirildi.
 • Sürgündeki hükumetlerin ekipman transferi için sahip olmaları gereken minimum meşruiyetin üst sınırı (1’den 5’e) düzenlendi.
 • Özgürleştirilen sürgündeki hükumetlerin günlük meşruiyet değişikliğinin üst sınırı (günlük -1’den -1.5’e) düzenlendi.
 • Sovyetler Birliği’nin NKVD ulusal etkisine ekstra casus yuvası verme özelliği eklendi.
 • La Resistance eklentisi için SMERSH‘e ekstra casus yuvası ve karşı istihbarat özellikleri eklendi.
 • Ordunun tamamını silerek eğitimden daha fazla tecrübe puanı kazanılmasını sağlayan bir hatanın etkileri azaltıldı.
 • Maksimum casus sayısı 10 olacak şekilde sınırlandırıldı.
 • Her ülkeye ekstra casus yuvası sağlayan bir bakan eklendi.

Arayüz ve Grafik Değişiklikleri

 • Operasyon aşamasının tanımını yapan ve iğrenç görünen sarı metin rengi kaldırıldı.
 • 1920’li çözünürlüğe uyum sağlaması için hava kuvvetleri araştırma sekmesindeki ögelerin yeri hafif bir şekilde değiştirildi.
 • F10 tuşunun fonksiyonu ittifak harita modunu gösterecek şekilde düzenlendi (haritanın görüntüsünü almak için CTRL + F10’a basmanız gerekecek).
 • Başarımların açıklama kısımlarının okunabilirliği iyileştirildi.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • Yapay zekânın gemileri mevcut ekipmanlara göre onarma yaklaşımı engellendi.
 • Fransa’nın rastgele hava doktrini seçmesinde yaşanan bir sorun giderildi.
 • La Resistance eklentisi için Fransa’nın monarşist yolu seçmesini sağlayan bir oyun kuralı eklendi.
 • Sovyetler Birliği’nin rastgele hava doktrini seçmesinde yaşanan bir sorun giderildi.
 • Cumhuriyetçi İspanya’nın Expand Soviet Aid odağını seçme zamanı değiştirildi.
 • Cumhuriyetçi İspanya’nın bağımsızlık savaşı için yardım ararken Müttefikler’e katılıp Müttefikler-Komintern savaşına neden olması sorunu düzeltildi.
 • Yapay zekânın direniş hareketliliğini arttırma hedeflerini rastgele seçme özelliği iyileştirildi.

Veritabanı Değişiklikleri

 • Bazı Sovyetler Birliği tanklarının adları değiştirildi.
 • Odaklardan kazanılan savaş hedeflerinin süresi sonsuz olacak şekilde düzenlendi.
 • Milliyetçi İspanya ya da Vichy Hükumeti benzer renklere (renkler dinamik bir şekilde oluşturuluyor) sahip olmasın diye dinamik etiket renklerinin sırası düzenlendi.
 • Modern uçaksavar araştırmasının yanlış alt uçaksavar birimini etkinleştirme hatası düzeltildi.
 • José Antonio Primo de Rivera’nın ve Francisco Franco’nun danışman görselleri lider görselleri ile değiştirildi.
 • Operasyon tetikleyicilerinde daha kesin bir etki alanı kullanılacak şekilde düzenlemeye gidildi ve performans iyileştirmesi gerçekleştirildi.
 • Portekiz tank modellerine isimler eklendi.

İstikrar ve Performans Değişiklikleri

 • Ordu grubuna bağlı birliklerle orduya eklenmemiş birliklerin bir arada seçilerek cephe hattına eklenmesi sonucu oyunun çökmesi hatası giderildi.
 • Oyun dosyalarının stratejik bir bölgeyi ya da eyaleti belirleyememesi sonucu oyunun çökmesi hatası giderildi.
 • GAME_SPEED_SECONDS kodunun eksik tanımlanması ya da yeterince uzun tanımlanmaması sonucu oyunun çökmesi hatası giderildi.
 • Oyun kurallarında yer alan geçersiz değerlerin neden olduğu çökme hatası giderildi.
 • Ülke değişikliği sırasında mayınlara bağlı olarak gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Hata raporlama programının Linux’da çalışmaması sorunu düzeltildi.
 • Bir modun mevcut gui elementlerinden birini kaldırması sonucu oyunun çökmesi hatası giderildi.

