Crusader Kings III’te Kültür ve Teknoloji

zD5fF.gif

Crusader Kings III geliştirici günlüklerinde bu hafta Kültür ve Teknoloji mekanikleri tanıtılıyor.

Herkese merhabalar, bu hafta sizlere Crusader Kings III’teki kültür mekaniklerini tanıtacağız, bu mekanikler arasında bazı CK2’den aşina olduğunuz özelliklerle karşılaşırken, başta teknoloji sistemimiz olmak üzere çeşitli yeni mekanikleri de göreceksiniz.

Kültürler ve Kültür Grupları
Oyundaki kültür sistemi birçoğunuzun aşina olduğu bir sistem, her kontluğun ve karakterin bir kültürü var ve bu durum kontluktaki çoğunluğu ve karakterin tercih ettiği gelenekleri ifade ediyor. Çoğu kültürler dil ayrımlarıyla şekillendirilmiş olsa da, kimisi şive veya gelenek gibi yollarla ayrıştırılıyor, kimileri ise bölge bazlı bir şekilde belirleniyor.

Her kültür bir kültür grubuna dahil. Bunlar özünde birbirlerinden farklı olsalar da, diğer kültürlere nazaran yakın veya ilişkili oldukları kültürleri sembolize ediyor. Bu durum genellikle mevzubahis kültürlerin ortak bir noktadan geldiği anlamına gelse de, bazen uzun bir dönem boyunca birlikte yaşamış farklı kültürlerin de aynı kültür grubunun bir parçası olduğunu görebilirsiniz.

Tamamen farklı kültüre sahip karakterler birbirlerine daha soğuk yaklaşırken, aynı kültür grubunda yer alan farklı kültürlere mensup karakterler nispeten birbirlerine daha sıcak yaklaşıyorlar. Tıpkı CK2’de olduğu gibi bu sadece kendi ülkeniz içindeki karakterler için geçerli, dolayısıyla komşunuz sık muhatap olduğunuz biri olmadığı müddetçe farklı kültürden olmanızı çok büyük bir mesele haline getirmiyor.

Kültürel farklılıklar köylülerle olan iliişkinizde de önem taşıyor, eğer bir lord kontluğun kültürüyle bağdaşmayan kültürde bir toprak sahibiyse, bu kontluktaki halk görüşü azalıyor (eğer aynı kültür grubundalarsa bu azalma daha hafif bir şekilde gerçekleşiyor.)

Elbette bu durum sadece kontluğun direkt sahibi için geçerli, yerel gelenekleri iyi bilen bir dosta sahip olmanız bu yabancı köylüleri kontrol altında tutmanızda size büyük faydalar sağlayabilir.

Peki ya…

… Sonradan beliren veya ayrışan kültürler? Bunlara hala sahibiz, üstüne bir de kendi kültürünüzü ekleyebilmeniz için bazı yeni script etkileri oluşturmuş durumdayız.

Kültür dönüşümü artık çok daha kolay, konsey görevlerinin anlatıldığı günlükte olduğu gibi bu artık konseydeki vekilharcınız tarafından gerçekleştiriliyor. Vekilharcınız üzerinden ülkenizdeki herhangi bir kontluğun kültürünü değiştirmeye çalışabiliyorsunuz. Kişiler nadiren kendi kültürlerini değiştirebiliyor.

İyi kısma gelelim

Karşınızda kültür haritalarımız, kaç yeni kültür sayabileceksiniz?

001.png

002.png

003.png

004.png

Teknoloji

CK3’te kültürler orada burada gördüğünüz birkaç görüş etkeninden daha fazlasını etkiliyor. Kültürler oyundaki teknoloji sisteminin önemli bir parçası, çağlar, buluşlar ve mekaniklerle kültürünüzü şekillendirebiliyorsunuz.

Buluşlar

Buluşlar CK3’te teknoloji mekaniğinin kalbini oluşturuyor. Bunların her biri kültürünüz tarafından benimsenmiş bir fikri, hukuki işleyişi veya spesifik bir teknolojiyi ifade ediyor. Oyun ilerledikçe kültürler farklı buluşları benimseyip o kültürün bir parçası haline geliyor, bu noktada buluş “açılmış” sayılıyor ve mevzubahis kültüre sahip kontluk ve karakterler bu buluşun faydalarından yararlanabiliyor.

005.png

Buluşların faydaları kendi içerlerinde büyük farklılıklar gösterebiliyor, kimisi daha iyi bir veraset biçimini açarken, bir diğeri gelir bonusu veriyor, bir başkası farklı bir tür Profesyonel Asker açıyor, bir diğeri size savaş sebebi sağlıyor. Mazgallı siperlerden toplara, darphaneden kaldıraçlara çok sayıda farklı buluşumuz var.

Buluşları kabaca üç kategoride değerlendirebiliriz: askeri, medeni ve özel (yani kültürel ve bölgesel buluşlar), bunları arayüzde ayrı bir biçimde görüntüleyebiliyorsunuz. Askeri ve medeni buluşlar genellikle isminden de anlayabileceğiniz buluşlar, tüm kültürler zaman içerisinde bu kategorideki buluşları elde edebiliyor.

