Age of Mythology Extended Edition’da 2.7 Yaması

Age of Mythology Extended Edition için 2.7 sürümü Steam’de Beta olarak herkesin erişimine açıldı.

Betaya Nasıl Katılabilirim?

 • Steam kütüphanenizden Age of Mythology EE’ye sağ tıklayın ve Özellikler/Properties seçin.
 • ”BETALAR/BETAS” sekmesine geçin.
 • Aşağı doğru açılan menüde  ‘patch-2.7-public beta- ‘ seçeneğini işaretleyin.
 • Oyun güncellemeyi indirdikten sonra oyuna girip betayı test edebilirsiniz.
 • Oyunu eski haline döndürmek isterseniz aynı işlemleri uygulayıp patch 2.7 yerine ‘yok’ ile başlayan seçeneği işaretlerseniz eski haline döner.

Genel

 • Performans geliştirmeleri uygulandı.
 • Birimlerin dokularında düzenlemeler yapıldı. (Orijinal sürüme benzetildi.)
 • V-sync hatası giderildi.
 • Surların kapı yapılmadan görüş vermeme hatası düzeltildi. Duvarlardaki kolonları görüşünüz olmayan yere yaptığınızda gözükmeme hatası düzeltildi.
 • Birimlerin İskandinav tanrı büyüsü olan Frost büyüsünü yiyince veya taşa dönüştürülünce siyah olma hatası düzeltildi.
 • Zaman ve Oyuncuların skorları f4 ve f11 basarak açılması yerine artık otomatikman kendisi gözükecek.
 • Hasar yiyen birimlerinizin can barları seçmenize gerek kalmadan otomatikman azaldıkça gözükecek. (Normalde ayarlardan açıyordunuz artık otomatik açık olacak.)

Deathmatch Ayarları

 • Maksimum yapılabilecek kule sayısı 20’den 16’ya azaltıldı.
 • İskandinavların başlangıçta sahip olduğu Ulfsark sayısı 5’ten 6’ya yükseltildi.
 • Çinli birim olan Monk’ların Deathmatch modunda çevirme hızları %20 yükseltildi. Artık daha erken sürede çevirecekler.
 • Birimlerin iyileştirme hızları %25 yükseltildi. Artık daha hızlı canları dolacak.
 • Atlantis tanrılarının Town Center yapma hızları %10 azaltıldı.
 • Atlantiste oyun başı verilen Oracle’lar artık kısa arayla çıkacaklar.
 • Town Center’ların hepsini ele geçirince ortaya çıkan kazanma süresi artık bu modda da mevcut.

Hata Düzeltmeleri 

 • Poseidon tanrısında olan Lure büyüsüyle oluşan hata düzeltildi. (Sonsuz ham madde elde etmiyoruz artık.)
 • Çin’in Learn to Play kısmındaki gereksiz zaman kayıpları düzeltildi.
 • Çin tanrılarının Vinlandsaga ve Team Migration haritalarında başlangıçta Transport Ship alamama hatası düzeltildi artık onlarda da mevcut.
 • Nomad haritasında Çin tanrılarının ilk Town Center yapma hızları yükseltildi.
 • Çin tanrılarındaki Uproot büyüsü ile gelen sonsuz görüş düzeltildi.
 • Fire Lance ve Physician artık bütün binaların içine girebilir.
 • EarthquakeTornado ve Tsunami tanrı büyülerinin tamamlanmamış Town Center’a hasar vurmama hatası düzeltildi.
 • İskandinav tanrılarındaki Frost büyüsü Çinli kahraman olan Immortal’ları artık dondurmayacak.*Bu yama notunda ters yazılmış eskiden donduramazken artık dondurabiliyor.
 • Atlantis tanrılarındaki Lemurian Descendants geliştirmesi artık Atlantis kahramanlarını da etkileyecek.
 • Dock’larÇinli birim olan Dragon Turtles’a otomatik saldıracak.
 • Kebenit birimlerinin ekstra hasarları Çin Balıkçı gemilerine karşı düzgün uygulanacak.
 • Sudden Death haritasında Yunan Town Center’ları artık Physicians basabilecek.
 • Mısır tanrısındaki Sea Snake birimleri Deniz Mistik birimlerine artık saldırıyor.
 • Atlantis tanrılarındaki Engineers geliştirmesi düzeltildi. Sitting Tigers ve Onagers’lara +2 menzil verecek.
 • Tusk of the Iron Boar relic’i artık Mounted Archers birimine iki kere etkilemeyecek.
 • Trios Bow relic’i Throwing Axeman birimine artık görüş verecek.
 • Çeşitli renk ve sesler düzeltildi.

