Stellaris’te Kodlama Değişiklikleri

Stellaris günlüklerinde bu hafta kodlamada yapılan değişiklerden bahsediliyor.

Merhabalar!

Bugün 2.2 Le Guin yaması ile gelecek kodlama değişikliklerinden bahsedeceğiz. Çok fazla teknik detaya gireceğimiz için istiyorsanız bu günlüğü es geçebilirsiniz.

Değişen her şeyi gösteremem, bu nedenle sadece önemlilerinden bahsedeceğim.

Ufak tefek olanlar

 • Ardışık if/else_if/else sentaksları artık tetiklemelere ve etkilere de etki ediyor. Modunuzu tekrar gözden geçirin, eski sentakslar sorun çıkarmasa bile istenmeyen şeylere yol açabilir.
 • Kaynaklarla ilgili değiştirilemeyen şekilde kodlanmış tetiklemeler ve etkiler neredeyse tamamen kaldırıldı, yerlerine her türlü kaynağı alabilenler getirildi. Örneğin “energy >= 200” yerine artık “resource_stockpile_compare = { resource = energy value >= 200 }” veya “add_resource = { my_mod_resource = 10 }” gibi şeyler kullanacaksınız.
 • Çoğu yeni “ekonomi birimi” otomatik olarak yaratılan etkilerle geliyor. Eğer yeni bir Bölge eklerseniz, bir gezegende o türden bölgelerin sayısını arttıran bir etki olacak. Yeni bir iş yaratırsanız da aynı şekilde olacak. Gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız.
 • Rastgele olan (random_*) etkilerin ağırlıkları olması. Baya eski bir koddu ve bazılarınız daha önceden bulmuş olabilir. Neredeyse tüm random_* etkileri bazı seçeneklerin daha çok seçilmesi konusunda ayarlanabilir. Ağırlık için bir taban ve ekleyen/çarpan etkiler gerekir.
random_playable_country = {
  limit = { # has comms with 16 or more empires
    count_country = {
      limit = {
        is_country_type = default
        has_communications = prev
      }
      count >= 16
    }
  }
  weights = {
    base = 1
    modifier = { # strongly weighted towards democracies
      add = 6
      has_authority = auth_democratic
    }
    modifier = { # twice as likely for players
      mult = 2
      is_ai = no
    }
  }
  country_event = { id = my_mod.1 }
}

Gezegen & Ekonomi Değişiklikleri

Çoğu içerik tasarımcısının dediği gibi script (yazı betiği) öğrenmenin en iyi yolu script okumaktır. Bu yüzden örnekleri bol tutacağım.

Gezegen Özellikleri
common\deposits\
Eski maden yatağı kavramı 2.2’de değiştirilmesine rağmen kodlarda hala maden yatağı (deposit) olarak geçiyor. Eski maden yataklarından daha esnekler ve tile sistemine bağlı değiller. Örneğin gezegenin iklimi değiştirildiğinde (terraform) yataklar da değişebilir. İnşa engelleyen şeyler temizlendiğinde de bazı etkilere sahip olabilir.

d_rich_mountain = {
  is_for_colonizeable = yes
  use_for_min_max_adjustments = yes
  
  category = deposit_cat_minerals
 
  use_weights_for_terraforming_swap_types = yes
  should_swap_deposit_on_terraforming = yes
  terraforming_swap_types = {
    d_submerged_ore_veins
  }
 
  planet_modifier = {
    district_mining_max = 3
  }
 
  potential = {
    OR = {
      is_planet_class = pc_continental
      is_planet_class = pc_desert
      is_planet_class = pc_alpine
      is_planet_class = pc_arctic
      is_planet_class = pc_arid
      is_planet_class = pc_tundra
      is_planet_class = pc_gaia
    }
  }
 
  drop_weight = {
    weight = @low
    modifier = {
      factor = @planet_type_bonus
      is_cold = yes
    }    
  }
}
d_minerals_2 = {
  resources = {
    category = orbital_mining_deposits
    produces = {
      minerals = 2
    }
  }
  station = shipclass_mining_station
  is_for_colonizeable = no
 