Özel buluşlar ise biraz daha farklı, bunların bazıları özel kararlarla açılıyor, bazıları kültüre has, bazıları ise bölgesel yapıda.

006.png

Bölgesel buluşları açabilmeniz için spesifik bir coğrafyada belli sayıda toprağa sahip olmanız veya kültürünüzün oradaki kontluklarda belli bir yüzdeyi oluşturması gerekiyor. Bunlar tarihsel olarak belli bir alana has konseptleri ve teknolojileri ifade ediyor. Son olarak buluş sisteminin tamamen modlanabilir olduğunu belirtmek isterim.

Peki buluşları nasıl açıyoruz?

Tüm buluşlarda aylık bazda bir ilerleme yaşanma şansı var, bunlar başta kültürün bulunduğu kontlukların ortalama gelişim düzeyi gibi meselelerle belirleniyor. Çok geniş alanlara yayılmış kültürler yüksek gelişime sahip küçük bir bölgede yer alan kültürlere nazaran daha yavaş ilerleme katediyor.

Buluş açmanın yolu hayranlık ve teşhir mekaniklerine bağlı, bunların her biri eş zamanlı olarak sadece bir buluşu etkileyebiliyor. Teşhir mekaniği doğal bir şekilde işliyor ve kültürünüz spesifik bir buluşa sahip bir kültürün topraklarına komşu topraklarda yer aldığında devreye giriyor, bu şekilde ne kadar çok toprağınız varsa mevzubahis buluşu daha hızlı ediniyorsunuz.

007.png

Hayranlık ise tamamen karakter bazlı bir süreç, güçlü hükümdarların halklarına yeni fikirler ve teknolojiler aşılamasını ifade ediyor. Teşhir mekaniğindeki buluş müsait buluşlar arasından rastgele belirlenirken, hayranlık karakter tarafından spesifik bir şekilde seçilebiliyor. Peki bu hayranlığı kim seçiyor? Kültür lideri:

008.png

En az bir topraklı bir hükümdara sahip her kültürün bir kültür lideri var ve müsait buluşlar arasından hangisinin seçileceğine o karar veriyor. Kültür lideri her zaman lideri olduğu kültüre mensup olmak zorunda ve bu kişi mevzubahis kültürde en fazla kontluk sahibi kişi oluyor.

Tahmin edeceğiniz üzere kültürlerin büyüklüğü kültür lideri olmanın zorluğu ve kolaylığı açısından büyük önem taşıyor, Endülüs kültürünün lideri olmakla Kernevek kültürünün lideri olmak bir değil.

Bu noktada kültür liderinin öğrenim yeteneği de büyük rol oynuyor. Bilgisiz bir kültür lideri halkına yeni fikirler ve teknolojiler sunamazken, çok bilgili bir kültür lideri köylülerin rıza göstereceği şekilde fikirleri dile getirmeyi, soyluların kabul edeceği şekilde fikirlerin faydalarını sıralamayı bilecektir.

Çağlar

Bu noktada işlerin çığrından çıktığını düşünmeye başlamış olabilirsiniz ama şöyle anlatayım sene daha milattan sonra 900 iken top icat edip düşmanlarınızın taştan kalelerini yıkıp yakmanıza engel olan şey nedir? Çağ sistemidir.

009.png

CK3’te tüm buluşlar 4 farklı çağa ayrılıyor, bir çağdan buluş açabilmeniz için önce o çağa ulaşmanız gerekiyor. Eğer bir buluş Kabile Çağına dahilse sıkıntı yok, tüm kültürler Kabile Çağına erişmiş bir şekilde başlıyor. Daha sonraki çağlarda ise (Erken Orta Çağ, Yüksek Orta Çağ, Geç Orta Çağ) iki şartı yerine getirmiş olmanız gerek, önce gereken yıla ulaşacaksınız (örneğin Yüksek Orta Çağ 1050 senesinden önce başlayamıyor), ardından bir önceki çağın buluşlarının en az %50’sini açmış olacaksınız. Eğer kültür lideriniz kabile yönetimine sahipse, bu durum değişene kadar bir sonraki çağa geçemiyorsunuz. Kabile Çağından yeni çıkmış kültürler bir süreliğine buluşları daha hızlı açıyor, bu durum onların ortaçağ toplumuna daha hızlı uyum sağlayacağı anlamına geliyor.

Teknolojileri büyük oranda çağlarla kademelendiriyoruz, böylelikle oyunun daha ileri dönemlerinde gücünü yansıtmayı başarmış kültürler bu dönem geldiğinde özel bonuslara, birimlere ve mekaniklere kavuşabiliyor.

Bugünlük bizden bu kadar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Civilization VI'da Bizans'a 2. Basil Liderlik Ediyor #civ6 https://t.co/rAMdGCour5
Stellaris'te Ölüm Kültü #stellaris https://t.co/5LTRiwGrIV

Strategyturk Arşiv