Imperator’da Roma Görevleri

Imperator: Rome geliştirici günlüklerinde bu hafta Roma görev ağacı tanıtılıyor.

Ave imperatores!

Bugün sizlere ücretsiz içerik paketimiz olan The Punic Wars ile oyuna eklenen Roma görevlerini tanıtıyor olacağız. Romalıların kaçınılmaz yükselişini oyuna yansıtmak adına her görev kategorimiz dünyanın farklı bir köşesinde genişlemelerini konu alıyor.

Roma İtalyası

Roma Samnitler ve Etrüsklere karşı aldığı zaferler neticesinde gücünü pekiştirmiş, otoritesini tüm İtalya’ya yayma düşünceleri şimdiden belirmişti. İhtişam elde etmek adına Roma’yı savaşa sokmak isteyen senatörlerin ilk hedefi genelde Latinlerin en eski rakibi olan Etrüskler olurdu.

rm_11.png

Roma dilerse savaş tanrısı Mars’a karşı gelip barışçıl bir genişleme yolu izleyebilir. Pan-İtalya kongresini toplayıp çeşitli İtalik devletleri kendisine bağlayabilir veya müttefik edinebilir. Bu noktada “Yunanlara Yanaş” ve “Adriyatik Maceraları” görevleri Helen vasallar edinmenizi sağlayabilir. Bu bölgelerde diplomatik yollarla otorite sağlamak fetih görevlerini es geçeceğiniz ve buradan elde edeceğiniz koloni ödüllerine sahip olamayacağınız anlamına geliyor.

me1_3.png

Birçok fetih görevini tamamladığınızda Roma kolonisi kurmak üzere bir toprak belirlemeniz gerekiyor, bunu yaptığınız vakit o toprakta yaşayan nüfusun belli bir kısmı otomatik olarak asimile ediliyor. Eyalet başkenti haline getirilip şehre yükseltilen bu toprakta kalıcı bir Nüfus Asimilasyon ve Göç Çekiciliği etkisi kazanıyorsunuz. Eğer mevzubahis toprak hâlihazırda bir şehirse ek olarak Romalı Özgür Kişi nüfus elde ediyorsunuz.

rm_13.png

İtalya’ya boyun eğdirdikten sonra Roma kolonileri için dört alandan birini seçiyor; kıskanılacak şehirlere sahip olmak isteyebilir, askere alımları güçlendirebilir, ticareti teşvik edebilir veya bu kolonilerde asimilasyon ve dini dönüşümü hızlandırabilir. Bu bonus tüm önceki ve bundan sonra kuracağınız kolonilere etki ediyor.

Nihayetinde Roma tüm İtaliklere vatandaşlık sağlayabilir, bu hareket Romalıları – özellikle soylu aileleri – kızdıracak dolayısıyla bunu yapmak yerine dilerseniz “Roma Hegemonyası”nı seçip Romalı olmayan İtalik nüfusları ve vasalları kızdırmayı seçebilirsiniz.

İlk Provincia

Korsika, Sardinya ve Sicilya bölgelerindeki genişlemesi Roma’nın ilk Provincia’sına, atanmış bir vali tarafından yönetilen – genellikle kendi menfaatlerini gözeten – yabancı toprağa sahip olmasıyla sonuçlandı.

rm_21.png

Kıyılarda hak iddiası elde ettikten sonra bu üç adayı istediğiniz sırayla ele geçirebilirsiniz. Sardinya’yı ilhak etmek ve Sicilya’yı ele geçirmek Roma’yı Siraküza ve Kartaca ile karşı karşıya getirecek. Korsika daha kolay bir hedef, ancak Roma’nın Yunan ve Pön kolonistlerin zayıflamış Etrüsklerden faydalanmasını engellemesi gerek.

rm_24.png

Korsika’ya yerleşmesi Roma’nın adanın henüz yerleşilmemiş bölgelerini hızlıca kolonileştirebilmesini sağlayacak. “İtaatsiz Nüfus” görevi Sardinya’nın yönetimindeki zorlukları ele alırken, “Tahıl Deposu” görevi tamamen kontrol edilmesi durumunda Sicilya’ya vergi ve nüfus artış bonusları sağlayacak.

Adaları hakimiyet altına aldıktan sonra Roma’nın bu bölgeleri Romalılaştırma veya bu bölgelerden ekonomik olarak faydalanma arasında bir karar vermesi gerekecek, bu verdiği karar asimilasyon hızını veya bölgenin üretimini arttıracak.