Hata Giderimleri

 • Yakıt eksikliği yaşandığında yapay zekanın filoları beklemeye koyamaması hatası giderildi.
 • Kukla devletler aracılığıyla ittifak üyelerinin savaşa girmesi hatası giderildi.
 • Pakistan’ın bağımsızlık savaşı için oluşturulan birliklerinin barış yapıldıktan sonra yok olmama hatası giderildi.
 • Romanya’nın All Parties Must End odağının tarafsız yerine demokratik destek sağlaması hatası giderildi.
 • Romanya’nın Handle The King odağının tarafsız yerine demokratik destek sağlaması hatası giderildi.
 • Yakalanan bir casusun nitelikleri tetiklendiğinde vatandaşlığının geçersizliği ile ilgili bir girdi oluşması hatası giderildi.
 • start_speed=N koduyla başlatılan oyunlarda menüye dönüp yeni bir oyun başlatıldığında oyunun durdurulamaması hatası giderildi.
 • Komutanların hem dikkatsiz hem de dikkatli niteliği alması hatası giderildi.
 • Politik güç tükendiği taktirde ilişki geliştirmeyi sonlandırma seçeneğinin seçilememesi hatası giderildi.
 • Propaganda yapma görevinin bitiş tarihi ve verimlilik göstergesine sahip olmaması hatası giderildi.
 • Oyun içinde kayıt dosyası yükleme ekranında kimi arayüzlerin görünmesi hatası giderildi.
 • İspanya İç Savaşı sonlandıktan sonra No Pasaran odağının geçilmemesi hatası giderildi.
 • Anarşist Hükumet ile oynarken yabancı silah satın alma kararının görünmemesi hatası giderildi.
 • Fransa’nın yatırım odaklarının aynı eyaleti iki veya daha fazla sefer seçmesi hatası giderildi.
 • Havaalanını kontrol eden ülke ile havaalanının bulunduğu eyaleti kontrol eden ülke farklıyken havaalanı uçak kapasitesinin değişmemesi hatası giderildi.
 • Britanya’nın sadakati sağlayamaması durumunda Kanada’nın Skewer the Eagle odağının geçilmesi hatası giderildi.
 • Fransa’nın silah satın alma kararlarının görünmemesi hatası giderildi.
 • Cephe emirlerinin bozulmuş görsellere sahip olması hatası giderildi.
 • Linux’taki başlatıcıda ekran ayarlarının görünmemesi hatası giderildi.
 • La Resistance etkin değilken Fransa odaklarının yanlış konumlanması hatası giderildi.

Bunlara ek olarak daha bir sürü hata giderildi ve modlama konusunda belli değişiklikler yapıldı.

28 Şubat’tan Sonra Yapılan Değişiklikler (Checksum: 9a9b)

Denge Değişiklikleri

 • İşbirlikçi hükumetlerin sadakat artışı 20’den 30’a çıkartıldı.
 • İşbirlikçi hükumet oluşturma süresi 190 günden 90 güne indirildi.
 • Sadakat artış oranı %0.07’den %0.08’e çıkarıldı.
 • Maksimum sadakate eriştikten sonra sadakat azalma oranı %0.1’den %0.08’e indirildi.
 • Yeni sadakat üretimiyle uyumlu olması için işgal kanunlarının getirdiği sadakat azalma oranları değiştirildi.

