Imperator’da Cumhuriyet Değişiklikleri


Imperator: Rome geliştirici günlüklerinde bu hafta cumhuriyetlerde yapılan değişiklikler tanıtılıyor.

Herkese merhabalar, bugün Arheo ile birlikte cumhuriyet mekaniklerinde yapılan değişiklikleri tanıtıyor olacağız. İlk olarak sözü Arheo’ya bırakıyorum:

İlk olarak birazdan sizlere anlatacağımız değişiklikleri neden yapmaya karar verdiğimizden bahsedeceğim. Cumhuriyet senato mekanikleri büyük oranda haritadaki tüm demokratik ülkeler için geçerli olabilecek şekilde tasarlandı. Oyunun geliştirilişi esnasında bir cumhuriyetle oynayan oyuncuların verdiği oyun içi kararlarda başlıca unsurun senato olmasını istedik, bu sebeple İçerik Tasarımcılarımız senatodaki partilerin yaptığınız her eyleme farklı şekillerde yaklaşmasını ve bir “görüş” ortaya çıkartmasını sağladı.

Bu büyük oranda sonuç verdi, nereye bakmanız gerektiğini biliyorsanız senatoyu manipule edebiliyordunuz fakat çoğu zaman senatonun neden bu şekilde tavır takındığını anlamak bir dizi bilgi çubuğu ve rakamla muhatap olmadan oldukça zor bir hal alabiliyordu. Daha da önemlisi, oyuna her yeni karakter etkileşimi veya diplomatik eylem eklememiz esnasında senato yaklaşımlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyordu – dolayısıyla karar verildi.

Tekrardan çizim tahtasına döndük, yeni sistemi tasarlarken aklımızda 4 ana madde bulunuyordu:

  • Yeni mekanik Roma senatosunu yansıtmada daha başarılı olmalı.
  • Senato önemini korumalı ve cumhuriyet oynanışının özgün bir parçası olmalı.
  • Karakterler ve oyları birbirine daha fazla yaklaştırmalıyız.
  • Partiler daha dinamik ve gelecekte ülkelere ekleyebileceğimiz içeriklerle uyumlu olmalı.

Şimdi bu maddeleri nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü anlatmak üzere sözü Trin Tragula’ya bırakıyorum.

Cumhuriyet Senatosu

Cumhuriyetlerde vatandaşlar bir meclis aracılığıyla ülke yönetiminde söz sahibi olurlar, oyunumuzda bu tür meclisler arasında en çok bilineni şüphesiz ki Roma senatosu. Tarihte Roma senatosunda partiler yoktu fakat çeşitli meselelerde çeşitli gruplaşmalar meydana gelirdi. Tüm senatörler oy verme hakkına sahip olsa da, kimi zaman herkes kendi oyunu nasıl kullanacağına kendi karar veremeyebilirdi.

Senatörler yükümlülüklerini yerine getirmek adına oy verebileceği gibi, dostluk ilişkileri çerçevesinde senatoda yer alan nispeten daha aktif kişiler doğrultusunda oylar kullanırlardı. Aynı şekilde insanlardan oluşan bir mecliste kimileri diğerlerine nazaran daha kolay ikna edilebilir olurdu.

Roma senatosunda herhangi bir konuşma yapmadan oy kullananlara “Pedarii” denirdi, oy kullanımı senatörlerin meclisin bir köşesinden diğerine hareket etmesi şeklinde gerçekleştiği için hırslı her siyasetçinin Pedariilerin desteğini toplayabilmesi gerekirdi. Senatodaki siyaset fikirler ve ideolojiler kadar, bireylerin etraflarında kaç kişi toplayabildiğiyle de yakından alakalı bir durumdu.

Ancak bu durum prensiplerin ve ideallerin siyasette önemsiz olduğu anlamına gelmez, hiçbir senato tamamen iyilik borçları üzerinden işleyemez ve bu zamana kadar oyunda sahip olduğumuz gruplaşma sistemi her örnekte kişilerin ideolojileriyle bağlantılı bir şekilde oy kullanmasını öngörüyordu. İşin gerçeğinde bu etki nispeten daha dolaylı bir şekilde yansımakla birlikte, nüfuz sahibi siyasetçiler sahip oldukları kişisel ilişkiler ve meziyetler sayesinde kendisine destek bulabilirdi.

agenda.png

Menander yamasıyla birlikte oyundaki parti sistemini baştan ele alıyoruz. Artık belli fikirlere odaklanan çok sayıda partiler yerine, dönemin siyasi gruplaşmalarını yansıtan partilere sahip olacağız. Denge kurmanız gereken 3 parti bulunacak ve daha akıcı bir üyelik ve nüfuz sistemine sahip olacaklar. Bunun yanı sıra partilerin sizin umursadığınız şeyleri umursamasındansa, sizin partilerin umursadığı şeyleri umursamanızı sağlamaya çalıştık (ayrıntılı bilgi aşağıda)

Partiler

Roma partileri Cumhuriyet döneminin ileri kısımlarında bulunan siyasi gruplaşmalara dayanıyor fakat bu gruplaşmaları birebir yansıttıkları söylenemez.

