Europa Universalis IV’te 1.30 ‘Austria’ Yama Notları

EU4_Emperor_Banner.png

Önümüzdeki hafta Emperor eklentisi ile birlikte yayımlanacak olan 1.30 ‘Austria’ yamasının notları paylaşıldı.

Eklenti İçerikleri

 • Curia’yı kontrol eden ulusun seçebileceği ve tüm dini etkileyecek Altın Mühürler eklendi.
 • Papa’ya kendi ülkesi ya da diğer ülkelerden Kardinal seçme mekaniği eklendi.
 • Katoliklik inancına yeni özellikleri açmada kullanılan ve taraftar ülkelerden toplanan Papalık Vergisi mekaniği eklendi.
 • Katoliklerin Protestan Reformasyonuna karşı duruşunu belirleyen Trent Konsili mekaniği eklendi.
 • Orta Avrupa’yı canlandırmak ve hareketlendirmek için Kutsal İmparatorluğa bünyesindeki İmparatorluk Olayları eklendi.
 • İmparatorluk reformları Özerkleşme ve Merkezileşme Reformları olarak ikiye ayrıldı.
 • Süper güç olan ülkelerin kullanabileceği Egemenlik mekaniği eklendi.
 • İnancın Savunuculuğu mekaniği inancın gücüne göre aşamalara ayrıldı.
 • Varissiz monarşilere varis tayin etme mekaniği eklendi.
 • İnancın Savunucusu unvanına sahip ülkelere 10 yeni event eklendi.
 • Papalık Vergisi ve Curia Hazinesi ile ilgili 13 event eklendi.
 • Hussi Hareketi ve Kilisesi eklendi.
 • Reformasyon Çağı’nın başlamasıyla alınabilecek olan Örgütlenmiş Kara Ordu yönetim reformu eklendi. Bu reform Dharma eklentisi sahipleri tarafından da alınabilecek.
 • Devrimin hedefi olan ülkenin kendisine bağlı devletlere ve düşmanlarına uygulayabileceği Devrimci Uydu Ülke yönetim reformu eklendi.
 • İmparatorluk içindeki Din Savaşı sonlandığı esnada imparatorluktaki toprakların çoğunun Reformcu prensliklerin kontrolünde olması durumunda yaşanacak bir İmparatorluk Olayı eklendi.
 • Avrupa ve kolonilerdeki devrimci düşüncelerin yayılmasını sağlayan eventler eklendi.
 • Birkaç 18. yüzyıl eventi eklendi.
 • Devrim Ülküsü vilayetlere sıçrayacak ve mutlakıyetçi ülkelere zarar verecek şekilde güncellendi.
 • Devrim gerçekleştiğinde devrimi destekleme ya da karşı çıkma seçenekleri eklendi.
 • Fransız Devrimi felaketi yaşandığında devrimi destekleme ya da karşı çıkma seçenekleri eklendi.
 • İsyancıları anlık olarak daha güçlü bir şekilde isyana teşvik etme özelliği eklendi.
 • Devrimci ülkelerin Mutlakıyet mekaniği Devrim Ülküsü ile değiştirildi.
 • Devrimci cumhuriyet ve imparatorluklar için birkaç yönetim reformu eklendi.
 • Devrimci ülkelere Devrim Muhafızı özel birimi eklendi.
 • Devrimci ülkelere, devrimin hedefi olan ülkeden devrim meşalesini devralabilme seçeneği eklendi.
 • Barış anlaşmasına devrimi yayma seçeneği eklendi.
 • Hansa Birliği’nin Düşüşü, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Prusya’daki Kral, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Hükümdar Birliği Kurulan Ulusun İmparatorluğa Katılımı, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Papalık ve İmparatorluk, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Holstein Sorunu, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • İsviçre ve İmparatorluk, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Burgonya’nın İmparatorluğa Katılımı, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Burgonya Veraseti, İmparatorluk Olayı olarak eklendi.
 • Estate mekaniği yenilendi.
 • Fransa’nın görev ağacı genişletildi.
 • Lübeck, Bavyera ve Ceneviz görev ağaçları genişletildi.
 • Macaristan görev ağacı genişletildi.
 • Brandenburg ve Prusya görev ağaçları eklendi.
 • Almanya ve Kutsal İmparatorluk için farklı dallara sahip görev ağaçları eklendi.
 • İsviçre’ye görev ağacı eklendi.
 • Haçlı devletlere (Rodos, Epir, Kıbrıs, Atina ve Kudüs) görev ağaçları eklendi.
 • Napoli ve Sicilyateyn’e görev ağaçları eklendi.
 • Milan’a ve Floransa’ya görev ağaçları eklendi.
 • Provence ve Savoy’a görev ağaçları eklendi.
 • Papalık’a görev ağacı eklendi.
 • İtalya’ya görev ağacı eklendi.
 • Bohemya’ya görev ağacı eklendi.
 • Saksonya ve Türingiya’ya görev ağacı eklendi.
 • Hollanda’ya görev ağacı eklendi.
 • Sırbistan’a görev ağacı eklendi.