Hata Giderimleri

 • Fransa’nın sanayiyi organize etme kararları sadece biri alınabilecek şekilde düzenlendi.
 • Ratifying the Stresa Front odağı Sovyetler Birliği ile Fransa birbirlerine karşılıklı olarak garanti verecek şekilde değiştirildi.
 • Linux’da işlevsiz olan exception.log dosyası düzeltildi.
 • Gereksiz liderlerin temizliğine devam edildi ve Franco ile Mola’nın birdenbire ortaya çıkıp birbirlerine savaş açmaları engellendi. Ayrıca, Primo de Rivera’nın ölümden dönmesi hatası giderildi.
 • Çekoslovakya’nın radar teknolojisi yerelleştirildi.
 • Eğitici Etiyopya’ya atıfta bulunacak şekilde düzenlendi.
 • Bazı ülkelerin danışmanlarının eksik olması hatası giderildi.
 • Gereksiz yere odakların atlanmasına neden olan bir hata giderildi.
 • Devamlı havacılık odağı gözlem uçaklarını da kapsayacak şekilde düzenlendi.
 • Fransa ile ilgili bir yazım hatası giderildi.
 • Çekoslovakya’nın odakları tasarlandıkları gibi işleyecek şekilde düzenlendi.
 • Çin’de ortaya çıkan danışman sorunu giderildi.
 • 101 ülke etiketinde görülen danışman niteliği sorunu düzeltildi.
 • Yeni Zelanda’ya Maori Volunteers odağını tamamladıktan sonra ortaya çıkan ve Pasifik Adalarını kontrol etmesini sağlayan bir karar eklendi.
 • Wang Ming ve Zhang Lan’in birden fazla ülkeyi aynı anda yönetebilmesi hatası giderildi.
 • Komünist Çin’in The Social Democracy odağına seçimlere izin verme özelliği eklendi.
 • Britanya’ya Fransa’nın bir odağı aracılığıyla Antant ittifakına katılma seçeneği eklendi.
 • Yeni Zelanda’ya ittifakındaki üyelerin Pasifik Adalarını talep etme kararı eklendi.
 • Çeşitli casus sesleri iyileştirildi.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • Yapay zekânın geçersiz çıkarma planı oluşturup birliklerini hiç ettiği belli durumlar iyileştirildi.
 • Yapay zekânın birlikleri düzgün atayamamasına neden olan sorunlar giderildi.
 • Yapay zekânın görüşü, çok küçük ülkelerden gelen erişim isteklerini kabul etme konusunda isteksiz olacak şekilde değiştirildi.
 • Birleşik Krallık yapay zekâsının Benelüks’ü savunmak için adam yığma hareketi garip zamanlama hatalarını düzeltmek için geciktirildi.

Veritabanı Değişiklikleri

 • Kararlar aracılığıyla konuşlandırılan SS birliklerindeki atlı birlikler motorize gözlem birlikleriyle değiştirildi.
 • La Resistance eklentisi için Fransa’nın Komünist dalına Jacques Duclos adlı bir casusu kullanabilme özelliği eklendi.
 • José Díaz’ın portresi güncellendi.
 • Samoa, Tahiti, Hawaii, Vanuatu ve Polinezya’ya zafer puanları eklendi.
 • Bretonya’ya isim listesi eklendi.

Bunlar haricinde modlama, istikrar ve performans konularında ufak değişiklikler yapıldı.

5 Mart’tan Sonra Yapılan Değişiklikler (Checksum: 2628)

Denge Değişiklikleri

 • 1936 başlangıcında Fransa’nın temel ağır tankı açıldı.
 • 1936 başlangıcında Fransa’nın piyade, motorize piyade ve hafif mekanize birliklerine mühendis bölükleri eklendi.
 • Fransa’nın savaş kaybettiğinde 7’ye kadar araştırma yuvasına sahip olması durumu düzenlendi.
 • Death Before Surrender ulusal etkisi 900 gün sürecek şekilde düzenlendi.
 • Anarşist birlikleri sadece %25 oranında ekipmana sahip bir şekilde ortaya çıkacak şekilde (oyuncu ya da yapay zekâ Anarşist tarafı seçmedikçe) düzenlendi.
 • Strengthen the Regime odağının gereksinimleri %20 azaltıldı.