Dengelemeler

 • Guard Tower hasarları %70  →  %40 azaltıldı.
 • Ballista Tower hasarı %50  →  %33 azaltıldı.
 • Iron wall geliştirmesi artık +500 → +300 cana azaltıldı.
 • Fortified Wall geliştirmesi +500 → +300 cana azaltıldı.
 • Stone Wall geliştirmesi +600 → +300 cana azaltıldı.
 • Great Wall geliştirmesi +600 → +300 cana azaltıldı.
 • Citadel Wall geliştirmesi +600 → +300 cana azaltıldı.
 • Secrets of the Titans araştırılma süresi 90 → 75 saniyeye azaltıldı.
 • Scarab Pendant relic’in bonusu mistik olmayan kuşatma birimlerinde +100% → +50% azaltıldı.
 • Naval Oxybeles geliştirmesi ile gelen binalara karşı ekstra hasar +400% → +300% azaltıldı.
 • Boiling Oil geliştirmesinin hasarı 10 → 14 yükseltildi.
 • Monkey ve Baboon’ların sahip olduğu canları 45 → 25 azaltıldı. Pierce zırhı %20 → %5 azaltıldı.

Atlantis

Genel

 • Duvarlar artık Atlantis’te ekstra pahalı değil.
 • Gaia’s Lush pasifinin etki mesafesi 8 → 10 yükseltildi. Gaia tanrısının binaların can yenilemesi 1 → 3can/s.
 • Kronos tanrısının Mistik birimleri, Kuşatma birimleri ve Kuşatma gemileri yürüme hızları +%10 yükseltildi.

Tanrı Güçleri

 • Carnivora büyüsü ile gelen bitkinin karadaki canı 500 → 600 yükseltildi.
 • Carnivora büyüsünün özel saldırısının yeniden dolma süresi 12 →  10 azaltıldı.
 • Chaos büyüsü artık en az 1 tane mistik birim çevirecek.
 • Deconstruction büyüsünün kullanma adedi 2 → 3 yükseltildi.

Teknolojiler

 • Architects geliştirmesinde Sky Passage’ların pierce zırhı 80% →  85% olacak.
 • Architects geliştirmesinde Tartarian Gate pierce zırhı 80% →  85% olacak.
 • Channels geliştirmesinin bedeli 25 food, 100 gold, 10 favor → 100 gold, 5 favor azaltıldı.
 • Channels geliştirmesi market eşeklerini de etkileyecek.
 • Focus geliştrimesi ile artık ayrıca oracle’larına (kahraman) %20 hasar ve hız ile %15 can verecek.
 • Halo of the Sun geliştirmesinde Fire Siphon’ların crush hasarı +25% → +15% azaltıldı. Ayrıca Fire Siphon’lara +%15 ekstra pierce hasarı verir.
 • Heroic Renewal geliştirmesinin can yenilemesi 2.5 can/s → 2.0 can/s azaltıldı.
 • Io Guardian geliştirmesi favor bedeli 25 → 15 azaltıldı. Özel saldırısının yüklenme süresi -20% → -40% kısaltıldı.
 • Lance of Stone geliştirmesi ile gelen binalara karşı ekstra hasar 200% → 175% azaltıldı.