  potential = {
    OR = {
      is_planet_class = pc_asteroid
      is_planet_class = pc_molten
      is_planet_class = pc_toxic
      is_planet_class = pc_frozen
      is_planet_class = pc_barren
      is_planet_class = pc_barren_cold
      is_planet_class = pc_broken
      is_planet_class = pc_shattered
    }  
  }
 
  drop_weight = {
    weight = 5
    modifier = {
      factor = 0.5
      OR = {
        is_planet_class = pc_molten
        is_planet_class = pc_toxic
        is_planet_class = pc_frozen
      }
    }
    modifier = {
      factor = 2.0
      is_asteroid = yes
    }
  }
}
d_collapsed_burrows = {
  icon = d_deep_sinkhole
  time = 120
 
  is_for_colonizeable = yes
  category = deposit_cat_blockers  
 
  potential = { always = no } # added by event
 
  planet_modifier = {
    planet_max_districts_add = -1
  }
 
  on_cleared = {
    create_pop = {
      species = owner
    }
  }
 
  resources = {
    category = deposit_blockers
    cost = {
      energy = 300
    }
  }
}

Bölgeler
common\districts\
Daha önceki günlüklerde de bahsettiğimiz gibi Bölgeler eski “tile” sisteminin yerine geçiyor. Bunun kodları ise inşaat süresi, nerede inşa edilebileceği, başka gezegen türlerinde neye dönüştürülebileceği (makine dünyaları vs), inşaat ve bakım masrafı, gezegene olan etkileri ve yapay zekanın öncelik verme ağırlığı.

district_mining = {
  base_buildtime = 240
 
  min_for_deposits_on_planet = 1
  max_for_deposits_on_planet = 15
 
  show_on_uncolonized = {
    habitable_structure = no
    NOR = {
      is_planet_class = pc_machine
      is_planet_class = pc_hive
      is_planet_class = pc_city
    }
  }
 
  potential = {
    habitable_structure = no
    NOT = {
      is_planet_class = pc_machine
      is_planet_class = pc_hive
      is_planet_class = pc_city
    }
  }
 
  allow = {
    NOT = { has_modifier = resort_colony }
  }
 
  conversion_ratio = 1
  convert_to = {
    district_mining_uncapped
  }
 
  resources = {
    category = planet_districts
    cost = {
      minerals = @base_cost
    }
    upkeep = {
      energy = 1
    }
  }
 
  planet_modifier = {
    planet_housing_add = 2
  }
 
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = {
        has_valid_civic = civic_agrarian_idyll
      }
    }
    modifier = {
      planet_housing_add = 1
    }
  }    
   
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = { is_hive_empire = yes }
    }
    modifier = {
      job_mining_drone_add = 3
    }
  }
 
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = { is_machine_empire = yes }
    }
    modifier = {
      job_mining_drone_add = 2
    }
  }  
   
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = {
        is_gestalt = no
        is_fallen_empire_spiritualist = no
      }
    }
    modifier = {
      job_miner_add = 2
    }
  }

  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = { is_fallen_empire_spiritualist = yes }
    }
    modifier = {
      job_fe_acolyte_mine_add = 2
    }
  }
 
  triggered_desc = {
    trigger = {
      exists = owner
      owner = { is_gestalt = yes }
    }
    text = job_mining_drone_effect_desc
  }
  triggered_desc = {
    trigger = {
      exists = owner
      owner = {
        is_gestalt = no
        is_fallen_empire_spiritualist = no
      }
    }
    text = job_miner_effect_desc
  }

  triggered_desc = {
    trigger = {
      exists = owner
      owner = { is_fallen_empire_spiritualist = yes }
    }
    text = job_fe_acolyte_mine_effect_desc
  }
 
  prerequisites = {
    tech_mechanized_mining
  }
 
  ai_weight = {
    weight = 1
    modifier = {
      factor = 3
      owner = {
        has_monthly_income = {
          resource = minerals
          value < 0
        }
      }
    }

    modifier = {
      factor = 2
      free_housing < 0
    }

    modifier = {
      factor = 3
      any_owned_pop = { is_unemployed = yes }
    }