İstikrar ve Performans Değişiklikleri

 • Uçak gemisi başka bir ülkeye verildiğinde gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Statik değişken tanımı eksik olduğunda gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • define NIntel::MAP_INTEL_VISIBILITY_CUTOFFS komutu yanlış girildiğinde gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Değişkenlerde düzenlemeler yapılarak performans bir miktar iyileştirildi.
 • Geçersiz harita verisine sahip olunduğunda gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Kukla devletin ilhakı sonunda elde edilen uçak gemisindeki filoya erişildiğinde gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Ülke liderlerini öldüren bir event sonrasında gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Gönüllü havacıların bulunduğu bir hava üssü yok edildiğinde gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Modlanmış gemi ekipmanı kullanılması sonucunda gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Suya erişimi olmayan bir eyalete görev gücü atanması sonucunda gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Ülke serbest bırakıldıktan sonra gerçekleşen çökme hatası giderildi.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • İspanya yapak zekâsı belli danışmanları görevlendirmekte daha gönülsüz olacak şekilde düzenlendi.
 • Almanya yapay zekâsı (denge sağlamak adına) 1940 model avcı uçaklarını daha geç araştıracak şekilde düzenlendi.

Veritabanı Değişiklikleri

 • Cumhuriyetçi İspanya (POUM, Stalinistler ve Demokratlar) odak ağacında denge düzenlemeleri yapıldı ve yeni endüstri odakları eklendi.
 • Karlist odak ağacına birkaç yeni endüstri odağı eklendi.
 • Relocate Government to Batavia odağı Endonezya eyaletlerine 70 sadakat verecek şekilde güncellendi.
 • Karlist ve Anarşist ayaklanmaları İspanya İç Savaşı bitse bile gerçekleşecek şekilde zamanlayıcıya bağlandı.
 • Man the Guns için 1936 başlangıcında Fransa’nın gerçek ağır bataryası ve ikincil bataryası açıldı.
 • A Great Spain ve The Popular Front odaklarının konumları daha merkezi olacak şekilde değiştirildi.
 • Expand Soviet Aid dalındaki odaklar güçlendirildi ve bu odaklara Komünizm desteği eklendi.
 • Cumhuriyetçi ve Anarşist İspanya’nın Death Before Surrender ulusal etkisinin getirdiği minimum teslimiyet limiti %15’ten %5’e indirildi.
 • Francoist İspanya’nın %40 Faşizm desteğini geçmemesi için Safeguard the Freedom of Worship ve Integrate the Requetés odaklarına %5 tarafsızlık desteği eklendi.
 • Galiçya’nın ülke adı değiştirildi ve İspanya’nın serbest bırakılabilen ülkelerine parti adları eklendi.

Bunlar haricinde modlama konusunda ufak değişiklikler yapıldı ve pek çok hata giderildi.

11 Mart’tan Sonra Yapılan Değişiklikler (Checksum: f08e)

Özellik Değişiklikleri

 • İşe alınan casusları kovma ve yerlerine başka casuslar işe alma seçeneği eklendi.

Denge Değişiklikleri

 • Ülkelerin minimum teslimiyet limiti %20’ye çıkartıldı.
 • Direniş saldırısında kaybedilen temel insangücü değeri %2.5’tan %3’e çıkartıldı.
 • Eyaletlerin el değiştirmesi durumunda kaybedilen uysallık değeri %25’ten %10’a indirildi.
 • Almanya’nın Demand Sudetenland odağı için gereken insangücü miktarı 750.000’den 725.000’e indirildi.
 • Brutal Oppression yasası uygulanırken sahip olunan direniş bastırma değeri %65’ten %75’e çıkartıldı.
 • İşbirlikçi hükumet operasyonunun normal sonuç elde edildiğinde sağladığı uysallık %30’dan %20’ye indirildi.
 • İşbirlikçi hükumet operasyonunun mükemmel sonuç elde edildiğinde sağladığı uysallık %50’den %40’a indirildi.
 • İdeoloji değişikliği uysallığı yarıya indirecek şekilde güncellendi.
 • Anarşist ülkelerin core oluşturma gereksinimi olan uysallık değeri %60’dan %50’ye indirildi.
 • Boşta fabrikası olmayan ülkelerin ittifak üyeleri sayesinde elde ettikleri casus miktarı azaltıldı.