Askerler

 • Argus’un canı 400 → 550 cana yükseltildi.
 • Argus’un özel saldırısını kullanma menzili 2 → 3 yükseltildi.
 • Automaton’ların canı 200 → 250 cana yükseltildi.
 • Chieroballista’lar artık demirci geliştirmelerinden etkileniyor.
 • Citizen (atlantis işçisi) kahraman yapma bedeli favor’u 3 → 2 azaltıldı. Kapladığı popülasyon 4 → 3 azaltıldı.
 • Dryad’ların crush zırhları 99% → 80% azaltıldı.
 • Fire Siphon’ların crush hasarı 55 → 60 yükseltildi.
 • Fire Siphon’ların pierce hasarı 0 → 12 yükseltildi.
 • Man O’ War favor bedeli 25 → 15 azaltıldı.
 • Satyr’ların hasarı 12 → 20 yükseltildi.
 • Servant’ların favor bedeli 15 → 12 azaltıldı.
 • Turmalar Heavy geliştirmesini alınca +2 menzil kazanacak.
 • Onager’ların crush hasarı 12 → 13 yükseltildi.
 • Mirror Tower pierce hasarı 20 → 25 yükseltildi.
 • Mirror Tower yapılma sınırı 10 → 5 azaltıldı.
 • Mirror Tower yapma bedeli 300 Wood, 150 Gold, 5 Favor → 250 Wood, 100 Gold, 3 Favor azaltıldı.
 • Mirror Tower artık demircideki silah geliştirmesinden etkileniyor.

Çin

Genel

 • İşçilerinin et toplama hızı %5 yükseltildi.
 • Garden’ın bedeli 35 Food, 35 Wood, 35 Gold → 25 Food, 25 Wood, 25 Gold azaltıldı ve çalışma hızı %5 yükseltildi.

Major Tanrılar

 • Fu Xi : Tower ve Castle’ların kutsanma bedeli %50 azaltıldı.
 • Shennong : Fire Lance’ların alan hasarındaki alan boyutu 3 →  2 azaltıldı. Binalara karşı olan ekstra hasar 400% → 250% azaltıldı. Sitting Tiger kuşatma silahının ekstra hasarı 300% → 320% yükseltildi.

Tanrı Güçleri

 • Barrage’ın en az vereceği hasar 500 → 600 yükseltildi. Hasar verdiği alanın yarıçapı 8 → 10 büyütüldü. Gemilere karşı artık ekstra +100% hasarı var .
 • Earth Dragon : Canı 5000 → 2500 azaltıldı. Hayatta kalma süresi 180 → 90 saniye azaltıldı.
 • Earth Dragon : Pierce zırhı 60% → 70% yükseltildi. Menzili 6 → 7 yükseltildi. Tekrar yüklenme süresi 3 → 2 dakikaya azaltıldı.
 • Geyser : Artık denizde de kullanılabilecek. Gemilere etki edecek.
 • Great Flood : Crush hasarı 100 → 125 yükseltildi. Kalıcı hack hasarı 2.5 → 7.5 yükseltildi. Kalıcı crush hasarı 1.25→3.75 yükseltildi. Artık Town Center’lara karşı +100% ekstra hasarı var.
 • Great Flood : Birimlere vurabileceği maksimum hasar 1500 → 3500 yükseltildi. Binalara vurabileceği maksimum hasar 12,000 → 15,000 yükseltildi.
 • Great Flood : Takım arkadaşlarının alacağı hasar 20% → 10% azaltıldı.
 • Tsunami : Kalıcı hasarı 7.5 → 5.5 azaltıldı. Crush hasarı 3.75 → 3.0 azaltıldı. İşçilere vurduğu maksimum hasar 1200 → 800 azaltıldı.
 • Uproot : Kullandıktan sonra verdiği görüş ∞ → 50 saniyeye azaltıldı.
 • Uproot : Saniyede vuracağı hasar düzenlendi. [1×1] 20 → 10, [2×2]: 20 → 15, [4×4] 20 → 25, [5×5] 20 → 30, [6×6] 20 → 40, [7×7] 20 → 40, [8×8] 20 → 40.