Gallia Cisalpina

Kuzey İtalya halen Galya’nın bir parçası sayılıyor, günümüz Fransa’sından farklı bir biçimde Gallia Cisalpina yani “Alplerin bu tarafındaki Galya” olarak adlandırılan bu zengin bölge İtalya’nın kapısı konumunda, dolayısıyla Roma’nın kuzey sınırının korunması için büyük bir öneme sahip.

rm_31.png

Senones kabilesinin topraklarında toprak dağıtımı yapmanız bölgedeki Galya kabilelerini kızdıracak, ancak Roma’ya bu bölgede hak iddiası tanıyacak. Galya ve Ligurya kabileleriyle dost olmaya çalışmanız durumda buradaki kabileleri kabile vasalına veya derebeyliğine dönüştürebileceksiniz.

rm_36.png

Padus nehrinin güneyindeki tüm toprakları ele geçirmeniz durumunda Roma istediği bir yere kale inşa edip bölgedeki tüm kalelere geçici bir savunma ve erzak bonusu kazanacak.

rm3_5.png

Tüm Gallia Cisalpina’yı hakimiyetiniz altına aldıktan sonra aynı şekilde dilerseniz bölgeyi Romalılaştırmaya çalışabilir, böylelikle asimilasyon bonusu alabilir veya üretim bonusu elde etmeyi seçebilirsiniz.

Bazı Roma görevleri aynı zamanda Roma başkentine üst üste eklenen “Zafer Kemeri” etkisi sağlıyor, bu etkilerin her biri öncelikli kültürün mutluluğunu +%2.50 arttırıyor.

Pön Rakipler
İtalya’yı ve adaları ele geçirdikten sonra hedefiniz Kartaca olabilir, bu görev ağacı Pön İmparatorluğunu zayıflatma, yıpratma ve ele geçirmeye odaklanıyor.

rm4_1.png

Roma ilk olarak Kartaca’yı Hispanya’dan çıkartmalı, bunun için bölgedeki kabilelerle irtibat kurup Pön barbarlara karşı hareket etmelerini sağlayabilirsiniz.

rm4_2.png

Topraklarını ele geçirip bağlı devletleri ona karşı kışkırtarak Kartaca’yı yeterli kadar zayıflattıktan sonra Roma Kartaca’dan haraç talep edebiliyor. Verdikleri yanıta göre ve durumun sürdürülebirliğine bağlı bir biçimde savaş patlak verebiliyor veya Kartaca’yı size bağlı bir devlete dönüştürebiliyorsunuz.

Hispanya Hayali

Hispanya’nın bereketli toprakları genişlemek için ideal olsa da bu toprakların büyüklüğü en hırslı konsülü bile caydırabilir. Buradaki görevler Roma’nın daha hızlı genişlemesini sağlayıp bölgede bazı vasallar edinebilmenizi sağlayacak.

rm5_1.png

rm5_2.png

Bu görev ağacının büyüklüğü doğrultusunda dilerseniz ana görevleri tamamladıktan sonra görevi terkedebilirsiniz, bu durumda ilgili bonuslar o zamana kadar ele geçirdiğiniz tüm Hispanya topraklarına etki ediyor.

Afrika’nın Fethi

Kartaca’nın kaderi ne olursa olsun bu görev ağacı Roma’ya Afrika’nın zengin topraklarına genişleme fırsatı tanıyor.

rm6_1.png

Numidyalıları dost veya vasal edinebilir, Sirenayka’ya yanaşıp halihazırda kolonileştirilmemişse Syrtica’ya yerleşebilirsiniz. “Doğu İhtişamı” göreviyle aynı şekilde buradaki dost edinme görevleri Roma’nın yetersiz monarklara bağlı devletleri ele geçirmesini sağlıyor.

Galya’ya Boyun Eğdir

Bu görev ağacı Galya’nın fethine odaklanıyor, genişleyebileceğiniz iki yol var Massalia kıyısından batıya doğru ve Ren nehrinden kuzeye doğru.

rm7_1.png

rm7_2.png

Her iki rota da Galya topraklarında huzuru sağlamaya ve burada bir eyalet kurulmasına yönelik fetihler yapılabilmesi adına hak iddiaları sağlıyor.

Yunanistan’a Boyun Eğdir

Bu görev ağacı Yunanistan, İlirya ve Makedonya topraklarında diplomatik ve askeri genişlemelerde bulunmanızı sağlıyor. Roma Diadokhların baskısı altında yaşayan şehir devletlerinin kurtarıcısı mı olacak, yoksa onlara baskı uygulayan bir başka ülke mi?

rm8_1.png

rm8_2.png

Yunanistan’ı ele geçirdikten sonra bazı Yunan şehir devletlerini bağlı devlet olarak serbest bırakabilir, dilerseniz bu kadim Yunan topraklarını Roma’ya bağlayabilirsiniz.

Doğu İhtişamı

Son olarak bu görev ağacı Yunanistan’ın ötesindeki doğu topraklarına odaklanıyor.

rm9_1.png

rm9_2.png

Bu bölgelerde size bağlı devletler kurabilecek, bazı doğu krallıklarını ele geçirebilecek, diadokh hanelerini dost edinebileceksiniz. Ancak dikkat edin, doğunun zenginliği beraberinde kibiri getirebilir.

Okuduğunuz için teşekkürler, önümüzdeki hafta tüm ülkelerin yararlanabileceği dinamik jenerik görev ağaçlarından bahsediyor olacağız.

Yazar: Ali Alper Duman

Yayın Direktörü @ Strategyturk

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Crusader Kings III'te Sözleşme ve Müzakere #ck3 https://t.co/Sch2nMe3gB
Total War Saga: TROY'da Agamemnon #totalwar https://t.co/0uBsowgxes

Strategyturk Arşiv