İstikrar ve Performans Değişiklikleri

 • Oyuncuların erişimi olmayan bir hava üssündeki filoları görüntülemesi sırasında oluşan çökme hatası giderildi.
 • Geçersiz harita verisi tespit edildiğinde oluşan çökme hatası giderildi (yeniden).
 • Stratejik bir bölgenin geçersiz deniz arazi tipine sahip olması sonucu oluşan çökme hatası giderildi.
 • Geçersiz eyalet tanımına yer verilmesi sonucu oluşan çökme hatası giderildi.
 • Gemi isimleri sıralanırken oluşan çökme hatası giderildi.
 • İttifaka katılma eyleminin ipucu penceresine bakıldığında oluşan çökme hatası giderildi.
 • autonomy_state kodu düzgün bir şekilde yüklenmediğinde oluşan çökme hatası giderildi.

Arayüz ve Grafik Değişiklikleri

 • Sonsuz sayıda gemi inşa edilirken isimlerin arayüzde görünmemesi hatası giderildi.
 • Süreli Abdication Crisis görevini karar sekmesinde en üste taşındı.
 • Kukla devlet oluşturulunca boş casus yuvası kazanma hatası giderildi.
 • Cephe hattıyla ilgili grafiksel hatalar giderildi.
 • İkiden fazla casusa sahip olunduğunda ülke bayraklarının yanlış konumlandırılması hatası giderildi.
 • Casus yuvası ipuçları iyileştirildi.
 • Barış görüşmesi sırasında gelen iş birliği eventleri ertelendi.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • Müttefikler’in yapay zekâsı, Sovyetler Birliği’nden askeri erişim istemeyecek şekilde düzenlendi.
 • Yapay zekânın mevcut birlikleri geliştirmemesi hatası giderildi.
 • Yapay zekânın erken dönem gemilerini üretmesine neden olan birkaç hata giderildi.
 • İtalya yapay zekâsı Libya’yı işbirlikçi hükumet olarak bırakmayacak şekilde düzenlendi.
 • Yapay zekâ güçlü müttefiklere sahipken kapalı ekonomi yasasını seçmeyecek şekilde güncellendi.

Veritabanı Değişiklikleri

 • Rebuild the Lines of Torres Vedras odağıyla bağlantılı olması için Elastic Defense teknolojisinin adı değiştirildi.
 • Süreli Abdication Crisis görevinin karar gereksinimleri düzenlendi.
 • Fransa’nın monarşist odak dalındaki birkaç hata giderildi.
 • İspanya Bağımsızlık Savaşı haber metni düzenlendi.
 • Japonya’nın istihbarat danışmanının neden olduğu bir hata düzeltildi.
 • Maginot Hattı’nın sökülmesi eylemi, Protected by the Maginot Line ulusal etkisini kaldıracak şekilde düzenlendi.
 • The Extending of the Maginot Line odağı, Protected by the Maginot Line ulusal etkisine sahip olunmasını gerektirecek şekilde düzenlendi.
 • Yugoslavya’nın avcı ve bombardıman uçaklarıyla ilgili event metinlerindeki hatalar giderildi.