Teknolojiler

 • Heavenly Fire bedeli 500 Gold, 50 Favor → 400 Gold, 40 Favor azaltıldı.
 • Tiger Spirit geliştirmesinden gelen can ve hareket hızı +15% → +20% yükseltildi.

Birimler

 • Cataphract’ın pierce zırhı 20% → 15% azaltıldı. Canı 120 → 110 azaltıldı.
 • Cataphract’ın İskandinav piyadelerine karşı olan ekstra hasarı 300% → 250% azaltıldı. Kuşatma silahlarına karşı (%100) bonus hasar eklendi.
 • Chu Ko Nu’nun saldırı menzilleri 16 → 14 azaltıldı. Pierce hasarı 4 → 7 yükseltildi. Saldırısını hedefe tutturma oranı yükseltildi.
 • Dragon Turtle’ın mistik birimlere karşı artık %100 ekstra hasarı var.
 • Fire Lance’in canı 80 → 65 azaltıldı. Pierce hasarı 8.0 → 6.5 azaltıldı. Crush hasarı 10 → 12 yükseltildi. Burning Pitch geliştirmesi Fire Lance’lere artık +3 crush hasarı verecek.
 • General Castle Line geliştirmesinden artık etkileniyor.
 • General’in bedeli 200 Food, 200 Gold → 180 Food, 140 Gold azaltıldı.
 • Halberdier’in food bedeli 40 → 50 azaltıldı.
 • Halberdier’in atlılara karşı olan ekstra hasarı +130% → +110% azaltıldı.
 • Immortal’ın canı 130 → 160 yükseltildi.
 • Immortal’ın ilk çağdaki hasar azaltılması -90% → -75% azaltıldı. (İlk çağda birimler normal hasarından daha düşük saldırıya sahip olur artık biraz daha yüksek hasarı var.)
 • Immortal’ı Temple yaptıktan sonra yapabileceksiniz.
 • Jiangshi’nin özel saldırısının yüklenme süresi 12 → 16 yükseltildi.
 • Jiangshi’nin favor bedeli 20 → 25 yükseltildi.
 • Monk’un dönüştürme menzili 15 → 11 azaltıldı.
 • Monk donmuş veya taşa çevrilmiş askerleri artık dönüştürmeyecek. İnsan askerleri dönüştürme süresi 6 → 11 saniyeye yükseltildi. En düşük dönüştürme süresi 6 → 9 saniye, en yüksek dönüştürme süresi 10 → 11 saniye olarak değiştirildi.
 • Monk artık relic alabilecek.
 • Mounted Archer’ların pierce hasarı 7 → 5 azaltıldı. Atlılara karşı olan ekstra hasar +200% → +300% yükseltildi.
 • Mounted Archer’ların bedeli 80 Wood, 60 Gold → 75 Wood, 55 Gold azaltıldı.
 • Qilin’in favor bedeli 18 → 14 azaltıldı.
 • Scout Cavalry’nin hareket hızı 6.00 → 5.75 azaltıldı. Hack hasarı 7 → 6 azaltıldı.
 • Scout Cavalry’nin artık eşeklere ve okçulara karşı +%30 ekstra hasarı var.
 • Vermilion Bird’in canı 700 → 600 azaltıldı.
 • War Chariot’un hazırlanma süresi 18 → 12 saniyeye azaltıldı.
 • War Chariot’un artık okçulara karşı +%25 ekstra hasarı mevcut.
 • White Tiger’ın favor bedeli 30 → 27 azaltıldı.
 • White Tiger’ın hack hasarı 20 → 30 yükseltildi. Özel yeteneği olan zıplama hasarı artık alan yerine tekil birime etki edecek ve hasarı 100 → 200 yükseltildi.
 • White Tiger’ın mistiklere karşı olan ekstra hasarı +300% → +200% azaltıldı.