Optimates: Bu parti ülkenizdeki aristokratları temsil ediyor, yeni kişilerin siyaset sahnesine girmesine ve sıradan insanların senato kararlarını etkilemesinden pek hazzetmiyorlar. Optimates, Populares’i cumhuriyetin antik ayrıcalıklarını ve geleneklerini yok edecek yıkıcı bir güç olarak görüyordu.

Boni: Boni bir yandan halkın taleplerine kulak asarken, bir yandan da ülkede istikrara ve reformların kademeli bir şekilde geçirilmesine önem veren kişiler. İlerlemenin ancak ve ancak senato üzerinden, mevcut yasaları kullanarak olması gerektiğini savunuyorlar, radikal reformlardan ve halk hareketlerinden hazzetmiyorlar. Boni herhangi bir gruba odaklanmaktansa, ülke için iyi olanı yaptığını düşünen kişilerden oluşuyordu. Rakipleri ise onların statüko sevdalısı olduğunu iddia ederdi.

Roma tarihinde Boni ve Optimates eş anlamlı olarak kullanılabiliyor, oyunda biz bu iki grubu ayrıştırarak Cicero gibi Cumhuriyet ideallerini muhafaza etmeyi amaçlayanlarla, zaten ayrıcalıklı olanlara daha fazla hak tanıma peşinde olanları ayrı bir biçimde yansıtmak istedik.

Populares: Halkın adamları, borçlu çiftçiler, yoksul aristokratlar ve savaş sonrası yaşama dönememiş eski askerlerin sesi olduklarını iddia ederler. Populares neredeyse her meselede Optimates ile zıt düşer. Eski gelenekleri ve sayıca azınlığın ayrıcalık sahibi olmasına değer vermez, çoğunluğun iyiliği için hareket ederler.

Oylar ve Parti Üyeliği

Menander yamasıyla birlikte oylar soyut etkenlerden değil, o partiye üye olan karakterlerden geliyor. Ülkenizdeki her karakterin bir Senato Nüfuzu var ve bu Nüfuz üzerinden bir partinin kaç oya sahip olduğu belirleniyor.

charactervotes.png

Karakterlerin Senato Nüfuzları değişkenlik gösterebiliyor. Bu durum bazı karakterlerin diğerlerinden daha etkili olabileceği anlamına geliyor ve böylelikle nüfuz sahibi karakterleri ortadan kaldırarak bir partinin senatodaki gücünü azaltabiliyorsunuz. Bu sistemde bir karakterin bir partiden ayrılıp diğerine katılması da büyük bir etki yaratıyor.

Karakterlerin Senato Nüfuzu büyük oranda Güç Tabanlarına bağlı olsa da karakter özellikleri (Hatip özelliğine sahip karakterlerin daha fazla nüfuza sahip olması gibi) ve makamlar da bu nüfuzun hesaplanışında rol sahibi. General veya vali yaptığınız karakterlerin Güç Tabanı artarken, Senato Nüfuzunun azalıyor, bir bakıma başkentten uzak oldukları için senatoda daha az etki sahibi oluyorlar.

partyconviction.png

Aynı şekilde karakterlerin parti değiştirmesine sebep olan faktörlerde de değişiklikler yapıldı. Artık kişilik özellikleri ve sahip oldukları sosyal statü davranışlarında daha büyük bir rol oynuyor. Örneğin özgür bir düşünce biçimine sahip olmayan karakterler Aile Reislerinin partisini desteklemeye daha meyilli olurken, diğerleri tam olarak bu sebepten Aile Reisinin partisine soğuk yaklaşıyor.

Parti Desteği & Gücü Kötüye Kullanma

senateblocks.png

Eskisi gibi Senato eylemleriniz üzerinde oy kullanıyor ve zayıf bir Konsülün hayatını zindan edebiliyor. Yukarıda da gördüğünüz üzere size destek veya engel olmaları tamamen karakterlerinin nüfuzuna bağlı. Sizi desteklemeye olan yaklaşımları ise yapmakta olduğunuz eyleme göre değişim göstermiyor. Bunun yerine her partinin bir onay değeri var ve bu değer onların size olan yaklaşımlarını ifade ediyor. Eğer Aile Reislerine toprak verirseniz Optimates bunu onaylıyor, öte yandan Basit Karakter için Zafer Seremonisi düzenlerseniz Optimates bunu doğru bulmuyor. Cumhuriyetin ideallerine sahip çıkmanız Boni tarafından destek görürken, Populares ve Optimates dengeyi kendi lehlerine değiştirecek şeylere sıcak bakıyor.