Ücretsiz Özellikler

 • Paralı asker sistemi yenilendi ve paralı asker bölükleri eklendi.
 • Paralı asker bölükleriyle ilgili 6 event eklendi.
 • Kara Ordu, daha düşük maliyete ve fazladan disipline sahip bir paralı asker bölüğü olarak yeniden yapılandırıldı.
 • Estate mekaniği gözden geçirildi ve Estate ayrıcalıkları eklendi.
 • Topraklardaki yolsuzluk mekaniği kaldırıldı ve yönetim kapasitesi mekaniği eklendi.
 • Yönetim kapasitesini arttırabilmek için yönetim reformu ilerlemesini harcama seçeneği eklendi.
 • Rakip seçme ekranı, oyuncuyu rakip olarak seçen ülkeleri gösterecek şekilde düzenlendi.
 • Oyuncuların birden çok kez ülke değiştirmesini sağlayan (aynı zamanda başarım almanızı engelleyen) bir seçenek eklendi.
 • Özgür şehirler ana oyuna eklendi.
 • Yönetim reformları ana oyuna eklendi. Dharma ve Emperor eklentilerinin içeriği, çok sayıda özel reformu açacak şekilde güncellendi.
 • Hollanda İsyanı, felaket statüsüne getirildi.
 • Floransa’nın eski Savonarola event zinciriyle uyumlu Şenlik Ateş felaketi eklendi.
 • Bulgaristan’a 3 görev eklendi.
 • Frankonya’ya ve Frankonya bölgesindeki küçük ülkelere 10 görev eklendi.
 • Svabya’ya ve Svabya bölgesindeki küçük ülkelere 11 görev eklendi.
 • Fransız Düklüklerine 4 görev eklendi.
 • Arnavutluk’a 5 görev eklendi.
 • Palatinate ve Hannover’e 9 görev eklendi.
 • Brunswick, Lüneburg ve Calenberg’e 5 görev eklendi.
 • Hırvatistan ve Ragusa’ya görev ağaçları eklendi.
 • Dithmarschen’e görev ağacı eklendi.
 • İtalya’daki küçük devletlere 8 görev eklendi.
 • Kutsal İmparatorluktaki cumhuriyetlere 3 yeni görev eklendi.
 • Bretonya’ya 8 görev eklendi.
 • Flandra ve Brabant’a 8 görev eklendi.
 • Çin, Hint ve Babür devrimlerine eklemeler yapıldı.
 • Kudüs’ün yönetim biçimi Haçlı Devleti olarak değiştirildi.
 • Milan’a eski eventlere ek olarak 8 yeni eventi de kapsayan Ambrosya Cumhuriyeti felaketi eklendi.
 • Hussi inancı ve inançla ilgili eventler eklendi.
 • Floransa ve Toskana için Pazzi Komplosu eventi eklendi.
 • 15. yüzyıldaki Napoli verasetiyle ilgili 15 event eklendi.
 • 17. yüzyılda var olan Seren Napoli Cumhuriyeti ile ilgili bir event zinciri eklendi.
 • Rodrigo Borgia’nın Papa seçilmesi ve oğlu Cesare’nin başına gelenlerle ilgili Borgia Papalığı event zinciri eklendi.
 • Selanik Yahudileriyle ilgili 2 tarihi event eklendi.
 • Büyük güçlerden biri bir İtalyan ulusuna savaş açtığında başlayan İtalya Savaşları tarihi eventi eklendi.
 • Fransa’ya, Alençon vilayetini aldıktan sonra Alençon Düklüğünü kurduran bir event eklendi.
 • Saksonya ile Türingiya’nın bölünmesine ilişkin birkaç event eklendi.
 • Prusya’nın cumhuriyete dönmesi sonucu alınabilen ve generallerin yönetici olmasını sağlayan Asilzade Askeri Hükumeti yönetim reformu ve yönetim biçimi eklendi.
 • Hükümdarın ölene kadar tahtta kaldığı ve en iyi generalin başa geçtiği Askeri Diktatörlük yönetim reformu ve yönetim biçimi eklendi.
 • Cromwell önderliğindeki İngiltere Topluluğu için Proktora Parlamentosu yönetim reformu ve yönetim biçimi eklendi.
 • İtalyan cumhuriyetlerine Signorya yönetim reformu eklendi. Floransa, Bologna ve Pisa oyuna bu reformla başlayacak şekilde düzenlendi.
 • Avusturya’ya bir yönetim reformu ve yönetim biçimi eklendi.
 • 1750’den itibaren etkinleşen Sanayileşme enstitüsü eklendi.
 • Gözlemciye oyun defterindeki kısıtlı ve kilitli bilgilere erişim sağlandı.
 • Önceden Art of War sahiplerinin erişimine sunulan 15 event görseli ana oyuna eklendi.
 • Golden Century sahiplerine koloni devletlerinin genişleyip genişlememesine karar verme mekaniği eklendi.
 • Golden Century ve Rule Britannia sahiplerine deniz piyadesi birimi eklendi.
 • Oyuncular tarafından oluşturulan ülkeler için istenilen birim modellemesini seçme hakkı tanındı.
 • Savaş vergisi aylık 2 askeri puana mal olacak şekilde düzenlendi.

Yazar: H. Serhat Çavunt

Yorumla

STRATEGYTURK

Strategyturk'te strateji oyunlarından haberleri, yama notlarını, geliştirici günlüklerini ve daha birçok içeriği Türk strateji oyuncularına Türkçe bir biçimde sunuyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan strateji oyunlarının ve eklentilerinin incelemelerini yapıyor, bu oyunlara dair sürekli olarak içerik oluşturuyoruz.

Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek strateji oyunlarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

STRATEGYTURK TWITTER

Hearts of Iron IV'te İkmal Sistemi ve Demir Yolları https://t.co/NdlZbDMOT2
Strategyturk Crusader Kings III Türkçe Yama 1.3 (%100) Çıktı https://t.co/7eGbRmFjJs

Strategyturk Arşiv