Mısır

Genel

 • İlk çağda Set hayvanlarının hasarı 0.3 → 0.65 yükseltildi. Artık Set hayvanları ilk çağda da saldırabilecek.

Tanrı Güçleri

 • Locust Swarm’ın hack hasarı 20 → 30 yükseltildi. Etkilediği alan 6 → 9 yükseltildi .Artık 4 sürü yerine tek 1 sürü atılacak. Etki süresi 27 → 22 saniyeye azaltıldı.
 • Locust Swarm’ın Fishing Ship’lere karşı olan ekstra hasarı +200% → +300% yükseltildi.
 • Plague of Serpents’in dolaşma menzilleri 4 → 8 yükseldi. Artık yılanlar demirci geliştirmelerinden etkilenecek.
 • Shifting Sands’in etki yarıçapı 12 → 10 küçültüldü.
 • Shifting Sands en az 400 → 1000 can ışınlanacak, maksimum 4000 → 3000 can ışınlayacak. En düşük işçi ışınlama canı 70, en yüksek ışınlama canı 70. (Burda Atlantis işçilerini ışınlamanız için canlarını 70’e düşürmeniz gerektiği anlatılmaya çalışıldı.)

Teknolojiler

 • Axe of Vengeance’in verdiği hack hasar bonusu 10% → 20% yükseltildi.
 • Desert Wind’in favor bedeli 25 → 30 yükseltildi.
 • Feet of the Jackal geliştirmesinin verdiği ekstra can 50 → 75 yükseltildi.
 • Feral’ın verdiği ekstra can +10% → +20% yükseltildi. Ayrıca artık ekstra +10% hareket hızı verecek.
 • Necropolis’in verdiği ekstra favor toplama +10% → +25% yükseltildi.
 • Slings of the Sun’ın verdiği piyadelere karşı ekstra hasar 50% → 75% yükseltildi.

Birimler

 • Camelry’nin food bedeli 40 → 50 yükseltildi.
 • Catapult’un kapladığı popülasyon 3 → 4 yükseltildi.
 • Khopesh’in canları 65 → 75 yükseltildi. Hack hasarı 5 → 6 yükseltildi.
 • Khopesh’in market eşeklerine karşı artık +%150 hasar bonusu var.
 • Leviathan’ın favor bedeli 20 → 15 azaltıldı.
 • Mercenary’nin basılma süresi 1 → 2 saniyeye yükseltildi.
 • Mercenary Cavalry’nin basılma süresi 3 → 4 saniyeye yükseltildi.
 • Pharaoh’un Wonder’a Empower (kutsama) yaptığında işçilere verdiği yapım hızı +75% → +30% azaltıldı.
 • Phoenix’in Crush hasarı 40 → 50 yükseltildi. Artık mistik birimlere karşı +100% ekstra hasarı var.
 • Priest’in Wonder’a Empower (kutsama) yaptığında işçilere verdiği yapım hızı +30% → +25% azaltıldı.
 • Sea Turtle’ın favor bedeli 20 → 15 azaltıldı.
 • Slinger’ın Heavy ve Champion Slinger’ların menzili +2 yükseltildi.
 • Son of Osiris’in Wonder’a Empower (kutsama) yaptığında işçilere verdiği yapım hızı +75% → +30% azaltıldı.
 • Siege Camp’in altın bedeli 25 → 75 yükseltildi.

Yunan

Genel

 • Favor toplama hızları 0.125 → 0.131 yükseltildi.