Hata Giderimleri

 • Franco’nun eski portresinin oyun tarafından bazı yerlerde kullanılması hatası giderildi.
 • Orduların, dost bölgede verilen geri çekilme emrini tarafsız bölgede uygulayabilmesi için birlik bölge mantığında değişiklik yapıldı.
 • Casusluk danışmanına sahip olunduğu halde ikinci bir casusluk danışmanının alınabilmesi hatası giderildi (yeniden).
 • Gemi çalabilme hatası giderildi.
 • Operasyonu iptal ederken verilen fabrikaların geri alınamaması hatası giderildi.
 • Karlist ve Anarşist taraflara düşen bölgeler yeniden paylaştırıldı.
 • Japonya’nın Çin’e teslim olması durumunda oluşan bölge değişme hatası giderildi.
 • Komünist Çin’in kendisine sızma harekâtı düzenlemesi hatası giderildi.
 • İç savaş sonrası A.B.D.’nin faşist partisinin sahip olduğu destek düzenlendi.
 • Savaşlar, ilhak edilen ülkeler silinecek şekilde düzenlendi.
 • Erişim izinlerinin bir müddet sonra iptal olması hatası giderildi.

18 Mart’tan Sonra Yapılan Değişiklikler

Denge Değişiklikleri

 • Aynı hedefe karşı aynı operasyonu düzenlediğinizde ödediğiniz maliyet genel olarak %15 arttı (kurtarma operasyonları artmazken bazı istisnai operasyonlarda %25 arttı).
 • Tarafsız ülkelerin işbirlikçi hükumet kurabilme özelliği kaldırıldı.
 • Eyaleti kontrol eden ülke değiştiğinde sadakat düzeyi yarı yarıya azalacak (eskiden %75’e düşüyordu) şekilde düzenlendi.
 • Karşı devrimi bastırıldığında Fransa’da istikrar düştüğü için yeniden iç savaş başlaması olasılığı ortadan kaldırıldı.
 • Danzig ve Memel, Lehistan-Litvanya Birliği’ni kurmak için gereken eyaletler arasından çıkartıldı.
 • Memel, Birleşik Baltık Devletleri’ni kurmak için gereken eyaletler arasından çıkartıldı.
 • Fransa kapitüle olduktan sonra politik şiddetin ülkeye dönmesi engellendi.
 • İspanya İç Savaşı’ndaki hazırlıksız saldırı değişkeni, CAS etkilerini de içerek şekilde düzenlendi.
 • Direniş saldırısında kaybedilen insangücü miktarı %2,5’ten %1,5’e indirildi.
 • Cumhuriyetçi İspanya’ya 1936 seçimleri sonrasında yeni eklenen lider Niceto Alcalá-Zamora ile ortaya çıkan ve siyasi güç kazanımını azaltan bir ulusal etki eklendi.
 • Teknoloji çalma bonusu %200’den %300’e çıkartıldı ve ekstra olarak 1 ya da 2 yıl erkenden teknoloji açma bonusu eklendi.

İstikrar ve Performans Değişiklikleri

 • Bayrak kaplama güncellemesinden kaynaklanan bir çökme hatası giderildi.
 • Hedefli kararlar için dinamik tag oluştururken yaşanan bir performans sorunu giderildi.

Arayüz Değişiklikleri

 • Fransa’nın verimsiz bir ekonomiye sahip olmaması üzerine atlanan odakların açıklamaları bu durumu belirtecek şekilde düzenlendi.
 • is_on_continent trigger kodunun gösterdiği ipucunun yanlış görünmesi hatası giderildi.
 • Birden fazla muharebede yer alan ve geri çekilen birliklerin gittikleri yerin yanlış okla gösterilmesi hatası giderildi.
 • Kurulum aşamasındaki başarım ipuçları ile oyun içindeki başarım ipuçları birleştirildi.
 • Hesaba girerek oyun başlatılmadığında başarım arayüzünün kapalı olması sorunu giderildi.
 • Eyalette etki artırma kararının maksimum etkiyi aşması durumunda yanlış karar ikonu göstermesi hatası giderildi.
 • Autarky odak ipucunun iki kez görünmesi hatası giderildi.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • Yapay zekânın negatif politik güce sahip olması durumunda maliyeti olmayan kararları almaması hatası giderildi.
 • Yapay zekâ, mevcutta işbirlikçi hükumete sahipken yeni hükumetler oluşturmakta isteksiz olacak şekilde düzenlendi.
 • Almanya yapay zekâsı, Fransa yerine Benelüks sınırına zırhlı birlik koyacak şekilde düzenlendi.
 • Yapay zekâya yeniden gönüllü hava kuvvetleri gönderebilme özelliği eklendi (1.8.1 yamasında bu özellik optimizasyonu bozmuştu).