Fikirler ve çıkarlar senatoda büyük bir öneme sahip fakat her zaman tüm partilerin gönlünü bir miktar hoş tutarak eylemlerinize destek sağlamanız mümkün.

lawsapproval.png

Partilerin nasıl oy kullanacağını onay seviyeleri belirliyor. Yeteri kadar desteğe sahip oldunuz müddetçe “neredeyse” her şeyi yapabilirsiniz. Senatoda sahip olduğunuz destek oranını yukarıdaki çubuktan takip edebiliyorsunuz. Eğer size verilen gücü kötüye kullanırsanız işler aleyhinize sonuçlanabilir. Onların oyuyla hazzetmedikleri adımlar atarsanız gelecekteki eylemlerinize şüpheyle yaklaşacaklardır. Hele ki parti taleplerine kulak asmıyorsanız…

Parti Talepleri & Konsül Vetosu

agenda.png

Her zaman senatodaki partilerin yapılmasını istediği bir talebi olacak. Bunları hükümet arayüzünde görüntüleyebileceksiniz ve bir eyalette altyapıyı geliştirmekten tutun da yasa çıkartmaya, Aile Reisinin topraklarına el koymaktan savaş açmaya kadar değişiklik gösterebilecek. Eğer bir partinin talebini yerine getirirseniz onların minnettarlığını kazanacaksınız, bu da onların size karşı olan onay seviyesini yükseltecek.

Ancak zannetmeyin ki partiler sessiz bir biçimde taleplerini belirtip köşeye çekiliyorlar. Eğer Konsül mevzubahis partiden geliyorsa, parti üyeleri Konsülün yanına gelerek taleplerinin eyleme dönüştürülmesini isteyebilir. Yeterli desteğe sahip olunması durumunda partilerin taleplerini senatodan geçirmeye çalışacaklarına emin olabilirsiniz. Bu durum yaşandığında bu talebi kabul edebilir ya da Konsül Vetosu verebilirsiniz, bu da kendisinin görev süresince bu talebin bir daha dile getirilmemesini sağlar.

Yönetimdeki partiyle zıt gitmek problemlere sebep olabilir, örneğin bu noktada vetoyu tercih etmeniz onay seviyesinin düşmesiyle sonuçlanıyor.

agendapush.png

Daha Fazla Cumhuriyet, Daha Fazla Parti

Bu günlükte Roma partilerine odaklanmış olsak da, oyundaki tüm Cumhuriyetlerdeki partiler değişiyor. Menander yamasıyla birlikte diğer Cumhuriyetler Yunan siyasetinden ilham alan 3 partiye sahip olacak.

Oligarklar: Bu parti toplumunuzun zengin kesimini ve soylu aileleri temsil ediyor. Servetlerini ve ülkede sahip oldukları gücü arttırma peşinde olup, amaçlarına ulaşmada Romalı Optimates’lere nazaran halkı kullanmaya daha sıcak bakıyorlar.

Demokratlar: Demokratlar toplumda vatandaşların özgürlüklerini korumayı amaçlıyor. Romalı Populares’ten farklı olarak kişisel onur gibi kavramlara pek odaklanmamakla birlikte, genel olarak Oligarklarla zıt düştükleri söylenebilir.

Gelenekçiler: Gelenekçiler tanrıları kızdırmamaya ve ruhban sınıfının haklarını korumaya odaklanırlar. Tam anlamıyla barış yanlısı oldukları söylenemez fakat dininizin kutsal bölgelerinin yağmalanmasına sıcak bakmazlar ve genellikle muhafazakar bir görüşe sahiptirler. Boni eski Roma erdemlerine ve kuruluş prensiplerine odaklanırken, Gelenekçiler bu gibi siyasi ideallere pek odaklanmazlar.

İlk raddede Roma partilerine odaklanmış durumdayız, bununla birlikte jenerik partilerin gerçek hayattaki sosyal çatışmaları ve çıkar gruplarını yansıtması bizim için önemliydi. Gelecekte dünyanın birçok köşesindeki farklı cumhuriyetlere kültürel veya ülke bazında farklı partiler eklemeyi planlıyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu günlükte okuduklarınızda ileride küçük değişiklikler yapılabilir. Bu yeni değişikliklerden birlikte hem Roma’da hem de diğer Cumhuriyetlerde keyif alacağınızı umuyoruz.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Total War Saga: TROY'da Sarpedon #totalwar https://t.co/vsSA5MBl8h
Europa Universalis IV'te Güneydoğu Asya Anakarası #eu4 https://t.co/sT6c45H1GI

Strategyturk Arşiv