Major Tanrılar

 • Zeus : Başlangıç favoru 15 → 10 azaltıldı.Ekstra favor toplama hızı +25% → +20% azaltıldı.
 • Poseidon : Market eşeklerinin ekstra hızı +10% → +15% yükseltildi.
 • Poseidon : Hippocampus artık Dock yapıldığı gibi doğacak. (Eskiden temple yapınca doğuyordu.)
 • Poseidon : Militia’lar artık Phobos’ Spear of Panic geliştirmesinden etkilenecek.
 • Poseidon : The Argo gemisi artık 4. çağ yerine 3. çağda yapılabilecek.

Kahramanlar

 • The Argo : Hareket hızı 4.8 → 6 yükseltildi. Crush hasarı +20% → +15% azaltıldı. Mistik birimlere karşı ekstra hasarı 500% → 400% azaltıldı. Artık binalara karşı ekstra hasarı bulunmuyor.
 • The Argo : bedeli 250 Wood, 8 Favor → 200 Wood, 4 Favor azaltıldı.
 • The Argo : Artık Trierarch geliştirmesinden etkilenecek.

Tanrı Güçleri

 • Bolt : Son of Osiris’e karşı ekstra hasarı +2% → +3% yükseltildi. Nidhogg’a karşı ekstra hasarı +10% → +12% yükseltildi.
 • Citadel : Yunanlar artık normal Town Center’larındaki gibi Physicians basabilecek.
 • Citadel : İçine alabileceği birim sayısı 20 → 25 yükseltildi. Altın bedeli 300 → 400 yükseltildi.( Yunanların citadel yapması imkansız fakat harita veya takım arkadaşınız size kullandığında tamir etme bedeli olarak sizden aldığı altını etkileyecek.)
 • Sentinels : Artık 4 → 5 tane Sentinel doğacak. Sentinel’lerin track rating’i 3.5 → 5 yükseltildi. Town Center’a olan minimum uzaklık 20, maksimum uzaklık 24 olarak düzenlendi.
 • Underworld Passage : Pierce zırhı 70% → 85% yükseltildi.

Teknolojiler

 • Anastrophe : Favor bedeli 20 → 15 azaltıldı.
 • Lord of Horses : Araştırılma süresi 40 → 25 saniyeye azaltıldı.
 • Lord of Horses : geliştirmesinin bedeli 100 Food, 5 Favor → 75 Food, 3 Favor azaltıldı.
 • Phobos Spear of Panic geliştirmesi artık Militia’ları da etkiliyor.
 • Temple of Healing : geliştirmesinin favor bedeli 20 → 12 azaltıldı.
 • Trierarch : geliştirmesinin bedeli 300 Gold, 25 Favor → 200 Gold, 15 Favor azaltıldı ve artık Argo gemilerini de etkiliyor.

Birimler

 • Carcinos’un favor bedeli 20 → 15 azaltıldı.
 • Chiron’un hareket hızı 5.3 → 5.5 yükseltildi. Tracking rate 5-6 yükseldi. (Birimin hızı birimi hedef alan Priest’in tracking değerinden yüksekse Priest’in saldırısı birimi ıskalayabilir.)
 • Chiron’un Nidhogg’a karşı olan ekstra hasarı +100% → +110% yükseltildi.
 • Cyclops’un hareket hızı 3.5 → 3.8 yükseltildi.
 • Cyclops’un favor bedeli 20 → 18 azaltıldı.
 • Gastraphetes’in bedeli 120 Wood, 80 Gold → 110 Wood, 70 Gold azaltıldı.
 • Hetairoi’nin hack hasarı 8 → 8.5 yükseltildi. Hareket hızı 4.8 → 5.3 yükseltildi.
 • Hetairoi’nin bedeli 55 Food, 90 Gold → 45 Food, 80 Gold azaltıldı.
 • Hippolyta’nın Nidhogg’a karşı olan ekstra hasarı +100% → +110% yükseltildi.
 • Medusa’nın favor bedeli 32 → 28 azaltıldı.
 • Pegasus’un popülasyon bedeli 2 → 1 azaltıldı.
 • Peltast’lar artık Heavy geliştirmesini alınca +2Champion geliştirmesini alınca +2 menzil kazanacaklar.
 • Perseus’un canı 360 → 400 yükseltildi.
 • Perseus’un hack hasarı 7 → 14 yükseltildi.
 • Perseus’un mistiklere karşı olan hasarı +1000% → +500% azaltıldı.
 • Physician’ın iyileştirme gücü %25 yükseltildi.
 • Physician’ın bedeli 60 Food → 60 Wood oluyor. Artık food yerine sadece wood isteyecek.
 • Polyphemus’ın krush hasarı 5 → 20 yükseldi.