Veritabanı Değişiklikleri

 • Çek hava kuvvetlerindeki eksik isimler eklendi.
 • İspanya’nın Demand French North Africa odağına Cezayir Çölü eyaleti de eklendi.
 • Portekiz’in Intervention in Spain ve Nationalist Intervention odakları, İspanya ile ittifaktayken alınamayacak şekilde düzenlendi.
 • Özgür Fransa’nın bölgesel darbe operasyonları sadece o bölgeyi işgal eden ülkeye karşı gerçekleştirilebilecek şekilde düzeltildi.
 • POUM ile Anarşist İspanya’nın oyun kuralları ayrıldı. İki ülke de ittifaka katılabilecek, ideoloji destekleyebilecek ve kukla ülke kurabilecek şekilde düzenlendi.
 • Öldükten sonra Tito’nun danışman/komutan olarak görev alması hatası giderildi.
 • İspanya’nın başlangıçtaki lideri Niceto Alcalá-Zamora olarak değiştirildi.

Bunlar haricinde çeşitli hata gidermeleri ve kodlama değişiklikleri yapıldı.

25 Mart’tan Sonra Yapılan Değişiklikler

Denge Değişiklikleri

 • Tarafsız ideolojiye işbirlikçi hükumet kurabilme yetisi eklendi.
 • Britanya ve Fransa’nın event zinciriyle Çekoslovakya ya da Yugoslavya’yı yarıyolda bırakmaya karar vermesi durumunda bu iki ülkeye verdikleri garanti kalkacak şekilde düzenleme yapıldı.

İstikrar ve Performans Değişiklikleri

 • Karar kodlarının neden olduğu fazla hafıza alanı tüketme sorunu düzeltildi.
 • Birimlerin donanmayla taşınma işleminin sürdüğü kayıt dosyaları yüklenirken gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Geçersiz renk karakterine sahip olduğunda gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Barış konferansı sırasında silinmiş bir eylemin ipucu ekranda göründüğünde gerçekleşen çökme hatası giderildi.
 • Geçersiz emir grubuna sahip bir sınır savaşı devam ederken oyun kaydedilince gerçekleşen çökme hatası giderildi.

Arayüz ve Grafik Değişiklikleri

 • Çoklu oyuncu sohbetine metin okuma (Windows ve Mac) ve Metne dökme (Windows) seçenekleri eklendi.
 • Çoklu oyuncu sohbetine büyük font desteği ve görsel mesaj bildirimi seçenekleri eklendi.
 • La Resistance eklentisi için İspanyol ideolojilerine ve Portekiz’e üç boyutlu modeller eklendi.
 • Eyalet görünümünde kaynak simgelerinin taşması hatası düzeltildi.
 • Muharebe sırasında yakıt eksikliği çeken birimlere yakıt eksikliğini belirten bir ikon eklendi.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • Sovyetler Birliği yapay zekâsının Batı Avrupa’ya gönüllü birlik gönderme isteği azaltıldı.
 • Tarafsız yapay zekâ ülkelerinin 1944’ten önce ve barışta olmadıkça işbirlikçi hükumet oluşturması engellendi.
 • Yapay zekânın tek eyaletlik işbirlikçi hükumet oluşturması engellendi.
 • A.B.D. yapay zekâsı Vichy Hükumeti’ne tarihi olarak daha doğru bir zamanda savaş açacak şekilde düzenlendi.
 • İtalya yapay zekâsı Fransa düşene kadar Norveç’e çıkartma yapmayacak şekilde düzenlendi.