    # No one to work it anyway
    modifier = {
      factor = 0
      free_housing > 0
      NOT = {
        any_owned_pop = { is_unemployed = yes }
      }
    }
  }

  ai_resource_production = {
    minerals = 1
    trigger = {
      always = yes
    }
  }
}

Binalar
common\building\
Binalar çoğunlukla aynı ama yukarıda da görebileceğiniz bazı yeni işlevselliğe sahipler. Örneğin “triggered_planet_modifier” binayı kimin kontrol ettiğine göre normal iş, dron işi veya fabrika işleri verebilir. İnşa maliyeti, bakım masrafı ve kaynak üretimi “resources={}” altında. Foundry ise sadece iş ekliyor herhangi bir kaynak üretmiyor.

building_foundry_2 = {
  base_buildtime = 480
  can_build = no

  category = manufacturing
 
  allow = {
    has_upgraded_capital = yes
  }

  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = { is_hive_empire = yes }
    }
    modifier = {
      job_alloy_drone_add = 5
    }
  }
 
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = { is_machine_empire = yes }
    }
    modifier = {
      job_fabricator_add = 5
    }
  }
 
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      exists = owner
      owner = { is_regular_empire = yes }
    }
    modifier = {
      job_foundry_add = 5
    }
  }
 
  resources = {
    category = planet_buildings
    cost = {
      minerals = 600
      volatile_motes = 50
    }
    upkeep = {
      energy = 4
      volatile_motes = 1
    }
  }
 
  upgrades = {
    building_foundry_3
  }

  prerequisites = {
    tech_alloys_1
  }  
 
  triggered_desc = {
    trigger = {
      exists = owner
      owner = { is_regular_empire = yes }
    }
    text = job_foundry_effect_desc
  }
 
  triggered_desc = {
    trigger = {
      exists = owner
      owner = { is_hive_empire = yes }
    }
    text = job_alloy_drone_effect_desc
  }
 
  triggered_desc = {
    trigger = {
      exists = owner
      owner = { is_machine_empire = yes }
    }
    text = job_fabricator_effect_desc
  }
 
  ai_weight = {
    weight = 1
    modifier =
    {
      factor = 4
      owner = {
        has_monthly_income = {
          resource = alloys
          value < 15
        }
      }
    }
  }

  ai_resource_production = {
    alloys = 1
    trigger = {
      always = yes
    }
  }
}[/code]

İşler
common\pop_jobs\
Binaların eklediği işler ise diğerlerinden tamamen ayrı ama yine de tanıdık bir sentakste yazıldı. Enforcer işi normalde 1 Unity üretiyor, Polis Devletiyseniz ise 2. Ayrıca Anti-Crime Campaign etkisi varsa bakım masrafı 2 enerji daha fazla ama aynı şekilde suçu daha fazla düşürüyor.

[code]enforcer = {
  category = specialist
  condition_string = SPECIALIST_JOB_TRIGGER
  building_icon = building_precinct_house
  clothes_texture_index = 5

  possible = {
    specialist_job_check_trigger = yes
  }
 
  resources = {
    category = planet_enforcers
    produces = {
      unity = 1
    }  
    produces = {
      trigger = {
        owner = { has_valid_civic = civic_police_state }
      }
      unity = 1
    }
    upkeep = {
      trigger = {
        planet = { has_modifier = anticrime_campaign }
      }
      energy = 2
    }
  }
 
  pop_modifier = {
    pop_defense_armies_add = 2
  }
   
  planet_modifier = {
    planet_crime_add = -25
  }
 
  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      owner = { has_non_swapped_tradition = tr_domination_judgment_corps }
    }
    modifier = {
      planet_crime_add = -5
    }    
  }