İskandinav

Genel

 • Dwarf’ların artık kuşatma birimlerine karşı ekstra 100% hasarı bulunuyor.

Major Tanrılar

 • Odin : Can yenileme 0.08 can/s → 0.20 can/s yükseltildi.
 • Odin : Ekstra can +10% → +15% yükseltildi.
 • Thor : Hammer of the GodsMeteoric Iron Mail ve Dragonscale Shields geliştirmeleri düzenlendi.

Tanrı Güçleri

 • Undermine’ın crush hasarı 25 /s → 30 /s yükseltildi.
 • Walking Woods’ın canı 300 → 240 azaltıldı. Crush hasarı 30 → 15 azaltıldı.
 • Walking Woods artık kontrol edilebiliyor.

Teknolojiler

 • Axe of Muspell geliştirmesinin araştırma süresi 40 → 20 azaltıldı.
 • Axe of Muspell geliştirmesinin bedeli 250 → 100 azaltıldı.
 • Berserkergang geliştirmesinin Ulfsark’lara verdiği ekstra can değeri +20% → +15% azaltıldı.
 • Burning Pitch geliştirmesinin Ballistael’ara verdiği ekstra krush hasar +40% → +50% azaltıldı.
 • Bravery geliştirmesinin verdiği binalara karşı ekstra hasar 100% → 125% yükseltildi.
 • Call of Valhalla geliştirmesinin verdiği ekstra can +20% → +15% azaltıldı.
 • Eldhrimnir Kettle geliştirmesinin verdiği özel saldırı yüklenme süresi 4s → 3s azaltıldı.
 • Ring Giver geliştirmesinin araştırılma süresi 40s → 20s azaltıldı.

Birimler

 • Battle Boar’ların hareket hızı 5.3 → 5 azaltıldı.
 • Bogsveigir’ların basılma hızı 15 → 9  azaltıldı.
 • Bogsveigir’ler artık okçu yerine infantry (piyade) olarak geçiyor.
 • Einherjar’ların hareket hızı 3.0 → 3.5 yükseltildi.
 • Fenris Wolf’ların birbirini güçlendirmeleri 20% → 18% azaltıldı. Güçlendirme menzilleri 25 → 30 yükseltildi.
 • Kraken’ların favor bedeli 25 → 20 azaltıldı.
 • Portable Ram’ların canı 215 → 225 yükseltildi. Hack zırhları 5% → 10% yükseltildi.
 • Throwing Axeman’ların Fanatic/Fanatic’lere (kahraman) karşı ekstra hasarı +225% → +275% yükseltildi.
 • Ulfsark’ların canı 80 → 85 yükseltildi.
 • Ulfsark’ların Dock inşa etme hızları 0.75 → 0.88 yükseltildi.
 • Hill Fort’ların menzili 18 → 20 yükseltildi.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Imperator: Rome'da Jenerik Görev Ağaçları #imperator https://t.co/Ag8iERLl2o https://t.co/36YXt9BIJ8
Stratejist - CK3'te Savaş Mekanikleri ve Age of Empires IV'e Dair Her Şey (16 Kasım 2019) https://t.co/3N5Stcp9pI https://t.co/dgiVt1dnCy

Strategyturk Flickr