Veritabanı Değişiklikleri

 • Man the Guns eklentisi yokken Fransa’nın çok düşük savaş desteğiyle başlaması hatası düzeltildi.
 • Vichy Hükumeti’ne Özgür Fransa’ya kaybettiği sömürgeler konusunda bildirimler eklendi.
 • Portekiz Monarchist Uprising in Brazil odağını tamamladığında Brezilya Faşist Partisi’nin adı Anti-Monarşizm Koalisyonu’na dönecek şekilde düzenlendi.
 • Bazı İspanyol danışmanların mensup olduğu ideolojik taraflar değiştirildi ve POUM’un Masters of Our Own Fate odağı, iki mareşal ve iki general verecek şekilde düzenlendi.
 • İspanya’ya general Jose Asensio Torrado eklendi.
 • Eklentisiz sürümdeki portresi olmayan İspanyol generale portre eklendi.
 • İspanya İç Savaşı ile ilgili bir haberdeki yerelleştirme hatası düzeltildi.
 • Rusça olan Beyaz Rusya tümen isimleri Beyaz Rusça’ya çevrildi.
 • 1936 İspanya Seçimleriyle ilgili eventlere yeni İspanya lideri Niceto Alcala-Zamora eklendi.

Bunlar haricinde genel olarak hatalar giderildi ve ses ile modlama alanlarında düzeltmeler yapıldı.

1 Nisan’dan Sonra Yapılan Değişiklikler

Denge Değişiklikleri

 • Sovyetler Birliği’ne 4 sivil fabrika eklendi.
 • Çin’e 1 askeri ve 2 sivil fabrika eklendi.
 • Komünist Çin’in 1 sivil fabrikası askeri fabrikaya çevrildi.
 • Direnişin verdiği insan gücü hasarı %1.5’ten %1.8’e çıkartıldı.
 • Sadakat artış hızı birazcık azaltıldı.

Yapay Zekâ Değişiklikleri

 • Sovyetler Birliği yapay zekâsı daha az deniz bombardıman uçağı üretecek ve daha fazla avcı uçağı üretecek şekilde düzenlendi.

İstikrar ve Performans Değişiklikleri

 • Diplomasi ekranındaki dilim grafik arayüzündeki eksikliklerden ötürü geçekleşen oyundan atma hatası düzeltildi.
 • Bazı modlar kullanılırken kayıt dosyası yüklendiğinden gerçekleşen oyundan atma hatası düzeltildi.

Arayüz Değişiklikleri

 • Onaylama diyaloglarındaki çevrilmemiş OK ve CANCEL tuşları çevrildi.

Veritabanı Değişiklikleri

 • Fransa’nın İspanya İç Savaşı’na müdahale etme senaryosu iyileştirildi.
 • Çin’in başkentini Beijing veya Nanjing’e taşıma kararı bağlı devletlere kapatıldı.
 • Fransa’nın başlangıçtaki lideri Pierre Laval olarak değiştirildi.
 • Monarşist Fransa’nın İspanya İç Savaşı’na Anarşistlerin yanında katılması hatası giderildi.
 • Portekiz’in Volunteers in the War ulusal etkisi İspanya İç Savaşı bitince yok olacak şekilde düzenlendi.
 • Agustin Munoz Grandes’e danışman portresi eklendi.

Bunlar haricinde genel olarak hatalar giderildi ve modlama alanlarında düzeltmeler yapıldı.

Yazar: H. Serhat Çavunt

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Hearts of Iron IV'te İkmal Sistemi ve Demir Yolları https://t.co/NdlZbDMOT2
Strategyturk Crusader Kings III Türkçe Yama 1.3 (%100) Çıktı https://t.co/7eGbRmFjJs

Strategyturk Arşiv