  triggered_planet_modifier = {
    potential = {
      planet = { has_modifier = anticrime_campaign }
    }
    modifier = {
      planet_crime_add = -10
    }    
  }
 
  weight = {
    weight = @specialist_job_weight
    modifier = {
      factor = 0.2
      has_citizenship_rights = no  
      NOT = { has_trait = trait_mechanical }
    }
    modifier = {
      factor = 2
      has_trait = trait_resilient
    }      
    modifier = {
      factor = 2
      has_trait = trait_very_strong
    }  
    modifier = {
      factor = 1.5
      has_trait = trait_strong
    }  
    modifier = {
      factor = 10
      is_enslaved = yes
      has_slavery_type = { type = slavery_military }
    }      
    modifier = {
      factor = 0.50
      has_trait = trait_weak
    }
    modifier = {
      factor = 0.1
      can_take_servant_job = yes
    }
    modifier = {
      factor = 1.5
      has_job = enforcer
    }    
  }
}

Sosyal Tabakalar
Yukarıdaki Enforcer’ın üyesi olduğu Uzmanlar gibi tabakalar (veya sınıflar) da aynı şekilde çalışır. Kaynak tüketimi, üretimi, etkileri ve ayarları vardır. Gestalt Bilinç imparatorlukları için olan simple_drone tabakası en basit örnek olabilir:

simple_drone = {
  rank = 0
  clothes_texture_index = 2
 
  # This is called whenever a Pop is created, moved to a different planet, or gets a new owner
  assign_to_pop = {
    exists = owner
    owner = { is_gestalt = yes }
  }
  weight = {
    weight = 1
  }  
 
  pop_modifier = {
    pop_housing_usage_base = 1
    pop_amenities_usage_no_happiness_base = 1
  }
 
  # scope: pop to be resettled
  allow_resettlement = {
    always = yes
  }

  resettlement_cost = {
    energy = 100
  }

  unemployment_resources = {
    category = unemployment_resources
    # Standby Mode Crime event
    upkeep = {
      trigger = {
        planet = {
          has_modifier = standby_mode
        }
      }
      energy = 2
    }
  }
 
  resources = {
    category = pop_category_drones
   
    upkeep = {
      trigger = {
        is_organic_species = yes
      }
      food = @living_standard_food_normal
    }

    upkeep = {
      trigger = {
        is_robotic_species = yes
      }
      energy = @living_standard_energy_normal
    }    
  }  
}

Kaynaklar
Kaynaklar artık tamamen kodlanabilir yani oyuna kendi kaynaklarınızı kolayca ekleyebilirsiniz. Bu kodlar biraz değişti, pazarda ticaret edilebilirliği, eksiye düşerseniz ne olur ve yapay zeka önceliği gibi şeyler de içeriyor. Stratejik kaynaklar da bu veri tabanında yer alıyor.

food = {
  tradable = yes
  market_amount = 100
  market_price = 100
  max = 10000
 
  deficit_modifier = food_deficit #found in static modifiers
 
  ai_weight = {
    weight = 1
  }

  ai_wants = {
    base = 300
  }
}[code]

[code]sr_dark_matter = {
  tradable = yes
  market_amount = 5
  market_price = 100
  max = 10000

  prerequisites = { "tech_mine_dark_matter" }
  visibility_prerequisite = { always = yes }
 
  ai_weight = {
    weight = 100
  }
}

Hepimiz 2.2 ve MegaCorp için son rötuşları yapıyoruz, gelecek hafta 2.2 yama notlarını yayınlayacağız.

Yazar: Cem Kaya

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Hearts of Iron IV: La Resistance'daki Müzikler ve Çizimler #hoi4 #heartsofiron4 https://t.co/DIhW5IKg9v https://t.co/E8a3pUlMQP
Crusader Kings III'te Baştan Çıkarma, İşkence ve Entrika #ck3 #crusaderkings3 https://t.co/gK5MXHJPOS https://t.co/45LisgPaaD

Strategyturk Flickr